"Validate the Fa with reason, clarify the truth with wisdom, spread the Fa and offer people salvation with benevolence" (Rationality)

A List of Falun Gong Practitioners Who Have Died as a Result of the Crackdown

(Latest update on May 17, 2001)

Download file in word format 


Chart: Location Distribution of the Practitioners Persecuted to Death

Distribution Charts on the Practitioners Persecuted to Death


209. Hu Xiuying 208. Huang Lizhong 207. Li Yingxiu 206. Li Baifan 205. Wang Yaxuan
204. Ms. Liu 203. Chen Dewen 202. Zhang Qingmei 201. Li Zhishui 200. Pu Xinjiang 199. Practitioner 17
198. Sun Quwen 197. Cong Yuer 196. Xu Zengliang 195. Zhang Fuzhen 194. Liu Lei 193. Practitioner 16
192. Tan Sufen 191. Lu Xihua 190. Yang Rong 189. Wang Aijuan 188. Lu Hongfeng 187. Liu Lanxiang
186. Jiang Liying 185. Ren Tingling 184. Peng Min 183. Practitioner 15 182. Wang Suqin 181. Wang Zhiying
180. Luo Shaoxiang 179. Sun Hongyan 178. Zhang Zhigeng 177. Practitioner 14 176.Ye Xiufeng 175. Xiao Jiayong
174. Practitioner 13 173. Chen Guibin 172. Li Yanhua 171. Wang Huaiying 170. Zhao Yingfeng 169. Zhang Jian
168. Practitioner 12 167. Wang Xiujuan 166. Lu Liangui 165. Practitioner 11 164. Practitioner 10 163. Practitioner 9
162. Xu Guangdao 161. Shang Shuichi 160. Liu Zhifen 159. Ren Pengwu 158. Nan Chuyin 157. Practitioner 8
156. Wang Shuquan 155. Practitioner 7 154. Zhu XX 153. Practitioner 6 152. Zhou Fenglin 151. Zhang Yuanming
150. Han Yuzhu 149. Fang Cuifang 148. Tang Hong 147. Practitioner 5 146. Fang Xianzhi 145. Lu Chenglin
144. Wang Xianyou 143. Shang Qingling 142. Wang Lixin 141. Song Wanxue 140. Li Mei 139. Wang Yijia
138. Sun Shaomei 137. Yu Wenjiang 136. Liu Chun 135. Wang Yan 134. Liu Rongxiu 133. Liu Shuchun
132. Sun Youfa 131. Du Xu 130. Zhang Guiqin 129. Sun Lianxia 128. Qi Jinsheng 127. Practitioner 4
126. Practitioner 3 125. Yang Guibao 124. Li Jingchun 123. Zhang Maoxing 122. Zhang Zhibin 121. Qiu Zhiyan
120. Liu Guimin 119. Wang Gaizhi 118. Zhu Yourong 117.Yu Lianchun 116. Yu Shuqin 115. Zhong Yuxiu
114. Practitioner 2 113. Wang Hanchong 112. Chu Congrui 111. Yang Qingmin 110. Xia Shucai 109. Lou Aiqing
108. Xu Bing 107. Yi Yongjiang 106. Su Qionghua 105. Hu Mingquan 104. Wang Wuke 103. Huang Yaoying
102. He Jun 101. Practitioner 1 100.  Zhao Qiying 99. Liu Junming 98. Tian Baozhen 97. Sun Ruijian
96. Zhao Xin 95. Liu Lianyi 94. Wang Lixuan 93. Zhang Wannian 92. Zhao Jing 91. Wang Huachen
90. Li Shouqiang 89. Ma Yanfang 88. Kong Qinghuang 87. Meng Qingxi 86. Dai Xiangguang 85. Li Wenrui
84. Yang Guizhen 83. Wang Lixia 82. Gu Jiahong 81. Pei Ouhua 80. Jin Zunyi 79. Zou Songtao
78. Ms. Shi 77. Cui Aiyuan 76. Liu Yucai 75. Xie Guiying 74. Wang Yixin 73. Dong Yongwei
72. Zou Wenzhi 71. Wang Youju 70. Cai Mingtao 69. Zong Hengjie 68. Qi Fengqin 67. Xuan Chengxi
66. Zhang Zhiyou 65. Zhuang Guangxin 64. Zhu Derong 63. Wang Yuru 62. Huang Xinjin 61. Yan Huiqin
60. Zheng Junshu 59. Wang Bin 58. Liu Jiankun 57. Cui Xiaojuan 56. Shi Bei 55. Tao Hongsheng
54. Cui Jianguo 53. Tian Xiangcui 52. Ge Xiulan 51. Gao Hua 50. Lin Limei 49. Zhang Tieyan
48. Zhou Chunmei 47. Sun Xiaobo 46. Yang Weidong 45. Li Faming 44. Wang Xuezhi 43. Liu Yufeng
42. Li Baoshui 41. Shao Shisheng 40. Xiao Yanglong 39. Liu Fengchun 38. Liu Zengqiang 37. Mother of Fu Xiaojuan
36. Yu Xiangmei 35. Xia Wei 34. Li Guihua 33. Gong Baohua 32. Zhang Yuzhen 31.Sun Shuqin
30. An Xiukun 29. Wang Peisheng 28. Li Zaiji 27. Li Jianbin 26. Wang Xingtian 25. Miu Qun
24. Su Gang 23. Tian Shiqiang 22. Yin Shuyun 21. Yao Baorong 20. Mei Yulan 19. Wang Xiuying
18. Zhou Zhichang 17. Sun Xiuqing 16. Guan Chaosheng 15. Li Huixi 14. Li Yanhua 13. Zhang Zhenggang
12.Yang Xueqin 11. Chen Zixiu 10. Liu Xuguo 9. Gao Xianmin 8. Liu Zhilan 7. Zhang Shuqi
6. Zhu Shaolan 5. Zhao Jinhua 4. Dong Buyun 3. Wang Guoping 2. Zhao Dong 1. Chen Ying

209. Hu Xiuying

208. Huang Lizhong


207. Li Yingxiu

The Murder of Li Yingxiu, Mother of Dafa Practitioner Peng Min Who Died From Torture (05/17/01)

206. Li Baifan

Shanghai Police Throw Practitioner Li Baifan From a Building and Murder Him (05/14/01)

205. Wang Yaxuan

Ms. Wang Yaxuan, Deputy Mayor of Chi Feng in the Inner Mongolia Autonomous Region, Murdered While on Vacation (05/12/01)

204. Ms. Liu

Police in Wuwei City, Gansu Province, Commit the Murder of Dafa Practitioner Ms. Liu (05/13/01)

203. Chen Dewen

202. Zhang Qingmei

Dafa Practitioner Zhang Qingmei Died From Persecution (05/05/01)

Practitioner Zhang Qingmei of Tai'an City, Shandong Province Died from Persecution (05/15/01)


201. Li Zhishui

Falun Gong Practitioner Li Zhishui Was Persecuted to Death In A "Transformation Class" (05/04/01)

200. Pu Xinjiang

Chongqing Falun Dafa Practitioner Pu Xinjiang Persecuted to Death in Labor Camp (05/04/01)

199. Practitioner 17

198. Sun Quwen

197. Cong Yuer

196. Xu Zengliang

Died in Police Custody: Dafa Practitioners Xu Zengliang and Zhang Fuzhen in the City of Pingdu, Shangdong Province (05/01/01)

195. Zhang Fuzhen

Died in Police Custody: Dafa Practitioners Xu Zengliang and Zhang Fuzhen in the City of Pingdu, Shangdong Province (05/01/01)

194. Liu Lei

MEDIA ADVISORY - FOR IMMEDIATE RELEASE [04/26/2001]: Two Practitioners Plunge to Their Deaths During Police Raid

AFP: Two Falun Gong Members Jump to Their Deaths During Police Raid, Says Police Official [04/27/01]

193. Practitioner 16

MEDIA ADVISORY - FOR IMMEDIATE RELEASE [04/26/2001]: Two Practitioners Plunge to Their Deaths During Police Raid

AFP: Two Falun Gong Members Jump to Their Deaths During Police Raid, Says Police Official [04/27/01]

192. Tan Sufen

191. Lu Xihua

National Congresswoman Lu Xinghua of Jilin Province Is Tortured to Death (04/21/01)

The Killing of a practitioner During Forced-Feeding, and Other Crimes Committed in Changchun City, Jilin Province (04/13/01)

190. Yang Rong

189. Wang Aijuan

Wang Aijuan, a Falun Dafa Practitioner from Weifang City, Was Tortured to Death During the World Human Rights Conference (04/16/01)

188. Lu Hongfeng

187. Liu Lanxiang

Falun Gong Practitioner Liu Lanxiang of Gansu Province Dies from Police Persecution (04/19/01)

With Extreme Sadness We Painfully Mourn Practitioner Liu Lanxiang's Death by Persecution (04/17/01)

Public Security Interior News: Liu Lanxiang Tortured to Death (04/16/01)


186. Jiang Liying

Jiang Liying, female, (January, 2001), Zhaoyuan City, Shandong Province, was Persecuted to Death

185. Ren Tingling

Practitioner Ren Tingling from Haiyang City was Tortured to Death (04/15/01)


183. Peng Min

Wuhan Practitioner Peng Min Passes Away After Being Paralyzed by Torture (04/14/01)

182. Wang Suqin

181. Wang Zhiying

180. Luo Shaoxiang

179. Sun Hongyan

178. Zhang Zhigeng

Dafa Practitioner Zhang Zigen of Zhangjiakou City, Hebei Province Is Persecuted to Death

177. Practitioner 14

176. Ye Xiufeng

Dafa Practitioner Ye Xiufeng Died from Persecution in Daqing City (03/29/01)

175. Xiao Jiayong
[Nanyang, Henan Province] Dafa Practitioner Xiao Jiayong Beaten to Death by Police (03/30/01)

174. A Dafa Practitioner

Latest News From China [03/15/01]

173. Chen Guibin

Dafa Practitioner Chen Guibin Beaten to Death by His Company's Security Department, Wucheng County, Shandong Province (03/18/01)

172. Li Yanhua

Photographs of the Corpse of Practitioner Li Yanhua, An Elderly Lady from Liaoning Province Who Was Beaten to Death by the Police (04/17/01)

Elderly Woman Beaten to Death By Police in Liaoning Province (03/20/01)

171. Wang Huaiying

58 Year Old Dafa Practitioner Wang Huaiying Beaten to Death in Shandong Province (05/09/01)

Latest News From China [3/13/01]

170. Zhao Yingfeng

169. Zhang Jian

Further Reports of Practitioners Dying from Persecution (03/22/01)

168. Practitioner 12

Further Reports of Practitioners Dying from Persecution (03/22/01)

167. Wang Xiujuan

Falun Gong Practitioner Wang Xiujuan from Weifang, Shandong Province, Was Beaten to Death (04/10/01)

Further Reports of Practitioners Dying from Persecution (03/22/01)

166. Lu Liangui

Further Reports of Practitioners Dying from Persecution (03/22/01)

165. Practitioner 11

164. Practitioner 10

163. Practitioner 9

162. Xu Guangdao, male, Guizhou Province

Another Four Practitioners Die Due to Police Brutality in China (03/05/01)

161. Shan Shuichi, male, 50's, Yuzhou City, Henan Province

Another Four Practitioners Die Due to Police Brutality in China (03/05/01)

160. Liu Zhifen, female, 60's, Chongzhou City, Sichuan Province

More Information About Practitioner Liu Zhifen who was Persecuted to Death in Sichuan Province

Latest News from China [2/28/2001]

Another Four Practitioners Die Due to Police Brutality in China (03/05/01)

159. Ren Pengwu, male, 33, Harbin City, Heilongjiang Province

Falun Gong Practitioner Ren Pengwu Was Murdered and All His Bodily Organs Were Removed by the Hulan County Police in Heilongjiang Province (04/21/01)

Dafa Practitioner Ren Pengwu was Beaten to Death by Hulan County Police, Heilongjiang Province (02/28/01)

Another Four Practitioners Die Due to Police Brutality in China (03/05/01)

Dafa Practitioner Ren Pengwu Beaten to Death by Hulan County Police (03/23/01)

158. Nan Chuyin, male, 53, Xishui County, Hubei Province

The Case of Nan Chuyin's Death (03/03/01)

The Truth About the Death of Dafa Practitioner Nan Chuyin from Xishui County, Hubei Province (05/15/01)

157. Practitioner 8, Name Unknown

156. Wang Shuquan

News from China on [02/25/01]

155. Practitioner 7, Name Unknown

154. Zhu XX, Xinjiang Autonomous Region

News from China [February 18, 2001]

153. Practitioner 6, Name Unknown, Nanyang City, Shandong Province

News from China [February 18, 2001]

152: Zhou Fenglin, female, 32, Changzhou City, Jiangsu Province

[Changzhou City, Jiangsu Province] Practitioner Zhou Fenglin was Persecuted to Death

News from China [03/02/01]

151: Zhang Yuanming, male, age unknown, Nongan County, Jilin Province

Several practitioners Died from Persecution in Changchun Labor Camps

150: Han Yuzhu, female, age unknown, Yushu City, Jilin Province

Several practitioners Died from Persecution in Changchun Labor Camps

149: Fang Cuifang, female, 40, Jiamusi City, Heilongjiang Province

Three Falun Dafa Practitioners Tortured to Deathin Jiamusi Labor Camp

148: Tang Hong, female, 37, Jiamusi City, Heilongjiang Province

Three Falun Dafa Practitioners Tortured to Deathin Jiamusi Labor Camp

147: Practitioner 5, male, Name Unknown, Jiamusi City, Heilongjiang Province

Three Falun Dafa Practitioners Tortured to Deathin Jiamusi Labor Camp

146: Fang Xianzhi, male, 61, Chengdu City, Sichuan Province

145: Lu Chenglin, male, 38, Yichun City, Heilongjiang Province

Falun Dafa Practitioner Lu Chengling Murdered: The Yichun Labor Camp Covers Up the Crime (03/01/01)

144: Wang Xianyou, male, age unknown, Yushu City, Jilin Province

[Yushu City, Jilin Province] A solemn declaration from the family and friends of practitioner Wang Xianyou, who was persecuted to death
Several practitioners Died from Persecution in Changchun Labor Camps

143: Shang Qingling, female, 38, Laiwu City, Shandong Province

[Laiwu City, Shandong Province] The police persecute practitioner Shang Qingling to death

142. Wang Lixin, male, about 30, Jilin City, Jilin Province

Wang Lixin, male, about 30, Jilin City, Jilin Province, was beaten to death and died from this brutal abuse on December 4, 2000

While he was distributing Dafa materials, Wang Lixin was arrested and later sent to Jilin City No. 3 Detention Center. Since he refused to cooperate with the malevolent thugs in the detention center, he was brutally beaten. He went on a hunger strike as a means to appeal for his release. The guards force-fed him with salt water and handcuffed his four limbs together. On December 3, 2000, the 9th day of his hunger strike, the debased police "officers", Zhang Guanjun and Yang Zhonghua and several criminal prisoners dragged Wang Lixin into a "watch room" and brutally beat him for about an hour. Other practitioners in the cells could hear his grievous screams. When he was sent back to the cell, his whole body was covered with wounds and his mouth was sealed with adhesive tape. On the next day, these two guards, Zhang Guanjun and Yang Zhonghua, brought him into the "watch room" once more and ordered the common, criminal prisoners named Lai Hongxiang and Feng Naiwu to ferociously beat him again. The guards even urged the abusers on, saying: "Beat him up! Beat him to death! We will take the responsibility if he dies!"

Ten minutes later, the painful screaming from Wang Lixin stopped. The guards discovered that his life was in danger. In panic, they sent him to the hospital. However, it was already too late. Wang Lixin had been beaten to death. To keep the information from being made public, the detention center sent all Dafa practitioners who witnessed the tragic incident to labor camps.

[Jilin City, Jilin Province] Dafa Practitioner Wang Lixin Died From Forcefeeding

141. Song Wanxue, male, 48, Huangshi City, Hubei Province

Dafa Practitioner Song Wanxue Was Persecuted to Death

Song Wanxue, male, 48 years old and already retired, was illegally interfered with. Last year, after he returned from Beijing for the second time with his wife, he was unlawfully arrested and abducted from his home by the police and guards from Security Section of Fengjiashan's Copper Mine Factory. On January 20, 2001, his family was crassly and bluntly informed that they would receive the urn containing his incinerated ashes.

140. Li Mei, female, 28, Hefei City, Anhui Province

Practitioner Li Mei Killed in Hefei [City, Anhui Province] Women's Labor Camp

[Minghui Net]

Hefei [City, Anhui Province] Dafa practitioner Li Mei, female, 28 years old. Due to her determination to practice Dafa, she was illegally sent to Hefei Women's Labor Camp. She insisted on practicing in the labor camp and suffered repeated mistreatment. In October 2000, she was transferred to strict supervision (the labor camp has three different levels, loose supervision, normal supervision and strict supervision). She was exposed to severe torture until she died.

On January 29(or 30), Li Mei's father was brought from his home village over 50 kilometers [about 30 miles] away. He was directly sent to the hostel of the workplace and someone was assigned to accompany him. The Political and Law-enforcement Committee brought her mother. The parents had been notified that Li Mei was in very critical condition. The family of Li Mei requested to see her . In the afternoon or evening of Jan. 31, 2001, they were instructed to go to No. 105 Military Hospital to visit their daughter. In the hospital, the family of Li Mei was surrounded and forbidden to approach her. Li Mei's body was covered with a quilt, only her head could be seen. Bloodstains were vaguely visible around her nose, corner of her mouth and her ears; there were black and blue wounds on her face and her neck was enclosed in gauze! According to the doctor, Li Mei's brain was no longer responding, and she only had a faint heartbeat! On February 1, 2001, Li Mei left this world.

Because of the tight control within the labor camp, details about what had happened are still not known.

While some people concocted the Tiananmen self-immolation incident and confounded the facts, this tragedy again shows everyone precisely who is responsible for persecuting innocent citizens and trampling human rights! We appeal to all governments of every country in the world, every international peace organization, and all people with the sense of justice to realize what is happening and show their concern for the practitioners of Falun Gong who are enduring such persecution!

Phone numbers of related parties:

The Public Security (Police) Bureau of Anhui Province:

Office: 011-86-551-2801201

011-86-551-2801299, 011-86-551-2801298

Hot lines: 86-551-2823110

Appealing Department: 011-86-551-2801215

Labor Re-education Bureau of Anhui Province:

Office: 011-86-551-2813594, 011-86-551-2846412

Management unit: 011-86-551-2812215

Anhui Province Women Labor Re-education Center:

Office: 011-86-551-5312701

Party secretary: 011-86-551-5315700

Chief officer: 011-86-551-5315739

Supervising office: 011-86-551-5313254

Team No. 1: 011-86-551-5310372

Team No. 2: 011-86-551-5310305

Team No. 3: 011-86-551-5315514

Team No. 4: 011-86-551-5310308

(Currently most Dafa practitioners are under supervision in team No. 2)

Anhui Province No. 105 Military Hospital, phone operator: 011-86-551-5141123

 

Practitioners in China

(Translated on Feb. 03, 2001 from http://minghui.cc/mh/articles/2001/2/2/7570.html)

The Murder Of Dafa Practitioner Li Mei and Other Crimes Committed at Anhui Detention Center (04/20/01)

139. Wang Yijia, male, 45, Hengyang City, Hunan Province

Wang Yijia Fell to His Death

Wang Jijia, a 45-year-old man from Hengyang City, Hunan Province, began to practice Falun Dafa in 1995. At about 11:30pm on January 22, 2001, six policemen from the Huanchengnanlu police station of Hengyang public security bureau came to his house to arrest him. Wang refused to open the door so the policemen threatened to pry open the door. In order not to be taken away by the vicious police, Wang climbed up to the platform on the top of the building, but his way was blocked by some other policemen who had been there waiting to catch him. While being chased, Wang lost his balance and fell to the ground from the nine-story building. His head cracked open; the insides to leaked out all over the ground. The policemen in his house and Wang's wife didn't immediately realize what had happened. Later the policemen downstairs called and the policemen in Wang's house rushed downstairs. They cleaned up the blood and brains on the ground with water and took Wang's body to the crematory without his wife's knowledge. At 1 AM on January 23 they returned to Wang's home to find out if Wang's wife had realized what had actually happened. They tried to persuade and trick her. They repeatedly questioned her in order to be sure that she didn't know the truth about what had happened to her husband. When they were positive that she didn't know anything, they lied in order to escape responsibility and denied having any knowledge as to what had happened to him and where he was.

The next morning Wang's family went to the police station to look for him, but the reception desk refused to give them any information and they were ignored by the police. Later on, a peddler told them that someone had fallen from their building the night before. Wang's family immediately went to inquire about this at the police station. Realizing that the truth could no longer be concealed, the policemen became furious and called out the full-armed anti-violence squad. They forced Wang's relatives to promise not to utter a word about this and to not mourn the loss of their family member, as this would draw attention to them. Moreover, they even threatened Wang's elder daughter with her job as a temporary worker in the city's Public Security Bureau. Finally, they also viciously claimed that, "Instructions from the headquarters of the Communist Party state that no responsibility will be taken for Falun Dafa practitioners, no matter how they die."

A practitioner from Mainland China

February 1, 2001

(Translated on February 2, 2001 from http://minghui.cc/mh/articles/2001/2/1/7534.html)

 

138. Sun Shaomei, female, 37, Zhaoyuan County, Shandong Province

Sun Shaomei, female, 37 years of age, an employee of Supply and Marketing Cooperative in the town of Linglong, Zhaoyuan County, Shandong Province, was among the first bunch of Dafa practitioners who went to Beijing to appeal several times since July 20, 1999. She was illegally detained by the local police for about 8 months (I cannot remember the exact duration). The second day after she was released, Sun Shaomei went to Beijing again (around November 18, 2000) and was not heard from since. About mid December, we received a death announcement from Tuanhe Labor Camp, Daxing County, Beijing. We then knew that she was beaten to death.

A Falun Gong practitioner in China

(Translated on February 1, 2001 from the edited version of

http://minghui.cc/mh/articles/2001/1/31/7491.html)

Falun Dafa Practitioner Sun Shaomei Persecuted to Death in Beijing (05/05/01)

137. Yu Wenjiang

Practitioner Yu Wenjiang Dies in Custody, Siping City, Jilin Province (02/10/01)

136. Liu Chun, male, Shandong Province

[Clearwisdom.net] Mr. Liu Chun, a Falun Dafa practitioner from Shandong Province, went to Beijing to validate Falun Dafa together with his girlfriend and his mother before the New Year's Day. It is said that on his way back to Qingdao City, while being escorted by police, Mr. Liu Chun didn't want to be passively persecuted by the injustice of the government and died, unfortunately, when he tried to get away by jumping out of the train. His girl friend, Ms. Wang is being detained somewhere in northeast China and the whereabouts of his mother is still unknown.

Mr. Liu Chun was an honest and good-natured person when he was alive. In July 1999, in order to validate Falun Dafa, he went to Beijing together with his girl friend and stayed outdoors for dozens of days and then was taken back to his hometown by police. In the days that followed, he experienced all kinds of tests and was even driven out of his residence by local police and could only stay with his mother. Last November, he was arrested when he posted materials on the street to promote Falun Dafa, and was detained for over half a month. After he was released from the detention center, he set out again on his way to safeguard Falun Dafa and never returned this time. Only his face, smile and that sincere and pure heart stay with us forever.

Falun Dafa practitioners in Mainland China

January 29th, 2001

(Translated on January 30th, 2001 from

http://minghui.cc/mh/articles/2001/1/29/7422.html)

The Picture of Dafa Practitioner Liu Chun Who Was Persecuted to Death (05/01/01)

135. Wang Yan, female, about 50-year old, Changchun City, Jilin Province

Practitioner Wang Yan, female, about 50-year old, Changchun City, was persecuted to death. We are looking into the details and will report them after investigating further.

(Translated on January 30, 2001 from http://minghui.org/mh/articles/2001/1/29/7426.html

 

134. Liu Rongxiu, female, Shijiazhuang City, Hebei Province

[Clearwisdom.net] In early December of 2000, Ms. Liu Rongxiu, a Falun Dafa Practitioner from Qingyuan Section of Changan District in Shijiazhuang City, went to Beijing to appeal to the government together with another practitioner named Hu. They were taken back by the Yuhualu police sub-station of Changan branch, Shijiazhuang Police Station. These two nearly 50 year old ladies were initially sentenced to criminal detention and then to labor education. On January 14th, 2001, having been detained for a month, this kind lady, Ms. Liu Rongxiu was persecuted to death. (According to her family, Ms. Liu was already dead when she was sent back.) Other the details are under investigation.

Some phone numbers:

"610" office of the Shijiazhuang Police Station: 86-311-7026911 Ext 3381;

Supervisory office: 86-311-7026911 and ask for supervisory office;

Legal institution office: 86-311-7026911 and ask for legal institution office;

Supervision department of Public Security Office of Hebei Province: 86-311-3033941 ext 2020;

"610" office of Public Security Office of Hebei Province: 86-311-3033941 and ask for 610 office;

The politics and security team of Changan branch, Shijiazhuang Police Station: 86-311-6677321 and ask for team leader Hu and Chai;

Legal institution section: 86-311-6677323;

Politics and law committee of Shijiazhuang City: 86-311-6686357;

Supervisor Jia of Yuhualu police sub-station in Shijiazhuang City: 86-311-6046975.

 

Falun Dafa practitioners in Mainland China

January 29th, 2001

(Translated on January 30th, 2001 from

http://minghui.cc/mh/articles/2001/1/29/7421.html)

 

133. Liu Shuchun, male, 38-year old, Weifang City, Shandong Province

Another Dafa Practitioner (Liu Shuchun) from Weifang City is Beaten to Death

Dafa practitioners Xu Bing and Lou Aiqing were just tortured to death, and a few days later another Dafa practitioner was beaten to death in a detention center.

Liu Shuchun, male, 38 years old, was a resident of Songzhuang town in Changyi County of Weifang City.

At the end of 2000, Liu Shuchun was sentenced to a labor camp because he practiced Falun Gong. He was persecuted to death in Changle Labor Camp at the beginning of 2001. His whole body was deep black and blue with large-scale bruises. In order to cover up their crimes, the labor camp officials wrapped up Liu Shuchun's head so that no one could see the wounds on his face.

They notified his family of his death on January 3, but they did not tell his wife because she was sent to a labor camp as well. She is detained in Jinan Female Detention Center because of practicing Falun Gong. Now, only his elderly parents and a 7-year old daughter were left at home alone, and nobody can take care of them.

They forced a cremation and buried him. Liu Shuchun was the 18th Dafa practitioner who was persecuted to death in Weifang city. All the good-hearted people in Weifang city are asking to sue Cao Xuecheng, Mayor of Weifang city. In this city, people will suffer all kinds of inhuman treatments and even lose their lives only because they speak from their hearts.

In the meantime, they are requesting to sue Wang Zhihua, the head of the police station in Weifang City. Under his direction, the policemen beat, fine, detain and send Dafa practitioners to labor camps at will. So many innocent Dafa practitioners have been injured by their police batons and fists! So many kind-hearted people have been persecuted to death by them! Children have lost their mothers and fathers; elderly people have lost their children. So many families are in a state of unease and suffering due to family break-ups.

Telephone number of City hall of Weifang city: 86-536-8789990

Telephone number of police station of Weifang city: 86-536-8783000

Telephone number of Changle detention center of Weifang city: 86-536-6221134.

Provided by practitioners from Mainland China

(Translated on January 28, 2001 from

http://minghui.ca/mh/articles/2001/1/24/7171.html)

 

132. Sun Youfa, male, 24-year old, Lishu town, Lishu county, Jilin Province

Newly Born Baby's Father Dies from Police Brutality

Chinese Public Security arrested Sun Youfa at Tiananmen Square in the afternoon of 12/31/00 while he was unfurling a Falun Gong banner. Then on New Year's Eve they sent him to the Fengtai Retention Center.

On New Year's Day, during interrogation at the Retention Center, the policemen hit Mr. Sun severely as he refused to answer any of their questions as to his name or address. (He would not tell them his identity so that nobody could bother his family in his hometown.) They beat his head and his whole body with a police baton, also kicked his calves with their boots. His hands and legs were cuffed together so that Mr. Sun could not lie down or stand up but was bent over by the corner in his cell.

On 01/02/01 the Retention Center force-fed Mr. Sun, as he had been on hunger strike for two days. They squeezed his nose and hit his chest hard so as to force-feed the fluid (milk with lots of salt). Mr. Sun was tortured so much that he was having difficulty breathing. He received the force-feeding twice more on 01/03/01 but became weaker due to their brutality. On 01/04/01 they tried to give him an intravenous injection but Mr. Sun refused it and he removed the needle from his vein. They got mad and shaved his hair off completely as a punishment and then continued to force the "IV" in him the next day. As Mr. Sun appeared to be extremely exhausted, he was transferred to a hospital for a more gentle way of intravenous injection on 01/06/01. After the cardiac checkup, the doctor commented that Mr. Sun was unable to last long. Back from the hospital, listed as terminally ill, the Retention Center rushed Mr. Sun to the train station in order to let him die somewhere else. At seeing what a terrible condition Mr. Sun was in, the train conductor turned down the police's request to get the dying man on board the train. The escort had to take Mr. Sun back to the Retention Center to wait for the management's decision. Then they had two escorts to take Mr. Sun to the train station again. This time the two escorts abandoned Mr. Sun at the station as he was waiting for them to buy a train ticket for him. That was per the decision of the management.

From the very first day of the New Year to the 6th day, a formerly healthy, energetic young man became feeble, skinny, and insensible because of police brutality. There were marks of handcuffs on his hands and legs as well as needle traces on his arms. He was terribly short of breath ... ... Then sadly on 01/13/01 this 24-year young Mr. Sun passed away due to suffocation.

Just one day before Mr. Sun left for his appeal in Beijing, his baby was born. Now this days-old baby was left with its young widowed mother. How are they going to face the tough future in life? ....

(Sun Youfa, male, Nationality: Han, born on 12/12/1977

Address: 2nd group of Eastern Suburb Committee of Kangping, Lishu town, Lishu county, Jilin Province

ID number: 220302771212023)

By a Practitioner in Mainland China

(Translated on Jan. 25, 2001 from an edited version of

http://minghui.cc/mh/articles/2001/1/24/7189.html)

131. Du Xu

130. Zhang Guiqin, female, 37, Hefei City, Anhui Province

Feidong County, Hefei City, Anhui Province: Dafa practitioner Zhang Guiqin, who was incarcerated by the Chinese public security departments, died at 1:03 PM on January 17, 2001 after 5 months of torture and suffering, at the age of 37.

Zhang Guiqin, because she persisted in the practice of Falun Dafa, was incarcerated three times by the Feidong public security bureau. The first time, on November 29, 1999, she was illegally detained for 15 days for persisting in her practice, of Falun Dafa, without repentance. The second time was on March 29, 2000, when she went to Beijing to appeal, and was detained for 24 days (9 days over the legal limit for detention). The third time was on July 24, 2000 when she was arrested for distributing teacher's articles and factual flyers about Falun Gong. Her arrest was approved on August 7. Each time when she was detained, she was tortured, at the detention centers, with beatings, forced feedings, shackles, electric shocks, etc. A healthy person was tortured until she was in critical condition.

On August 24, 2000, people at the detention center saw that Guiqin had been seriously tortured and in deplorable physical condition. Being afraid of the responsibility, they then contacted her family to take her home. At home, the security forces still kept up the pressure. The Feidong Procurator brought a suit against Zhang Guiqin. Due to her poor health, she could not be sent to the labor camp. They finally gave up. However, after 5 months of painful sufferings, Guiqin finally left us on the 17th of January.

Several days before she passed away, her body was very weak. Her vocal cords were seriously damaged due to the force-feeding at the detention house. She could not use her voice. Her body was so weak that she needed help even for little things such as leaning against the bed. Her lung was also seriously damaged by the forced feeding tube. She was out of breath and every cough caused severe pains. She was emaciated and could only eat fluid foods. During these 5 months, she endured tremendous suffering and pain. Whoever saw her wept.

The day Guiqindied, she told her family she would leave that day. Her family asked her what she had in mind. She said: "I am very calm now. Do not be sad for me." She died quietly afterwards. Her eyes were wide open, as if she was looking at the world full of disasters and sufferings; her mouth was also open, as if she wanted to shout to give innocence back to Master and to Dafa.

Sorrowful Guiqin! Heroic Guiqin!

(She left two grieving daughters, one 12 years old, and one 9 years old.

Some of the wicked people involved in this atrocity:

Feidong County public security bureau, Hefei City, Anhui Province:

Gao Ligang (in Division 1, extremely cruel, actively persecutes and beats Dafa practitioners): 86-551-7711022.

Office number of the Head of the Public Security Bureau: 86-551-7711268

Wang Jianye(Head of Feidong House of Detention), Doctor Cai (Took part in force-feeding each time and beating Dafa practitioners): 86-551-7711348, 86-551-7730111

Feidong House of Procurator: 86-551-7712905

Feidong Court: 86551-7711478

Feidong Chengguan Local Police Station: 86-551-7711324

      

Picture 1, January 17, 2001, She Died with Her Eyes Open Picture 2, A Portrait of Zhang Guiqin Taken at the time of Her Death

               

Picture 3, A Photo Taken Several Days before Zhang Guiqin Left Us

Picture 4, "I am Very Calm Now, Please don't be Sad."

Organized by Mainland Practitioners

January 19, 2001

(Translated on January 20, 2001 from: http://minghui.cc/mh/articles/2001/1/20/6993.html)

A Practitioner in Hebei Province Died due to Force-feeding (01/25/01)

129. Sun Lianxia

128. Qi Jinsheng

127. Practitioner 4

126. Practitioner 3

125. Yang Guibao, male, 56, Huailai County, Hebei Province

Dafa Practitioner Yang Guibao, male, 56 years old, was a resident in Beixinbao [town], Huailai County in Hebei Province, died due to forced-feeding with a concentrated saline-solution.

According to information from practitioners who had been released from Huailai Detention Center, Yang Guibao was detained in Huailai Detention Center in early January of this year, because his firm belief in Falun Dafa, and for not cooperating with the preposterous demands by the authorities. After six days on a hunger strike, he died, as the result of being force-fed with a concentrated saline solution. A genuine medical expert identified the cause of death as suffocation, caused by the saline solution that had entered into and congested his bronchial tubes. Police in the detention center falsely alleged that the cause of death was starvation, because Yang Guibao refused food and water. His relatives were not informed of his death until after he was cremated. A practitioner who knew the real details of Yang Guibao's death was transferred to another labor camp, presumably to keep the truth from coming out. As there were 4 other people in Yang Guibao's family practicing Falun Gong, the police went to his home to try to arrest them. The family strongly resisted, so the police did not take them away in the end.

(Translated on January 20, 2001 from http://minghui.ca/mh/articles/2001/1/19/6971.html)

Dafa Practitioner Yang Guibao: Another Unyielding Practitioner Who Was Beaten To Death for His Belief (03/01/01)

124. Li Jingchun

123. Zhang Maoxing

122. Zhang Zhibin, female, 34, Qinglong Man Nationality Autonomy County, Hebei Province

Zhang Zhibin, female, 34 years old, was a resident of Qinglong Man Nationality Autonomy County of Hebei Province and a sales clerk in a shopping center. She was sentenced to three years in a labor camp during July and August 2000, because she practiced Falun Gong. On December 18, 2000, while detained in Tangshan Kaiping Labor Camp of Hebei Province she, was beaten to death. Her family was informed on December 25. However, the police did not allow them to see the body because they did not want the "secret " of their vicious crime to be revealed. The family still does not know how the unscrupulous police dealt with this matter of hiding the true facts.

 

121. Qiu Zhiyan, male, 35, Benxi City, Liaoning Province

[Clearwisdom.net] Qiu Zhiyan, A Practitioner in Benxi City, Liaoning Province, was Persecuted to Death. Here is his story.

Qiu Zhiyan, a 35-year-old male Dafa practitioner from Benxi City of Liaoning Province, was persecuted to death.

Qiu Zhiyan was a former employee of No.1 Benxi City Steel Integration Company, was a Party member and had earned Bachelor’s degree. He was sentenced to three years in a labor camp because he appealed in Beijing in October 1999, and continued to practice Falun Gong at Benxi City Weining Detention Center. At the detention center, he was tortured and severely beaten, which caused him great physical and mental agony. At the time of his torture, the guards used an especially gruesome method, which causes excruciating pain. This despicable method, called "Stretch", is used on felonious criminals or criminals who have been sentenced to death. Here it was used on Qiu to force him give up practicing. Under usual circumstances, nobody can endure this excruciating abuse even for one day. However, the guards "stretched" Qiu Zhiyan for 4 days and nights. Despite their immense cruelties, Qui refused to give in. Then, in panic and vexation, they sent Qiu Zhiyan to a mental hospital. He was later bailed out by his relatives. When he was released, his body had been grotesquely deformed by the torture he had endured at the hands of those animals in human skin with minds of devils.

After that, in October 2000, Qiu Zhiyan, who was by now penniless, somehow bought a copy of Zhuan Falun and two hand-copied scriptures of Master Li’s, and went to appeal in Beijing again. In November, he was arrested by Xingcheng City police [Liaoning Province]. After again being beaten brutally, he was escorted back by the Benxi City police. According to policy, every practitioner who went to appeal and was escorted back should be sentenced to a labor camp. However, this time police released Qiu Zhiyan back home. After he got home, as a result of the injuries from the beatings, he had difficulties with urination. In addition, soon afterward he had blood in his stool and began to vomit blood. Sometimes he was absent-minded. Yet, whenever he was clear he would shout "Falun Dafa Is Good." Several days later, he passed away. Qiu Zhiyan validated Dafa with his life, which became a soul-stirring event to all his relatives, friends and fellow cultivators. On the night of his death, loud thunder rattled the heaven and earth. Perhaps the heaven was also moved.

(Translated on January 14, 2001 from http://minghui.cc/mh/articles/2001/1/13/6725.html)

 

120. Liu Guimin, female, 30, Miyun County, Beijing

Liu Guimin was a female Dafa practitioner from Jugezhuang Town of Dougezhuang Village in Miyun County. On December 31, 2000 she went to appeal and validate Falun Dafa at Tiananmen Square and was detained in a detention center (The details are still unknown). She went on a hunger strike and was soon force-fed. Because of her terrible condition, police feared that her life was in danger, and on January 5, 2001, they sent her back home. On the second day after her release, January 7, she passed away, after an unsuccessful attempt in the hospital to save her life. She was only 30 years old. She vomited a great amount of blood right before her death, which was probably present in her lungs due to the severe trauma caused by the crude and vicious force-feeding.

This is another blood debt that the Evil Jiang Zemin and his followers owe and need to pay. Hereby, we, Dafa practitioners in Miyun County, call on the world community and all kind-hearted people everywhere to support Dafa practitioners’ peaceful, global appeal. Stop the inhumane and violent persecution in China!!!

(Translated on January 14, 2001 from http://minghui.cc/mh/articles/2001/1/13/6725.html)


119. Wang Gaizhi

Three Falun Dafa Practitioners Die of Persecutio (01/14/01)

118. Zhu Yourong

117.Yu Lianchun, female, 49, Dezhou City, Shandong Province

Yu Lianchun was a 49-year-old retired employee from the Huaneng Electricity Works in the City of Dezhou (Shandong Province). Due to her continual strong commitment to Falun Dafa, she was forcibly sent to the Shangdong Province Women's Second Labour Camp for 3 years. All this occurred just before the Chinese Spring Festival (Chinese New Year) 2000, under the scheming plot of the Electricity Works' Director, Mr Guo (also holding the position of the Works' Party Committee Secretary) and Vice Secretary, Mr Gao, along with a few members of the police department.

On 22 December 2000, the labor camp notified Yu Lianchun's family of her death. (Actually, she had already been tortured to death on 18 December 2000).

Yu Lianchun was a kind-hearted person who always found pleasure in helping others. Everyone who knew her said that she had the utmost good character. She was perfectly healthy, yet in not more than a year, she had died in the labor camp after undergoing severe torture.

Yu Lianchun started to practice Falun Dafa in May 1998. After practicing, she benefited enormously in both mind and body. Ever since 22 July 1999, after Jiang Zeming's brutal repression and persecution of Falun Dafa, she put much effort into clarifying the truth about Falun Dafa to others. In October 1999 she went to Beijing along with her daughter to protest against the ban on Falun Dafa. On the 26th of October she was arrested and brought back to Shandong. Both she and her daughter were detained by Yu Lianchun's factory; their actions were monitored for almost a month and it was only following their persistent requests that they were allowed to go home.

For three months, police were posted in front of Yu Lianchun's home. She was forbidden to leave her house, or allowed to have any visitors. During this period, Guo and Gao persistently tried to send her away to labor camps. They achieved this with the assistance of a few officers from the police department. Just before the Chinese Spring Festival in Yr 2000, Yu Lianchun was sent to the Labor Camp in Jinan City (Shandong Province) for 3 years on the grounds that she was "disturbing social order". Her daughter was left alone at home. The labor camp forbade her to see her mother and it was only allowed after strong requests from her relative. Within the whole year, mother and daughter only saw each other twice and exchanges were not allowed. When Yu Lianchun's daughter visited her at the beginning of November 2000, she witnessed clearly the changes in her mother resulting from the inhumane torment of the labor camp. Yu Lianchun had become so skinny that she looked emaciated; her speech was not clear and she could not fully extend her fingers. She could barely lift her arms and was limping; it took her great effort to walk.

The torture that Yu Lianchun went through were cruel and heartbreaking. During mid-December her daughter decided to go to Beijing once more by herself to tell the government the truth about Falun Dafa, and hope that justice would finally triumph and that the rule of law would be restored. Her silent protest incited a torrent of blows from the police; her cotton-padded clothes were torn to pieces and her shoes were missing. She was dragged back to the City of Dezhou and put into a Detention Centre.

Inside the Detention Centre, she neither had any warm clothes nor blankets. It was the middle of winter so practitioners who knew about her arrest rushed over, bringing clothes and cotton blankets. Although the Detention Centre knew about the tragic death of her mother, they still heartlessly transferred her to the Detention Centre in Wang Village (City of De) on 23 December 2000. Until today, she still has no knowledge of her mother's passing.

The Jinan Labour Camp claims that relatives can only see Yu's body. However, to this date her relatives have not yet seen the body. The head of the Electricity Works is also deceiving the public, withholding the information about Yu Lianchun's death and the suffering that she went through.

Yu Lianchun used her own life to awaken the conscience of the people. She died for justice and for upholding the truth. Although she has left us, her strength and integrity will shine forever in our hearts. Justice will finally be restored.

Mr. Guo and Mr. Gao of the Electricity Works are the main reason for Yu's tragic death; the hatchet men in the labor camp are the executors.

We feel pain in losing a practitioner who was fearless in the face of immoral torture, but we also feel proud of her unyielding strength and bravery.

Falun Dafa Practitioners in China

(Translated on 1 February 2001 from the edited version of:

http://minghui.cc/mh/articles/2001/1/24/7188.html)

116. Yu Shuqin

Three Falun Dafa Practitioners Die of Persecution (01/14/01)

115. Zhong Yunxiu

Three Falun Dafa Practitioners Die of Persecutio (01/14/01)

114. Practitioner 2, female, about 30

Falun Dafa Practitioner Killed on Tiananmen Square

113. Wang Hanchong, male, 40+, Nantong City, Jiangsu Province

112. Chu Congrui, female, 19, Shulan City, Jilin Province

Chu Congrui, a 19-year-old-girl, from Xujia Village of Shunantiande City of Jilin Province went to Beijing on December 1st, 2000, and was arrested in Tiananmen Square. She died in Haidian jail in Beijing around December 13th. According to the police, she died because of fasting. But the doctor disagreed, because her nose was broken, her face was deformed and her body was bloody all over and didn't look normal. She was cremated on December 18th at Changping County.

Upon learning of Chu Congrui's death, the residents in her hometown were extremely shocked and outraged. How could a kind-hearted and lovely girl be tortured to death? She was only 19-year-old!

Chu Congrui's parents are experiencing enormous sorrow and grief. Her father's eyes became dry from continuous crying and her mother is sedated daily because she can not handle the pain. This is the real story of the human rights situation in China under the rule of Jiang Zemin.

January 8, 2001

(Translated on January 10, 2001 from http://minghui.cc/mh/articles/2001/1/9/6602.html)

Falun Dafa Practitioner Chu Congrui Dies in Custody (01/09/01)

A 19-Year-Old Practitioner Dies in Custody (01/13/01)

News from China on [02/25/01]

111. Yang Qingmin, 33, Taiyuan City, Shanxi Province

[Taiyuan, Shanxi] Dafa practitioner Yang Qingmin, male, about 40 years old, was a coal miner from Taiyuan city, Shanxi province. He is from Zhujiayu village of Quyang County, Baoding city, Hebei province. He was beaten to death around December 20, 2000. His parents and sisters have already left home for Taiyuan to take care of his funeral affairs. According to the villagers from his hometown, he left his home together with his wife and child, but never returned home. The police had let his wife identify his body at a mortuary, but they only allowed her to see Yang Qingmin's head. There was a hole in Yang's head. Yang's body was wrapped in a white sheet, and it was hard to tell whether there were wounds on Yang's body. Yang's wife is detained in Taiyuan at present. We hope Falun Dafa practitioners who are concerned with this case can help collect the details of Yang Qingmin's death.

A Dafa practitioner in Mainland China

December 31, 2000

(Translated on January 4, 2001 from http://minghui.cc/mh/articles/2001/1/4/6432.html)

Falun Dafa Practitioner Yang Qingmin Persecuted to Death: The Real Story from Taiyuan City (01/07/01)


110. Xia Shucai, male, 63, Laiyang City, Shandong ProvinceDafa practitioner Xia Shucai, a 63-year-old man, was a resident of Dongdagezhuang village, Zhongjing town, Laiyang city, Shandong province. On December 9, 2000, he was captured at Laixi Rail Station on his way to Beijing to appeal and he was taken back to Zhongjing. The town government forced his family to pay a fine of 2,000 yuan (roughly 4 months' income of an average worker in China) and asked him to write a statement renouncing his practice of Falun Gong. Xia Shucai went on a hunger strike to protest against the illegal detention and beating. He was tortured many times during the hunger strike and he passed away on the night of December 22, 2000. According to an eyewitness account, at the time of his death, Xia Shucai was skinny; his eyes were still open; the cuts and wounds on his face had turned into scars; the flesh and skin on his right hand were torn apart; there were bloodstains on his stomach and thighs; bruises could be seen on his collar bone. The bloodstains were wiped off before his family members came to take a look at his body.

In fear that its evil deeds may be exposed, the Zhongjing town government transferred Xia Shucai's body to Laiyang police station. Moreover, it sent the three Dafa practitioners who were jailed together with Xia Shucai to a place no one else knows. In order to cover up its crime, the town government lied to the public saying that Xia Shucai died of a fall. The medical expert who colluded with the government dared to claim that Xia's death is normal and the blocked blood underneath the skin is very common for elderly people. The town government also told Xia's family members, "You can go ahead and sue us. However, it's no use!" The secretary of the Zhongjing Town Communist Party Committee, Li Min, a 38-year-old woman, is directly responsible for Xia's death and she is now too scared to show up in the public. However, she, along with other responsible parties, cannot escape the trial of history!

Phone numbers of perpetrators:

Li Min (Secretary of the Zhongjing Town Communist Party Committee): (86) 535-7560012
Dai Fengzhang (Secretary of Zhongjing Town Political Department): (86) 535-7560079
Xu Xijun (director of Zhongjing Town Police Station): (86) 535-7560025, 7560369;
Liu Jingcai (a policeman of Zhongjing Town Police Station): (86) 535-7560369
Laiyang Police Station: (86) 535-7212790
Laiyang Political Department: (86) 535-7264655
Laiyang Political and Security Department: (86) 535-7264667
Dongdagezhuang Village Committee of Zhongjing Town: (86) 535-7561244

January 3, 2001

(Translated on January 5, 2001 from http://minghui.cc/mh/articles/2001/1/4/6429.html)


109. Lou Aiqing, female, 34, Weifang City, Shandong ProvinceBBC: Falun Gong members 'die after beating' [01/02/01]

Reuters: China Torture, Persecution Kill 4 Falun Gong Members [01/02/01]

Two More Young Female Practitioners Persecuted to Death in Weifang City, Shandong Province (01/07/01)

108. Xu Bing, female, 33, Weifang City, Shandong Province

BBC: Falun Gong members 'die after beating' [01/02/01]

Reuters: China Torture, Persecution Kill 4 Falun Gong Members [01/02/01]


Two More Young Female Practitioners Persecuted to Death in Weifang City, Shandong Province (01/07/01)

A Letter Left Behind By Xu Bing (04/12/01)


107. Yi Yongjiang, male, 37, Lanzhou City, Gansu Province

[Clear Wisdom Report] Dafa practitioner Yi Yongjiang, 37, male, from Lanzhou City in Gansu province is also known as Yang Shan (meaning promoting benevolence to others). Since July 1999, wicked people have slandered Teacher, attacked Dafa, and persecuted Dafa practitioners. Yang Shan has been detained illegally many times. He was wanted and pursued by police for a long time. He once protected Dafa books with his life and shocked the policemen into giving up their attempt to take them. In order to clarify the truth to the masses, he traveled everywhere and worked diligently. Sometimes he went to another county alone and distributed leaflets, covering the whole town in one day. Later on, he worked on printing. The number of leaflets produced by him was enough for every resident in Lanzhou City, Gansu province.

Entering into this December, he was enlightened to the fact that we definitely should not allow the evil's slanders on Teacher to enter the new century and new epoch. On December 26th, he and several fellow practitioners took the train to Beijing. On the train, he told the others: "I will condense my life to a sentence and write it on the banner with my blood, then I will stand on your shoulder to open the banner and let people read it. It will say "Restore Teacher's Reputation."

However, because of evil's long-term persecution and torture, Yang Shan was on the brink of death. On December 27, he began to spit out blood, almost one liter by 10:00 in the morning. We all tried to persuade him to go back to his home, but he insisted that he did not want to go anywhere. He said: I would rather die on Tiananmen Square validating the Fa if I must die. After he spit out a second liter of blood, he said: as long as I still have one breath and one drop of blood, I will hold out the banner at Tiananmen and shout: "Restore Teacher's Reputation". By the time he spit out a third liter of blood, we could only roughly hear one word: "Teacher".

On the evening of December 27, at 10:30, he exhausted all of his energy and blood, and departed from the world forever.

He had not gone to Tiananmen. He had not fulfilled his wish before he passed away.

On that night, fellow practitioners sent his body to Tiananmen. In his pocket he carried a banner that read "Falun Dafa is good". As he had wished, his entire life and all of his blood were condensed into this final statement, a bold effort to "Restore Teacher's Reputation"

Yang Shan, please go home at ease, you have been to Tiananmen.

Yang Shan, please go home at ease, even though you did not spread out the banner by yourself, someone will do it for you.

Yang Shan, please go home at ease, even though life stops, rectifying Fa has not finished yet. One rock-solid promise is able to split the mountain and fill up the sea, thousands of them will shake all beings in the Universe.

Yang Shan, please go home at ease, we will not allow the evils to enter the new epoch either.

Fellow practitioners in Beijing, fellow practitioners in China, and fellow practitioners all over the world, let us suffocate the evil together, embrace the dawn of the new epoch with our pure hearts.

Yang Shan still worried about two things before he passed away: one is that some fellow practitioners have not stepped out yet; the other is that he had not done many works for Dafa.

Dafa practitioner in China

December 28, 2000

(Translated on December 31, 2000 from
http://www.minghui.cc/mh/articles/2000/12/30/6180.html)


106. Su Qionghua, female, 32, Suining City, Sichuan Province

Recently, thirty-year old Dafa practitioner Su Qionghua from Suining City, Sichuan Province was persecuted to death.

At 11:00AM, December 18, dozens of police from the Chuanshan Village Station of Suining City tried to forcibly ransack Dafa practitioner Su Qionghua's home without just cause. She rejected their unreasonable demands and refused to open the door. The police then cut off the water supply to her home until December 20. During that period, Su Qionghua often stood in front of her window telling the truth about Dafa to the police and to people who came to question the police about the unreasonable ransacking of her home. She lives at the top floor of the building (the sixth floor). At 6:30PM , December 20, two policemen jumped in from the top of the building and broke a window to enter her home. They began beating Su Qionghua as soon as they broke in, and in the process either pushed her or caused her to fall out of the sixth floor window.

Su Qionghua fell to the ground and died on the spot. Since this scene was witnessed by many people surrounding the building, any attempts to deny the facts and cover the truth will be in vain.

Su Qionghua left a 12-year-old daughter behind with no one to take care of her.

Phone numbers:

Suining City Government: 86-825-2310655
Public Security of Suining City: 86-825-2224933
Chuanshan Villiage Government of Suining City: 86-825-2223987
Chuanshan Villiage Police Station of Suining City: 86-825-2623782


(Translated on December 29, 2000 from http://minghui.cc/mh/articles/2000/12/27/6039.html)

 

105. Hu Mingquan, male, 63, Chongqing City, Sichuan Province

Hu Mingquan, male, 63 years old, was a retiree from Chongqing Jiangbei District Third Steel Plant.

He went to Beijing to appeal to the central government on December 1, 2000. On the 7th, the Hebei Province police notified his family that they should claim his body at the Huaide County Hospital of Hebei Province. When Hu's son asked about the cause of death, the doctor claimed it was high blood pressure. The son told the doctor that his father had never had any illness. Later, someone who had inside information told the son that Hu died from suffocation when the police force-fed him through the nose.

The home address of Hu Mingquan is 156 Jiangxin Cun, #1-2, Jiangbei District, Chongqing City, Sichuan Province, China

(Translated on November 26, 2000 from the edited version of: http://www.minghui.ca/mh/articles/2000/12/24/5889.html)

 

104. Wang Wuke, male, over 20 (? - October 2000), Weifang City, Shandong Province

Dafa practitioner, Wang Wuke, over 20 years old, resident of Gaomi, Weifang City, Shandong Province. He went to Beijing to validate Dafa on October 1, 2000 and was escorted back by the local police, together with about 100 other Dafa practitioners. Wang Wuke did not want to be taken away by the evil forces. Therefore, he jumped out of the bus. He lost consciousness and later died in the hospital. Another practitioner who also jumped out from the same bus hurt his leg and recovered after many days.

(Translated on December 26, 2000 from http://minghui.cc/mh/articles/2000/12/25/5892.html)

 

103. Huang Yaoying, female, 68, Gaozhou, Guangdong Province

Huang Yaoying is a 68-year-old female practitioner from Gaochengxin Street, Gaozhou (city), Guangdong Province, and is a retired weaving company employee.  She began to practice Falun Dafa in July 1996.  At that time, she was in very poor health with several ailments.  Her health had been greatly improved and her mind had become pure through practicing Falun Dafa.  On February 27, 2000, she and several other Dafa practitioners from Gaozhou went to Beijing to appeal and were arrested by Beijing Police.  She was escorted back to Gaozhou Police Station and detained there for 15 days.
 
After she was released, the Chengnan Police Station arrested her again only because she could not afford the exorbitant 3,000 Yuan fine assessed by the police station. On the morning of March 25, she was found dead by the policeman on duty, who said he saw her going to the lavatory before dawn.  But the autopsy by the legal medical expert indicated that she died at 1:00 AM.  When her relatives and friends saw the corpse, she still wore handcuffs. The police station didn't allow her family to reveal any information to the outside. They paid 5,000 Yuan to the family to end the case and destroyed all records relating to Huang's case. It remains unknown how she died. 

(Translated on December 22, 2000 from an edited version
http://minghui.cc/gb/0001/Dec/21/5726.html)
 

102. He Jun, Female, Acheng City, Helongjiang Province

Dafa Practitioner He Jun from Harbin (city) died of persecution.

He Jun, female, was an employee of Harbin Railroad Bureau Branch Hospital. She was a resident of A'cheng City. In the white terror created by several vile persons in China and under the pressure of the local government, she was not afraid of the evil persecution. She described the brutal persecution in her will.

This incident will, again, awaken the conscience of people in the world. Please stop being apathetic and stop these tragedies from continuing in the human world. Those practitioners, who have not come out, please do your best from your heart to "suffocate the evil" and position yourselves.

For detailed information please call:

Branch Hospital

Director: 86- 451-6462217 (Work), 86-451-6432967 (Home)

Deputy Director A: 86-451-6463217 (Work), 86-451-6431727 (Home)

Deputy Director B: 86-451-6463237 (Work), 86-451-6464168 (Home)

Secretary of Party Committee: 86-451-6462297 (Work)

Chairman of Labor Union: 86-451-6462567 (Work), 86-451-6433269 (Home)

The Committee of Communist Youth League: 86-451-6433269 (Work)

Political Affairs: 86-451-6463517 (Work)

(Translated on Dec. 21, 2000 from

http://minghui.cc/gb/0001/Dec/20/news_china_122000_shishi.html)

 

101. Practitioner 1, male, (December 8, 2000), Beijing

On December 8, 2000, the local police station sent a person named "Falun Gong" to the emergency unit of Mentougou district hospital in Beijing. The person did not give his name and address. He was clear-headed at that time. However, he passed away the next day. According to an eyewitness, he was a man in his twenties, about 1.7 meters high, thin and bare-foot. His ears were frostbitten.  His thighs were swollen.  There were old wounds all over his body. The external injuries were not very clear.  There were scars on his ten fingers from clips. His belly was shriveled and his esophagus was empty. It was supposed that he had been on a hunger strike for several days. After his death, the No. 7 Unit of the Beijing Public Security Bureau came for a postmortem exam and took pictures.  During this time, they had an argument with the attending doctor. The officials from the No. 7 Unit said if no one claimed the body within one month, it would be cremated. Now the body is in the mortuary. The person was supposed to be a Falun Gong practitioner from outside Beijing, who came to Beijing to appeal on behalf of Falun Gong.

(Translated on December 19, 2000 from 
http://minghui.cc/gb/0001/Dec/18/news_china_121800_shishi.html)
 

100. Zhao Qiying, female, about 30 (? - May 2000), Panzhihuan, Sichuan Province

Zhao Qiying, female, over 30 years old, from Panzhihuan city of Sichuan province. She made a living in Lanzhou (city) (Gansu Province). At the end of April, she went to Xinjiang Province to spread Dafa and clarify the truth. She died in late May in the custody of the Xinjiang Police.  Due to the fear of the police, her family dared not tell the truth. They claimed Zhao Qiying died from  "septicemia" (blood poisoning). 

(Translated on December 19, 2000 from 
http://minghui.cc/gb/0001/Dec/18/news_china_121800_shishi.html)
 
 

99. Liu Junming, male, 32, Longxi County, Gansu Province

Liu Junming, male, 32 years old, was an employee in Longxi County Metallurgy Factory of Gansu Province. He went to appeal in Beijing last January and was arrested. Two policemen from Longxi County went to take him back. On their way back, to go sightseeing in Beijing, the policemen locked Liu Junmin alone in a building. When Liu Junmin tried to escape, he unfortunately fell from the building and was found dead. Longxi police department cannot shirk their responsibility for this.  In order to cover up the truth, they blocked the information. Liu Junmin's family leads a very difficult life. His wife and child are now in a very bad situation. We hope the public can show their concern about this. 

Phone number of the police department of Longxi County: 86-932-6622128
 

(Translated on December 19, 2000 from 
http://minghui.cc/gb/0001/Dec/18/news_china_121800_shishi.html)
 

98. Tian Baozhen, Female, 40, Dies Shortly After Her Return from Police Detention in Beijing

Tian Baozhen, female, 40 years old, lived in the residential area of the Hubei Textile Design Institute  at Yuejiazui in Wuchang District of Wuhan City. 

In November of this year, together with several other practitioners, she went to Tiananmen Square to  protect Dafa and to call for redress of a wrong. But she was detained without cause by the Tiananmen  Police Substation. 

Tian Baozhen refused to tell her address, and was beaten up by the police. She then went on hunger  strike for her freedom and was subsequently interrogated, beaten up again, and force-fed. Ten days  later, Tian Baozhen told the Beijing police that she was from Henan Province. Then she was brought  back by the Henan police. After arriving in Henan Province, Ms. Tian told the police she was not from  Henan Province. 

At the sight of her extreme physical weakness due to her hunger strike and the brutal abuse she had  suffered, the Henan police released her. With her great fortitude, Tian Baozhen got on the train heading  for Wuhan City in Hebei Province. After she arrived at the Wuhan railway station, she was too feeble  to even move, so she made a phone call home. Her husband brought her back in a taxi and carried her  on his shoulders to their home on the fifth floor. After several days' rest at home, Tian Baozhen passed  away on December 11, 2000. The dark bruises on her arms due to the police's beating and kicking are  still shocking to see.

On December 13, those practitioners who had heard about Ms. Tian's death attended her funeral.  Practitioners sent her a verse:

"The Pure Plum Flower is the First to Bloom in the Cold Winter;  The Righteous and Expansive Heart is to Encourage Fellow Practitioners"

to express their deep respects for a woman who gave up her own life to protect Dafa. They believe  that the evil will be eliminated and that a bright future is drawing near.

Tian Baozhen was kindhearted and always ready to help others. She was widely recognized as a good  person in the neighborhood. In addition, she did a lot of work for the sake of Dafa. Following in her  footsteps, the practitioners in Wuhan City will go on protecting Dafa and promoting Dafa and suffocate  the evil.

(Translated on December 17, 2000 from
http://minghui.cc/gb/0001/Dec/16/news_china_121600_shishi.html)
 

97. Sun Ruijian, male, 29 years old, Ninde City, Fujian Province

My husband Sun Ruijian was 29 years old and lived on Zhangwan Shang Street North #48, Ninde City, Fujian Province.  He left home on November 7th, 2000 to appeal for Falun Gong and arrived in Beijing the next day.  At midnight, he was arrested by the Beijing police while on his way to the hotel, and disappeared without a trace.  On December 1st, we received notice from the Politics and Law Commission of the Ninde City, advising us to go to the city of Nanping to bring him home.  We met with the local officials around 10pm that evening and were told that my husband had passed away.  They claimed that two Fujian police were sent to bring him back from Beijing, and that he died after jumping out of the train at 4pm on November 29th someplace between the cities of Shunchang and Xiayang.  After repeated requests from us, the police showed us a portion of their so-called evidence, which they said supported the claim that he had jumped out of the train on his own.

The next day, when we asked to see the body, the police made an outrageous request – they said that the only way for us to see the body was to sign a form agreeing to cremate him immediately.  After our refusal, they relented and said that we could see the body first, but then we would have to sign the form agreeing to cremation right away. The local officials tried to talk to me and pressure me (into going along with their plans of cremating the body right away). I began to grow more and more suspicious over the actual cause of my husband's death, and I saw a number of red flags.   The way that the authorities tried to get the family to agree to cremation right away without letting us know more about how he really died is very troubling.  Something else suspicious is that normally an autopsy would only be performed after getting the permission from the family first, but when we saw his body, a thorough autopsy had already been performed without our knowledge.  Because of these troubling signs, I cannot accept the explanation that the local police has given for the cause of Sun Ruijian's death.

A person's life is a very precious gift, and a person's death is a very serious matter.  I strongly demand a full investigation to be conducted into the death of my husband, and sincerely hope that the local authorities and government officials will agree to the investigation.

Contact Person: Zhang Hui (the wife of Sun Ruijian), phone number is 
86-591-23594132358583.

December 15th, 2000

Note:
(1) A number of local practitioners, including Lin Ru and Wang Yi, were arrested and held along with Sun Ruijian.  Probably because the police are afraid of their evil deeds being exposed, all their whereabouts are unknown right now.
(2) When his wife saw his remains, an autopsy had already been performed.  His eyes were strikingly protruded, which strongly indicates that he had been brutally beaten right before his death. 

(Translated on December 18th from an edited version of http://minghui.cc/gb/0001/Dec/16/sun_ruijian_121600_shishi.html)
 

96. Zhao Xin, female, 32 years old, Beijing

[Beijing, China] December 13, 2000. Wednesday.

At 2:30PM, the funeral for Falun Dafa practitioner Zhao Xin, a 32-year-old female teacher of Beijing University of Business and Industry, was held in the 3rd condolence room at the Babaoshan Cemetery in Beijing.

Because of her persistence in cultivating Falun Gong, Zhao Xin was brutally beaten by the police at the Haidian Police Substation in Beijing, resulting in the fracture of her neck vertebrae. Despite severe bodily injury, Zhao Xin persisted in her belief in Falun Dafa. By struggling with extreme pain and suffering, she lived six months, a long time in terms of her suffering. Her splendid deeds, in which she refused to yield to evil, won admiration and concern from people all over the world. Her dedication and firmness in Falun Dafa and her early death have shocked many people.

The following are photos of Zhao Xin's funeral ceremony.
 
 
1. Zhao Xin's portrait before her death 2. The remains of Zhao Xin

3. Zhao Xin's students approach her remains for a farewell 4. Many fellow practitioners waiting outside the farewell room

5. Zhao Xin's sister making a memorial speech at the funeral 6. Zhao Xin's relatives coming to mourn for her

7. Many practitioners blocked outside the cemetery by police 8. People present flowers to Zhao Xin

(Translated on December 17, 2000 from http://minghui.cc/gb/0001/Dec/16/zhaoxin_zhuidaohui_121600_shishi.html)
 

95. Liu Lianyi, male, 54 years old, Jing County, Hebei Province

I was arrested and detained on Oct. 31, 1999 in the Jing County detention center. I was detained in the same cell as a Dafa practitioner named Liu Lianyi, who was tortured to death. The facts described below are absolutely true and were witness by my own eyes.

Liu Lianyi, male, was approximately 54 years old, and slim. He was brought to the detention center a few days before me. He was often brutally beaten by prisoners. However, no matter how hard these prisoners beat him, how hard they forced him to quit practicing, he never uttered the word "No" when being asked if he would still practice. On Nov. 1, the second day, I was sent to the detention center where the prisoners harshly beat Liu Lianyi because he couldn't recite the prison rules. From then on, the elderly man often pressed his hands over his stomach and sat in the corner, leaning against the brick bed. Even in this state, the prisoners still harshly beat him on and off. A few days later, when Liu Lianyi returned after being interrogated, he covered his stomach with his hands and sat next to the brick bed again like a few days before. Prisoner Zhu Yongshan came over and shouted at him, "Liu Lianyi, do you still practice or not?" Liu Lianyi said: "I just feel it's good. For so many years, no matter how much medicine I had taken, my stomach problem could not be healed; after I started practicing Falun Gong, it recovered completely." Zhu asked again: "I only asked if you would still practice or not?" Liu answered: "I will." After hearing this, prisoner Zhu stomped Liu Lianyi to the floor with one kick. Liu Lianyi pressed his chest (the kicked part) with his hands, slowly stood up against the edge of the brick bed. Before standing up, he was again knocked to the floor by Zhu Yongshan's second kick. Zhu screamed: "Do you still practice or not?" Liu slowly stood up again and said: "I will!" Right after the words came out of his mouth, Zhu knocked him to the floor again. I couldn't remember how many times Liu Lianyi was knocked to the floor like this. Prisoner Zhu finally stopped when he was too tired to hit Liu further.

The next day at lunchtime, after he had only one bite of a Chinese bun, Liu Lianyi suddenly fell to the floor, curled his body up, and went into a seizure, losing control of both urine and stool. Practitioners hurriedly held up Liu's head, brought a blanket, put it under Liu, and at the same time yelled for the detention guard. However the guards didn't care and completely ignored their pleas for help. A little while later, Liu Lianyi's body stiffened and he started rolling on the ground. Upon seeing this, the prisoners realized the emergency; they also started calling the prison guard. This time, the prison guard came unhurriedly, took a look and called Liu Lianyi's name a few times. However, Liu Lianyi could no longer answer him, only struggling painfully. Someone suggested sending him to the hospital immediately. The prison guard again answered unhurriedly: "Wait and see." After a while, the prison guard saw the situation was really bad, then he called a doctor in. The doctor put emergency pills into Liu Lianyi's mouth, injected him with heart stimulant medicine, and measured his blood pressure. However, the situation didn't improve any. Finally they sent Liu Lianyi to the hospital. I never saw him again afterwards. Later, I heard that the detention center had notified Liu's family of his death, and told them he died of a heart attack. But we all know that he didn't have any heart disease. They handled the case of his death case in such a hasty manner.
 

(Translated on Dec. 14, 2000 from

http://minghui.cc/gb/0001/Dec/12/late_report_121200_shishi.html)
 

94. Wang Lixuan, female, (? - December 2000), Yantai City, Shandong Province

Wang Lixuan, female, resided in the developing district in Yantai City, Shandong province. Recently she carried her baby and went to Beijing to appeal on behalf of Falun Gong. She was arrested and detained illegally by the officials from their local government liaison-office in Beijing. She fell from the building and was found dead while in detention. The cause of her death is to be determined.

(Translated on December 11, 2000 from

http://minghui.ca/gb/0001/Dec/08/news_china_120800_shishi.html)

 

Falun Dafa Practitioner Wang Lixuan and Her Son Tortured to Death in Tuanhe Labor Re-Education Camp in Beijing

 

Belated News: More Details about Wang Lixuan and her Young Baby's Death (05/06/01)
 


93. Zhang Wannian, Male, 71 year old, Yandu County, Jiangsu Province

Zhang Wannian, 71, was the head of the Yungang Food Distribution Center in Yandu County, Jiangsu Province. Before he began to practice Falun Gong, he suffered from 11 different diseases. His body had become deformed from these diseases, and it was difficult for him to move around. He started to practice Falun Gong in 1994, and one year later he no longer suffered from any of these ailments without the benefit of any medical intervention. He was an outgoing person, eager to help people in need. He also volunteered as a deputy assistant leader at the local Falun Gong Volunteer Center. He went to Beijing in February to make an appeal on behalf of Falun Gong, where he was arrested and sent back. He was detained at the Yandu County Food Bureau Hotel, where he was forced to undergo "transformation." The guards took turns watching him and forced him to remain standing at all times. His determination in practicing Falun Gong remained unchanged, and he endured the inhumane treatment for 13 days. He was forced to pay 7500 Yuan (Chinese dollars, about fifteen month salary of an averaged worker in cities of China) of "case fee" and was then moved to the Nanyang Detention Center. After a month at the detention center, he was sent to the Yungang Mental Hospital, where he was abused and tortured for another 45 days. He was then sentenced to one year at the labor camps. Around mid-September Mr. Zhang began a hunger strike in protest and became very weak a week later. The prison guards were afraid of being blamed for his death, so they carried him to his home. Mr. Zhang passed away one day later.

Practitioners in China

Nov. 30, 2000

(Translated on December 4th, 2000 from the first item of http://minghui.cc/gb/0001/Dec/02/yancheng_persec_120200_shishi.html )
 

92. Zhao Jing, female,  19 Year Old, Jilin city, Jilin Province

On around November 25, 2000, Falun Dafa practitioner - Zhao Jing - died in the police station of Yutian (county), Hebei (province) after she was abused and tortured by evil police. She had dedicated her young life to the cause of Fa rectification of the human world.

Zhao Jing is a 19-year-old female Falun Dafa practitioner of Yushu village, Baishang township, Fengman district, Jilin city, Jilin province. She was on her way to Beijing in a bus that was stopped by a black police car when the bus passed by the Inspection Station of Yutian County, Hebei province on November 23, 2000. On the way to the Public Security Bureau of Yutian County, police asked the driver to stop the vehicle, saying that somebody was jumping out of the vehicle. At that time, the police told the 44 Falun Dafa practitioners on board the bus that the person who jumped out of the vehicle was only slightly wounded. The police also interrogated some practitioners on board for the name and address of the person who jumped from the vehicle.

Some witnesses said that after the girl jumped from the bus, she hired a cab to continue her trip to Beijing. However, she was caught, again.. The practitioners who went with her heard the barking of dogs and the screaming of a girl where they were detained. In two days of detention, many Dafa practitioners were interrogated for the address of Zhao Jing.

Later, the police changed their words and went on saying that Zhao Jing's head had been seriously wounded at the time she jumped out of the bus and she died because she was in a deep coma. This contradicts what the police originally said. A witness has confirmed that Zhao Jing was severely beaten by the police and died in custody, rather than died from jumping out of the bus. After Zhao Jing's corpse was transported back to Jilin (city), the police there asserted that Zhao Jing died because of the wound on her head caused by her jumping from the bus. They then went ahead and cremated the corpse before her family and relatives had an opportunity to inspect it, in an attempt to conceal their heinous crime.

An insider

December 2, 2000

(Translated on December 9, 2000 from http://minghui.cc/gb/0001/Dec/09/death_zhaojing_120900_shishi.html)

91. Wang Huachen, male, (?- November 18, 2000), Jinzhou City, Liaoning Province

Wang Huachen received the advanced worker award from Jinhua Corporation for the past six years.

An excellent worker and Falun Gong practitioner Wang Huachen from the Jinhua Corporation Ltd (Jinzhou (city), Liaoning (province)) was arrested at 4 PM on November 7 at Ion film workshop of the Chemical Plant, and was taken to the Political Security Unit of Lianshan District Police Department in Huludao (city), (Liaoning).

On the fourth floor of the Political Security Unit, four policemen stripped Wang Huachen to the waist, removed his trousers to below his knees, and cuffed his two hands to the pipe of the heating radiator. Four policemen then used wooden clubs, cattle prods, etc. to beat him. They also shocked him with the electric baton. They tortured him for more than two hours until he lapsed into a coma. They poured cold water on his head and continued beating him after he regained consciousness. When Wang Huachen regained consciousness from another round of beating, he requested to see the head officer. Wang Huachen told Officer Zhang that if he continued to be beat and tortured he would jump from the fourth floor. Officer Zhang, as a local law enforcement officer, didn't offer his help; instead, he kicked, cursed and threatened Wang Huachen, dared him to jump and let him know if he didn't jump the beatings would continue.

After Wang Huachen jumped from the fourth floor, he immediately lapsed in to a coma. It was 6:30 PM. Wang Huachen. He remained in a coma on the ground for two and a half hours, at 9 PM, before he was taken to the hospital emergency room. Zhang, instead, discussed with his men ways to absolve himself from responsibility. At 7 PM, they went toWang Huachen's home, but didn't find any evidence. At the hospital, Wang Huachen was found to have many fractures and signs of being electrocuted and beaten by blunt objects all over his body. Wang Huachen passed away in the Lianshan District Hospital at 11AM on November 18. Officer Zhang, reissued an arrest warrant on November 16 after Wang Huachen was dead. Wang Huachen's tragic death didn't awaken the murderer's, Officer Zhang's, conscience a bit. Instead, he became even harsher. He fabricated the charge of "committing suicide to avoid punishment" against Wang Huachen.

In order to hide the truth, they even prevented news reporter from covering the story. Huachen had been living with his widowed mother. Zhang didn't let her mourn in peace. Instead, he sent people to watch Wang Huachen's home. He was afraid that Wang Huachen's mother and his relatives would disclose the truth to others. When Wang Huachen's relatives reasoned with Zhang, the person in charge of the law enforcement department said, "go wherever you want to sue him, Wang Huachen's death carries no weight..."

After learning Falun Dafa, Wang Huachen had been consecutively appraised as an outstanding worker, and awarded by his leaders many times. Many who know Wang Huachen felt this tragedy was so unfair. People cannot help asking: how could a beautiful beach city allow the existence of a person who is upright, kind and even better than Leifeng (who was a moral model in the 1960's in China) be taken away by the officials who are charged with the welfare of the people?

Through this bloody case of wrong doing that has been soaked with tears, sorrow and pain, we are shocked to see the inhuman and fascist-like darkness and crime! Voices from the people say: Stop the brutality! Punish the murderer!

A person who knows the truth

November 30, 2000

(Translated on December 9, 2000 from
http://minghui.cc/gb/0001/Dec/09/jinzhou_wang_120900_shishi.html
 

 

90. Li Shouqiang, Male, 37, Beijing

Dafa practitioner Li Shouqiang, male, born on December 2, 1963, was a resident of Wusheng Dongli, Chaoyang District, Beijing. He was an employee of Beijing Automobile General Assembly Plant. He stepped forward many times to validate Dafa and appeal peacefully. He was arrested on March 8, 2000 when he went to appeal on Tiananmen Square and died on March 20, 2000, at the age of 37.

Since April 25, 1999, Dafa has been persecuted by a few evil people in China's Government. Li Shouqiang stepped forward to guard Dafa by writing letters, appealing to authorities and going to Tiananmen Square. On Chinese Lunar New Year's Day (February 16, 2000) this year, Li and his father (a Dafa practitioner) went to Tiananmen Square to validate Dafa. He was arrested and detained in Guanzhuang Branch Police Station. Later he was transferred to Panjiayuan Branch Police Station to participate in the so-called "Transformation class". On March 8, 2000, police had a half-day holiday. Li took the opportunity and went to Tiananmen Square with Dafa material. He tried to tell the truth to the government officials during the Chinese People's Congressional session, and tried to let government leaders really understand Dafa. He was arrested again and escorted to his home by three policemen around 10:00 pm on the same day(one of the three policemen was a local policeman named Li Changsheng). The other two police forcibly took all his Dafa materials including Dafa books, cassettes, videotapes, and Master Li's photo. At 11:00 pm, Li Shouqiang was sent to Changping Detention Center where he was interrogated, brutally beaten, and tortured. He was not allowed to drink water. Police plotted to murder him and added a large dose of drugs that affect the central nervous system to Li's Coca Cola. Li was detained for 10 days in this horrible, evil environment.

On the evening of March 18, 2000, Panjiayuan Branch Police Station called Li's family to pick him up from the police station. His elder brother and his mother went there together. Li was detained in an iron cage at that time. On the way back, Li could not speak clearly and said disjointedly: "They (police) fed me drugs, they put drugs in my coke... ... They did not allow me to drink water... ...when I drank, I could not spit it out. They said it would make me die in two days... ... They ask you to pick me up and have me die at home... ... So they don't have any responsibility... ... I should not have gone home, I should die there!" After going home, Li was sometimes clear and sometimes confused. He looked dull and could not think normally. Once, he ran around in the middle of taking shower and others saw lines of brown wounds on the back of his neck, rear waist and on both sides of thighs. Later, he did not eat or drink for two days. On the morning on March 20, 2000, he was in a daze and fell from a balcony, which killed him.

After the incident, the members of the resident committee called the police. A police vehicle with police and two doctors arrived to do the so-called autopsy. One policeman said: "Ah, he was beaten quite hard!" The doctors did not write a single word, not to mention filing an autopsy report. Li's family planned to have his remains cremated and manage related issues locally. The police did not agree and insisted on taking Li's remains to Changping. Later, Sanlitun Branch Police Station called Li's family and asked them to deal with the death-related issues in three days. In order to get more money from Li's family, police did not allow Li's family to put his own clothes on his body but only clothes bought from the police. Li's family endured this insult and followed the police's arrangement. The police forced Li's family to send his remains to be cremated in Changping and buried there, for which Li's family spent more than 10,000 RMB Yuan (US $1,200, about Li's one and half-year's total salary). The government officials persecuted a citizen, directly caused his death and then extorted money from his family, which runs against the heavenly principles! However, this is the real reflection of current China's so-called "People's Police". They are similar to Hitler's Nazi's who killed Jewish people and stole the gold teeth and rings from the dead remains.

An honest, upright, kind young man with high morality died from the state sanctioned persecution in just a few days. The whole process was arranged well, left no trace, and was very "professional". Thus, the incident was "over" quickly. Probably, the police are spending the money in a bar or a restaurant, or looking for their next target. They think that no one knows what they have done, but they should know: "Good will be rewarded with good, evil with evil." Evil people will be punished. No evil people in history escaped the just trial and the righteous people will investigate to the end. Hell is waiting for these evil people that persecute Dafa practitioners!

Falun Dafa Practitioners from China

November 24, 2000

(Translated on December 5, 2000 from http://minghui.ca/gb/0001/Dec/04/death_li_shouqiang_120400_shishi.html)

 

89. Ma Yanfang, Female, age unknown, Zhucheng City, Shangdong Province

Ms. Ma, Yanfang, a female worker in a china factory, walked for over  ten  days to appeal in Beijing. Afterwards, she was arrested and locked in  her factory for several months where she suffered from all kinds of  inhumane torture. Even though she was very healthy both physically and mentally, she was forced to enter a mental hospital where she ultimately was tortured  to death.   

Practitioner Ma Yanfang from Zhucheng Persecuted to Death in a Mental Hospital (04/12/01)

88. Kong Qinghuang, male, 33 year old, Jianshui County, Yunnan Province

Kong Qinghuang, male, 33 years old , from Guanting Town, Jianshui County, Yunnan Province was of Yi Nationality. (Yi population is distributed over Yunnan, Sichuan and Guizhou Province). He had a Bachelor's Degree from the Ecology Department, Yunnan University. He was the deputy mayor for more than five years in Linan Town, Jianshui County. He attained Dafa in August 1997 and died as a result of the persecution on September 3, 2000, in Jianshui Town People's Hospital, Yunnan Province.

On April 7, 2000, the Linan Town secretary, Li Ziheng stressed "following the central government's thrust and paying special attention to Falun Gong" in a meeting with more than forty town delegates. Later, Kong Qinghuang promoted Dafa to the leaders at the end of a birth control meeting that he chaired. He told them the truth about Dafa, and talked about many cultivation experiences. He was held in the office for two days to be transformed. Two days later he was detained in the Jianshui Town detention center. Kong's father was very sad upon hearing that his son was detained without reason, learning this caused him to die that day.

Kong Qinghuang was released on May 9. He went back to his work unit to do odds and ends and to deliver newspapers. He was dismissed from his post and expelled from the Party. A month later Kong Qinghuang left his work unit for Beijing to file appeals. He meditated at Tiananmen Square on June 13. Two policemen hit his head and kicked his body. Kong Qinghuang shouted, "Falun Dafa is good. Falun Dafa is a righteous Fa." His sonorous voice shook the surroundings and the bypassing visitors.

Kong Qinghuang was again detained in the Jianshui County detention center on June 28. Kong Qinghuang was on a hunger strike the entire time. On the 12th day, the detention center force-fed him. In the middle of August, the detention center drove him to the hospital for a transfusion. At that time he was moving about smoothly and appeared calm and at ease. He told his wife, who was once detained there, that the hunger strike made him slim but also gave him more energy.

On August 24, personnel from Jianshui County "610" office forced Kong to go to the hospital. Kong refused to go even unto death. Since he was held in the hospital (Jianshui Town People's Hospital), the hospital drew one to two 5cc tubes of blood each day. They claimed it was to examine him.

On September 1, they persuaded Kong Qinghuang to drink a little bit of soup. After he drank the soup, he held his stomach with tears streaming down his face and appeared to be in tremendous pain. He fainted the next day. On September 3, Kong Qinghuang left us after being on a hunger strike for 67 days. He was hastily cremated by the government personnel. (Note: The specialist from Kunming City suggested that it might be food poisoning.)

Since Kong was at the hospital until the point when he fainted, his wife was not allowed to be with him and take care of him. Kong's wife, Wang Jiayue, who attained the Fa on June 8 of this year, was also detained in Jianshui County detention center for more than 90 days. They didn't release her until September 18. Wang Jiayue was forced to resign and leave home. She is now wandering around and has no home to return to.

P.S.

Jianshui County "610" office director: Zeng Baohe (Address: Jianxin town government dormitory, Jianshui County, Yunnan Province)

Jianshui County political-legal department secretary: Lu Yingguang

Jianshui County forceful transformation and re-education group:

Group leader: Yu Ronghui
Officer: Huang Hong
Detention leader: Tang Wei

Jianshui County, political-security unit leader: Peng Lianyi

Lu Yingguang, Peng Lianyi and Zeng Baohe are directly responsible for the death of Kong Qinghuang.

Dafa practitioners in China

November 23, 2000

(Translated December 4, 2000 from http://minghui.cc/gb/0001/Dec/03/death_kong_meng_120300_shishi.html)
 
 

87. Meng Qingxi, male, (195?-11/20/2000), Weifang City, Shandong Province

Meng Qingxi, male and in his 40's, was from Mengjia Village, Mucun Town, Fangzi District, Weifang City, Shandong Province. On the evening of September 30, 2000, town government officials took him away from his home without reason and sent him to the town law office. There were more than 20 Dafa practitioners being held there, all in the same room. They were detained because the town government wanted to obey the Party's order to "transform the Falun Gong practitioners by force". In fact, everybody knows that the transformation is only an excuse to extort money. They instructed clearly that whoever pays 2,000 Yuan can go home immediately.

Meng Qingxi's entire family practices Dafa. They had been fined more than twenty thousand Yuan since last year. They already owe heavy debts and have difficult lives. They weren't able to collect enough money after visiting all of their relatives and friends. The town government personnel forced them to go home to borrow more money during the day, and then took them back to the law office for "study and transformation". If they couldn't borrow money during the day, they would be brutally tortured at night. Meng and his wife and the other over twenty Dafa practitioners spent almost 60 such nights and days in the law office.

On the night of November 20, Meng Qingxi was beaten to death by government personnel. Then they accused Meng Qingxi of "fearing labor education" and accused him of "committing suicide for fear of punishment". They tried to confuse the people using this rumor. In fact, the more one tries to hide, the more one is exposed. Everybody knows that:

    Meng and his wife had been borrowing money a few days ago. They were in good spirits and spoke and laughed freely. There weren't any signs of "wanting to commit suicide".

    Meng and his wife told the town government many times that they would rather be sent to a labor camp than pay the fine. The town government replied, "You are not qualified for labor education." How can Meng be "afraid of labor education" and "commit suicide"?

    Why did the town government send the practitioners back home quietly on the night when Meng was killed?

    After Meng was beaten to death, the town government forced cremation and buried him. What is the purpose? Because they were afraid that people would see his horrible looking body that was beaten to death. They were afraid that people would know of their sins.

The town government is monitoring Meng Qingxi's family 24 hours a day and does not allow them to contact the outside, because the evil is most afraid of being exposed.

Dafa practitioners in China

November 27, 2000

(Translated December 4, 2000 from http://minghui.cc/gb/0001/Dec/03/death_kong_meng_120300_shishi.html)
 
 

86. Dai Xiangguang, Male, Futian City, Fujian Province

Dai Xiangguang, the assistant of Falun Gong Futian City Assistance Center, was a kind and honest person. He died during the state sanctioned persecution over a year ago.

He had been detained many times before July 22, 1999. On July 22, 1999, he was handcuffed by a county police officer. Later, his uncle went to see him but was not permitted by the Police Department. At one o'clock on the 23rd, his uncle went again to the detention room on the 7th floor and asked to see him but was again rejected. When he went down to the 6th floor, he heard a scream. Then the police told him that Dai had jumped from the building and had fallen on the third floor balcony. He ran to the third floor but did not see any trace of him. The police told him that he was sent to the hospital already. When he went to hospital, the police officer stopped him from entering and told him that Dai was undergoing emergency treatment. When Dai's family rushed to the hospital, the police only let them quickly glance at Dai's body before the body was sent to the crematorium. Dai's family appealed to the Judicial Department but was rejected. Later, the police officers said that they would compensate 50,000 Yuan but then they told the family that 50,000 Yuan was just enough for the cremation fee. Dai's family said that the police were just trying to cover up the truth but they had no place to appeal. Later, the TV station of Futian City and Fujian Province, newspapers, and other media reported, as informed by the police, Dai's death as "Afraid of punishment, he jumped from the 7th floor and committed suicide." This deceived the huge audience and misrepresented Falun Gong and Dai. It also created a negative atmosphere. One year later, kind people can still see from this how the government disregarded human life and the fact that it cruelly persecuted Falun Gong. Dai's grandfather, parents, wife, and daughter are living in a very difficult circumstance in the countryside now.

Address: Dai Guoying (Dai's father)
116 Fu Ban Cun Qian, Xindu Town, Futian County
Fujian Province 351100, CHINA

Home Phone: 86-594-2990265

(Translated on December 1, 2000 from

http://minghui.cc/gb/0001/Nov/29/news_china_112900_shishi.html)
 
 

85. Li Wenrui, male, 37, Harbin, Heilongjiang Province

Falun Dafa practitioner Li Wenrui died while in the custody of the Beijing Police. He was arrested while safeguarding Dafa in Beijing. Li Wenrui, male, born in February 10, 1963, was an official at the Foreign Trade Bureau in the city of Harbin, Heilongjiang Province. On November 6, 2000, he went to Beijing to protect the Fa and was arrested. On November 9, his family was notified of his death. His family members found many bruises on his body as a result of beatings. His body was cremated, on November 12, by Beijing Police.

(Translated on Nov. 24, 2000 from

http://www.minghui.cc/gb/0001/Nov/23/li_wenrui_112300_shishi.html)
 
 

84. Yang Guizhen, female 40, Zhucheng City, Shandong Province

Yang Guizhen, 40, was a villager from Taojialin Village in the township of Guanzhen, Zhucheng City, Shandong Province. She was arrested this September for distributing Falun Gong flyers and thrown into the Zhucheng City Detention Center. The guards brought her in for an interrogation on September 14th, and because she refused to sign a form that declared her to be a member of a XX, several guards instigated some inmates to give her a terrible beating. After the beating, she was handcuffed to a chair for four days and four nights. During that time, she was not given any food or water, and she was not even allowed to go to the bathroom. When she was finally allowed to go to the bathroom on the 17th, she was no longer able to walk on her own, fell unconscious to the ground, and stopped breathing. A guard resuscitated her by pinching her Renzhong (a major acupuncture point). As soon as she regained consciousness, the guards handcuffed her back to the chair again. A short while later, this gentle and kind farming woman passed away forever.

After the tragedy took place, an information blockade was imposed right away. Trying to prevent the news of her death from leaking out, the police surrounded her village, kept a close watch over her relatives, and arrested any practitioner who had known her or was trying to find out what had happened to her. But as all the crimes committed against Falun Gong practitioners are being exposed one by one, how could they stop the news of a death from coming out? How could a precious life just vanish without trace? The truth always manages to come out in the end.
 
 

83. Wang Lixia, female, 46, Chaoyang City, Liaoning Province

Wang Lixia, approximately 46-years-old, lived in the village of Yushuli, Balibao County, Shuangta District, Chaoyang City, Liaoning Province. She was arrested on September 5, 2000 by the Shuangta District Police Department and detained at the Chaoyang 2nd Detention Center. She held a hunger strike for 13 days and was released on the 15th day. Before she was released, the police agreed to give back her copy of Zhuan Falun but did not keep their word. So after she returned home, she asked her husband to carry her on his back and go to the Shudangta Police Department to get the book back (her legs had become so swollen that she was no longer able to walk on her own). The police refused to give her the book back, but instead they threw her into the detention center again. She went on another hunger strike for 9 days, and the police tried to force-feed her. The feeding tube punctured her mouth and left a gaping hole there. On October 9, the guards at the detention center realized that she was on the verge of death and carried her back to her home, where she passed way later that day.
 
 

82.  Gu Jiahong, male, 27, Changsha, Hunan Province

Gu Jiahong, male, 27, was a boiler worker at the Third Division of the Fifth Engineering Department of China Construction in Changsha, Hunan Province.  In December 1999, he went to Beijing to appeal on behalf of Falun Gong.  He was detained on the sixth floor of Changsha liaison office in Beijing.  In the early morning of December 8, he fell from the sixth floor and was found dead.

Gu Jiahong obtained Dafa in September 1996.  He then volunteered as an assistant at the local practice site.  He was a kind, upright and hardworking person.  He lived frugally. He was known as a good, meticulous and responsible person at his workplace. 

On July 21 and 22 of 1999, he went to the provincial government of Hunan Province to appeal on behalf of Falun Gong.  He was arrested on July 22.  Upon returning to his workplace, he exchanged experiences with fellow practitioners encouraging them to be more resolute and to step forward to validate Dafa. 

On September 7, when he heard that four practitioners who worked at the former Falun Gong Research Society  were to be put on trial, Gu Jiahong immediately went to Beijing to lodge an appeal.  He had to return home however when he learned, upon his arrival in Beijing, that the trial had been postponed. On October 20, he went to Beijing for the second time. On October 28, he lodged an appeal at the Appealing Office at Yongdingmen, Beijing.  He was then arrested and tortured.  On November 2, he was sent back to Changsha City, and was illegally detained for half a month. After his release, he became more active in sharing his experiences with other practitioners and encouraging them to step forward to validate Dafa.

On December 2, together with six fellow practitioners, he made another trip to Beijing to validate Dafa. On December 3, he was arrested in Tiananmen Square while carrying a Dafa banner; he was sent to and detained at Changsha City's liaison office in Beijing.

Five days later, he decided to escape the office to validate Dafa. In the early morning of December 8, he fell from the window of the sixth floor of the liaison office, and was found dead. The incidence is under investigation.
 

81.  Pei Ouhua, female, 61, Hengyang City, Hunan Province

Pei Ouhua, female, 61, lived at Zhongshan South Ave, Hengyang City, Hunan Province.
In November 1999, Pei Ouhua went to Beijing to appeal on behalf of Falun Gong. She was taken back and detained at Baisha Drug-rehabilitation Center in Hengyang City. She went on a hunger strike. Four days later, she became weak and was vomiting.  She was taken to hospital by her relatives and died on the third day. 
 

80.  Jin Zunyi, male, 53, Jiangxi Province
 
 

79.  Zou Songtao, male, 28, Qingdao, Shandong Province

Zou Songtao, male, 28, a Falun Gong practitioner of Qingdao, Shandong Province, died suddenly on November 3, 2000, in Shandong Province Labor Education Camp located at Wang Village, Zibo, Shandong Province.  The Labor Education Camp claimed that Zou Songtao jumped out of the building from the Central Activity Room of the Third Unit in the Labor Education Camp (this unit is exclusively for detaining Dafa practitioners). It was stated he injured his chest and punctured a lung; he died at 1:10PM after unsuccessful treatments.

Zou's family members received the notice to go to the labor education camp because he was in "critical condition" at around 10:00AM on November 4.  However, in the evening, they were notified of his death.  The description of the death process and the initial jurisprudential medical report were orally notified to the family members without any written legal documents.  The family members requested to have a look at the cell and bed that Zou was in before his death, and the response was "absolutely impossible."  The family members could not get in touch with anyone working at the labor education camp (other than those in charge of notifying them of the death of Zou), nor any other Falun Gong practitioners detained together with Zou.  The labor camp responded with silence when being asked what was the reason for Zou's "jumping out of the building."  A Falun Gong practitioner shall not commit suicide, what had the labor education camp done to him?  Why didn't they allow the family members to contact anybody else?  Why was there no answer to the family member's reasonable questions? Zou's wife was excluded from the whole process and was told that they could not let her know too much information since she was also a Falun Gong practitioner.  (In addition, there were other people's bodies placed next to Zou's body.)

Zou Songtao was born on April 8, 1972.  In 1995, he graduated from Nanjing University with a Bachelor's degree in Biochemistry. In 1996, he joined the graduate Program of Oceanic Biology at Qingdao Oceanography College, and graduated from this program with a Master's degree in July 1997.  Zou started practicing Falun Dafa in April 1996.

Zou Songtao was illegally detained in a hotel for more than ten days since July 22, 1999.  On October 22, 1999, he went to Beijing to appeal when Falun Dafa was labeled as an "XX," leaving his pregnant wife home alone.  After telling the truth to government officers of an appealing office in Beijing, he returned to Qingdao at the end of October.  He was detained by the local police station in early November for about a month, and his daughter was born when he was in detention.  On May 30, 2000, he was arrested by the local police station for organizing Dafa practitioners to share their experiences.  He refused to answer any questions, to sign the statement or to cooperate with any illegal persecution.  He was tortured in an iron chair with both hands handcuffed to the chair. His head and face were swollen so badly that people could hardly recognize him.  He later hit the wall with his head to show his attitude.  The detention center refused to accept him due to the severe injuries he was suffering.  After being taken back to the local police station and locked there for two days, he was detained for another month in the detention center.  There were bruises behind his ears even after he was released in early July.  The last period of time he was home was from early July to July 18 .  On July 18, Zou was arrested at home, sentenced to 3 years in a labor education camp.  He was detained in the Qingdao Labor Education Camp from July 18 to September 26, and only family members who didn't practice Dafa could visit him.  On September 26, he was transferred to Shandong Labor Education Camp without notifying his family, and none of his family members were allowed to visit him.  He was told that as long as he does not retract his belief, his family would not be permitted to visit him, send him food or money to buy food.  He was forced to watch videos that slander Dafa and to write a reporting statement periodically as part of the "transformation education."  On November 3, 2000, Zou left this world at 28 years of age.  His body was cremated on November 4, 2000 at Zhangdian in Zibo city.

To cover up the facts, the police forced Zou's family to block the news.  They do not even allow them to cry at home, since others may know about Zou's death if they cry.  We hope that the people who know the truth of Zou's death provide us with detailed information about the responsible parties (organization and individuals), so that we can sue them abroad in order to disclose the truth of Zou's death and punish the responsible parties through a legal channel.
 

78.  Ms. Shi, female, 21, Town of Duo, Mengyin County, Shandong Province

Ms. Shi (whose first name is unknown due to the information blockade imposed by the Chinese authorities) was only 21 years old and from the town of Duo, Mengyin County, Shandong Province.  She went to Beijing to appeal for Falun Gong this February around the Chinese New Year, where she was arrested and sent back to her hometown.  Upon her return, she was in the middle of her menstrual period, but the local police still brutally beat her.  She lost consciousness several times during the beating, and each time the police threw cold water on her to wake her up and continued the beating.  She passed away on February 19th (or January 15th by the Chinese calendar, a major Chinese holiday).  Under heavy pressure from the county government, on top of being paid a large sum of money, her father Shi Zengshan fabricated stories saying that she died from a serious illness after refusing medical intervention because she practiced Falun Gong.  He even participated in two "intensive transformation" classes held by the county government to provide "first-hand" testimony and spread the lies in public.
 

77.  Cui Aiyuan, female, 42, Taiyuan, Shanxi Province

Cui Aiyuan, female, 42 years old, lived in the residential apartment of Taiyuan Steel Company, Taiyuan, Shanxi Province. In February of this year, the police rushed into her home, and arrested Cui and her husband without just cause. Their home was also ransacked. Only their 15-year-old child was left at home.  Her husband has been detained for 15 days. She was released later, and the same day, she fell down from her fourth-floor apartment in the custody of the police.  She was sent to the hospital and died there. A practitioner wanted to investigate this case but was detained. Cui’s husband has been under tight surveillance after being released, and he was not allowed to see anybody. The news of Cui Aiyuan’s death has been blocked.  It is supposed that her death had direct relationship with the threat of the police. 

(Translated on November 7, 2000 from http://minghui.cc/gb/0001/Nov/06/news_china_110600_shishi.html)
 
 

76. Liu Yucai, male, 60, North Mayi Village, Panshi, Jilin Province

Yucai Liu, a 60 year-old male, private doctor of North Mayi Village in Panshi City. He went to Beijing to appeal on October 1st. He was sent to Beijing Chaoyang detention center and beaten to death. His family was informed on the 5th of October that he died of a sudden heart attack, but severe injuries were found on both sides of his chest and around his neck. His body was cremated on the 6th. Another 7 practitioners including Yan Sun, Xiuhua Zhang, Hong Li and went with Liu Yucai. They are still detained, and probably will face being sentenced to a labor camp.

75. Xie Guiying, female, 32, Huainan, Anhui Province

About 8 pm on the evening of October 17th, 2000, the police from Chaoyang In their governing region, District branch office of Huainan City in Anhui Province, conducted a search, without any grounds, of home of the Dafa practitioner Guiying Xie. (Guiying Xie, female, 32. Former employee of Quanshan Tax Bureau of Huainan City, dismissed because she went to appeal to the central government.) Guiying Xie tried to protect the Dafa books and did not want to go with the police. Many people came to watch. The police separated her family and dispersed the surrounding people by telling them some lies, then grabbed her by the hair and began beating and kicking her. Later, the police forcibly sent her against her will to the Chaoyang police branch for detention.

Early the next morning (18th), Guiying Xie was sent to the People’s Hospital of the city because of her serious injuries. According to the eyewitness from the hospital, she was wearing very thin clothes and lying on a plank without a blanket. Her whole body was trembling and her lips were chapped. She seemed to be in extreme pain. However, she was still able to talk and drink. Three policemen were watching her. No effort to save her was witnessed at the time. At around 10 AM on October 18th, Guiying Xie left this world. At 4PM, her body was sent to the Datong Funeral Home by the public security guards.

Later, the Chaoyang police branch spread the lie that Guiying Xie committed suicide by jumping off a building, in order to get out of their responsibility for the crime.

74. Wang Yixin, male, 61, Weifang, Shandong Province

Yixin Wang, a 61 year-old male, was from Guojiacun Village of the Gouxi Town of Fangzi District of Weifang City. Before practicing Falun Gong, he had difficulty moving about and suffered from different diseases. Since he began practicing Falun Dafa, he didn’t feel tired even after riding his bicycle for dozens of miles.

On June 30th, 2000, some people led by Changchun Song, the deputy secretary of the town branch of the Chinese Communist Party took Mr. Wang and illegally locked him in the yard of the public road station for over 40 days. During this period Mr. Wang slept on the wet cement floor everyday. The only coat that he used as a cover on the floor was also stolen. Mr. Wang endured inhuman torture both physically and mentally, everyday. In the end he went on a hunger strike for two days to protest when it became unbearable. On the third day he was sent home. At home Mr. Wang could not take food, stayed in bed, and looked sallow, could not take care of relieving himself. Soon Mr. Wang passed away.

Zhihe Wang, a 62 year-old female, is the wife of Yixin Wang. After being detained for 15 days, she was locked in the bus station together with another six practitioners including her husband Yixin Wang, her son Shengyun Wang, and her daughter-in-law Xiumei Tang. Her 14 year-old grandson was left at home, alone without any care.

During the detention period, Changchun Song, together with his hired thugs, heavily beat the practitioners on two occasions. They turned off the lights at night, covered the people with sacks, then the hired thugs started a thunderstorm of beating and kicking, shamelessly pinching and twisting the inner side of female practitioners’ thighs, scratching and hitting, and kicking practitioners’ lower body parts. The practitioners who were beaten were black and purple all over their bodies. Changchun Song once said fiendishly, "The XX party has no need to pay back the lives killed."

73. Dong Yongwei, male, 52, Lushunkou District, Dalian, Liaoning Province

Dong Yongwei was from Dalongtang village, Longtang town, Lushunkou District, Dalian City, Liaoning Province. He was the Dafa assistant in Longwangtang. He had been chosen as an "excellent Communist Party member" on many occasions. In addition, he was the director of both the Dalongtang Latex Factory and the Chenglong Hard Plastic and Bottle Lid Factory. In July 1999, he was asked to withdraw from the Communist Party because he insisted on practicing Falun Dafa.

At about 8pm on the night of July 21, 2000, the local police followed Dong Yongwei when he traveled to Dalian to get Teacher's Jingwen ("Eliminate Interference" article). Upon his return, even before he had a chance to step into his home, the local police station leader, Mr. Sun, policeman Zhang Henghai and another policeman who had been waiting outside his home for a long time, took him away and sent him to the Lushunkou District detention center.

Several days later someone went to visit him and saw him sitting in an iron chair with both of his hands handcuffed to the chair. He smiled at the visitor and said: "I am fine and I have already gotten used to the life here."

At 11:30am on August 2, Dong was released from the detention center. He looked very weak and threw up without end as soon as he got out of the police car. There were bloodstains on his white shirt. That night, he had a fever and experienced non-stop pain. He was too weak to speak and he could only write some short words. However, he was very clear in his mind. His family wanted to send him to the hospital but he refused to go. He couldn't fall asleep the entire night.

At noon on August 3, Dong became even weaker and he could hardly endure the pain. His family sent him to No. 210 Hospital in Dalian. The doctor couldn't find his pulse and had no way to measure his blood pressure when he was checked in. Dong still kept a clear mind at that time. One hour later Dong passed away, no more than 24 hours after he was released from the detention center.

Before Dong passed away, he had written down the following with great difficulty: "I did not write the promise that I will not practice Dafa." From the very beginning to the end, no single practitioner got implicated because of him.

Dong, a well-known kind-hearted person who helped many poor children return to school, died in the custody of the police who are directed by Jiang Zemin.

The responsible parties are: Lushunkou Branch of Dalian police station, Lushunkou detention center, and Longtang town police station.

72. Zou Wenzhi, male, 54, Jinzhou District, Dalian, Liaoning Province

Zou Wenzhi, a 54-year-old man from Jiuli, Jinzhou District, Dalian City, was an employee of the Dalian Chemical Industry Group Corporation. On October 16, 2000, Zou went to work where he was summoned to the security division of the company. At about 3pm in the afternoon, his body was sent to the mortuary in the company hospital.

The company claimed to the outside that Zou committed suicide at home, but according to people who knew the truth, Zou did not leave the security division at all that day. His body was cremated on October 19. The company blocked the news and sent out rumors that Zou committed suicide. Now this case is under investigation.

The responsible parties are: major leaders of the company, the security division, and Dalian police station.

71. Wang Youju, female, 64, Wafangdian, Dalian, Liaoning Province

Wang Youju, a 64-year-old woman, was the former principal of Wafangdian hygienic school, Dalian City. She was also a Communist Party member. She had retired before she died.

On July 22, 2000, Wang was taken away from home by the Gongji local police station and was sent to Wafangdian detention center. She was forced to work for long hours every day and would not be allowed to sleep if she could not finish the assignment.

On July 31, the police decided to release Wang and other practitioners. She was very weak when she got out of the jail and she required other's support. She began to shiver while she was signing the release form. She felt very uncomfortable in her heart and later she could not even stand. The ambulance came and the doctor gave her emergency treatment in the office of the detention center. That same night, Wang died in the office of the detention center.

Wang's family planned to sue the responsible parties but there have not gotten any results yet.

The responsible parties: Wafangdian police station, Gongji local police station, and Wafangdian detention center.

Wang Youju, former Vice-principal of Wafangdian City Hygiene School in Liaoning Province, Was Beaten to Death by the Police (04/15/01)

Additional Information about Ms. Wang Youju, a Retired Assistant Dean Who Was Persecuted to Death (04/20/01)

70. Cai Mingtao, male, 27, Wuhan City, Hubei Province

Since July 22nd of last year when the government labeled Falun Gong an "evil cult," in order to safeguard and validate the Fa, Cai Mingtao went to Beijing to appeal twice.  Both times he was arrested and sent back to Wuhan. During one of his appeals, he served as the interpreter for the Beijing news conference of Falun Gong on Oct. 28th 1999.  For this, he experienced a great deal of persecution and was put under all kinds of coercive pressure to be "transformed."   For instance, in the "closed-door" class for major Falun Gong members of Wuchang district, he was tortured by the guards, senior officer Xiong, and secretary Li who was in charge of the class.  They beat his face so severely that his eyes swelled shut, and blood from his mouth and nose dyed his shirt red.  He was kicked in the groin so badly that he could not stand up straight. They also hung him by his handcuffs so that his feet could not touch the ground for up to ten hours at a time, and sometimes they did not release his handcuffs for over 20 hours, day and night. He was forced to run in the burning sun for over 2 hours, but he endured the enormous pain and stuck it out firmly. His determined heart could not be shaken.

On Oct. 5th of this year, after reading the report of how the police brutalized and arrested Dafa practitioners at Tiananmen Square five days earlier, he immediately decided to validate Dafa in Beijing once again. But his parents-- worried about his safety-- locked him in. However, his heart for stepping out and validating Dafa could not be locked up.  Tragically, that night when he tried to escape by climbing down the drainpipe, he fell to the ground and died.
 

Practitioners Mourn for Cai Mingtao (11/11/00)
69.  Zong Hengjie, male, 34, Shenyang, Liaoning Province

Zong Hengjie, male, 34 years old, is a Falun Dafa practitioner in Shenyang, Liaoning Province. During the National Day (October 1) period, Zong was brutally beaten in the Tiexi district police substation. He was tortured to death on October 3, 2000. The police shirked responsibility afterwards, and to cover up the truth, said that Zong committed suicide. The Tiexi district police substation, district procuratorate, and court, together denied all responsibility for Zong’s murder. They disallowed Zong's relative to appeal or ask for an attorney. They did not allow an autopsy and ordered Zong’s body to be creamated.

(Translated on October 29, 2000 from http://minghui.cc/gb/0001/Oct/27/news_china_102700_shishi.html)
 

68. Qi Fengqin, female, 43, Liaocheng, Shandong Province

Qi Fengqin, 43 years old, was a Falun Gong practitioner in Liaocheng, Shandong Province. She was a steadfast believer of Dafa and a diligent cultivator. Before her death, she was an accountant at the Liaocheng Agricultural Department and a member of the Communist Party. She was fired from her job in 1999 due to practicing Falun Gong. One day in early September of 2000, she went out to pass out truth-clarifying flyers such as "The Truth about Falun Dafa and How Its Practitioners Have Been Persecuted." As a result, she was arrested and thrown in jail. A month later (around October 11, 2000), the news that she had passed away came out.

The authorities refused to release her after she finished her term at the detention center. Instead, they continued to hold her at the local police squad, where she protested by six days of hunger strike. The cause of her death is not clear at this point, since only scattered information has been received. One theory is that the police killed her when they tried to force-feed her and the feeding tube punctured her lung. Another report claims that the autopsy discovered a large area of her stomach had been chemically burned. After her death, the authorities froze her body without giving her loved ones a chance to pay their final respects. The authorities also tried to prevent the news of her death from getting out. Practitioners who knew what happened were all thrown in jail within days following her death. In addition, her husband has vanished. The authorities have also extended the prison term of a fellow practitioner with the surname of Li, who was locked up in the same jail cell with Qi Fengqin.

 

67. Xuan Chengxi, male, 61, Dongxia village, Beiguan of Weicheng District, Shandong Province

Xuan Chengxi, male, 61 years old, lived in Dongxia village, Beiguan of Weicheng District. He was honest and kind, and thus was held in high esteem in the village. The villagers were shocked by the bloody news that he had been beaten to death. The village, in which Xuan Chengxi lived, is very close to that of Chen Zixiu, another Dafa practitioner who was also beaten to death (Note: Her case was reported by the Wall Street Journal). Both of them belonged to the Beiguan area of the Weicheng District.

Yuhe County is one of the seven "major transforming centers" in Weicheng District of Weifang City, Shandong Province. After Oct. 1st, 2000, around twenty Falun Dafa practitioners were taken to the county government. They went to Beijing to appeal, after which they were caught and sent back, to be cruelly tortured. Some of them even fainted many times because of the brutal beatings. Amongst them, there was a female practitioner who was over 50 years old. The thugs splashed her with cold water after she fainted because of the beating, and then continued to beat her when she regained consciousness. As a result, her ankles became severely swollen, and her whole body was bruised. Other Dafa practitioners were illegally detained because they made the truth of Dafa known to people around the world. Faced with such cruel beatings, one practitioner could not endure the suffering of the brutal torture any longer, so he disclosed that he obtained the promotional materials of clarifying the facts about Falun Gong from Falun Dafa practitioner, Xuan Chengxi. Thereby, Xuan Chengxi was dragged to the government of Yuhe County on Oct. 12. The thugs include Chu Yongsheng (secretary of the county's Committee of Politics and Law), Chen Yonghua (director of the administrative office of the county), a county staff member, Chen Longshan, and a person whose surname is Yang (head of the Armed Forces Department), took turns beating Xuan Chengxi until he died from the painful brutality. After Xuan Chengxi was beaten to death, the relevant departments and the county government tightly blocked the passage of information, closed the village where practitioner Xuan lived, and forbade the people from coming or going in order to keep the news from leaking out. Without first notifying his relatives, they secretly had his body cremated.
 
 

66. Zhang Zhiyou, male, 45, Yuhe County, Weicheng District of Weifang City, Shandong Province

Zhang Zhiyou, male, 45 years old, lived in Yuhe County, Weicheng District of Weifang City, Shandong Province. Both he and his wife are Falun Dafa practitioners. The couple has taken good care of their parents and was always happy to help others, which has earned them a good reputation in their village.

On July 21st, 1999, the couple was taken to the county government because they went to Beijing to appeal. They were brutally beaten up and were forced to pay 1,700 Yuan RMB (about $200) as an economic punishment. In October of 1999, while the wife of Zhang Zhiyou, Li Lingyun went to Beijing to appeal, the county government officials dragged Zhang to the judicial office, and then cruelly beat him. He was physically abused for an entire day. In April of 2000, Li Lingyun once again went to Beijing to appeal. After she was escorted back to Weifang, the county government officials beat her so cruelly that she lost consciousness. The thugs didn't want to bear the responsibility, so they asked a Falun Dafa practitioner to send her back home in a tricycle. Zhang Zhiyou hid himself away from his home for a month. However, he was still unable to escape the adversity after he returned. He was so brutally beaten by the county government officials that his whole body was bruised. He still felt burdened with pressure in the chest two months later and the suffering was so unbearable that he could hardly breathe. The couple was forced to pay 8,000 Yuan RMB as a fine. They borrowed money from all around, and thus their life became extremely difficult.

On Oct. 4th, 2000, in order to clarify the truth of Falun Gong and say a few just words for Dafa, they once again went to Beijing to appeal. On Oct 5th, they were deceived by a plainclothes policeman at a corner in Tiananmen Square, and then were transferred to Weifang agency in Beijing. On the early morning of Oct. 6th, on their way back, Zhang Zhiyou clearly knew that even if he were not beaten to death, he would be subjected to severe torture after being sent back to Yuhe County. Due to the new round of persecution from "the Chinese Central Government", the policy of persecuting Falun Gong has been well known by almost everyone. Under the new policy of persecution of Falun Gong, the action taken by the thugs against Falun Gong has become more rampant. Therefore, Zhang Zhiyou decided to return to Beijing to appeal for the innocence of Falun Gong. When the train reached Cangzhou, practitioner Zhang, along with another four practitioners, jumped out of the window of the train while the policemen were fast asleep. Zhang Zhiyou died. His body was forcibly cremated in Cangzhou on Oct 8th.
 
 

65.  Zhuang Guangxin, male, 21, Qionghai, Hainan  Province

Zhuang Guangxin, a 21 year-old male practitioner, lived in the city of Qionghai in Hainan province.  On October 6th of this year, he went to the local police station to visit a fellow practitioner who was being there.  The next day, he was arrested while at the home of another fellow practitioner and brought to the seventh floor of the Jingrong building for interrogation.  In the morning of October 8th, he was found dead in front of the same building.  His eyes were wide open, and his body was covered with multiple cuts and bruises.

According to eyewitnesses, there was no blood found near the body, and there was an extremely high level of police presence around the body.  The witnesses deduced that the body was left there after the victim was murdered.  Twenty hours after the fact, police officials notified the mother of the victim to come pick up her son's body.  They claimed that when he was being interrogated, he panicked and jumped from the building's balcony to avoid punishment.  The citizens of the township wanted to raise an official inquiry into the activities of the local police station, and some practitioners went to get answers from the station chief.  The station chief avoided questions and did not offer a clear explanation of what happened.

Zhuang Guangxin was known around the township as a model citizen.  It is hard not to ask the question, "What crime has he committed, and why would he commit suicide?!"  We implore the public and the world media to focus their attention on this matter and bring the truth to light.  The least we can do is to clear Zhuang Guangxin's name and prevent this kind of callous, wanton, and criminal activity against innocent citizens happening again.

Zhuang Guangxin's Fatal Police Interrogation (11/10/00)


64.  Zhu Derong, male, age unknown, dead in Guangzhou, Guangdong Province

Zhu Derong was forced to quit his job because he practiced Falun Gong.  He could not afford the education for his two sons.  In order to force him to give up cultivation practice, the police threatened to throw him in jail.  Under enormous pressure, Zhu committed suicide and left a posthumous statement listing the reasons why he was persecuted. The police confiscated the statement.
 

63.  Wang Yuru, a sixty-year-old farmer from the south side of Qu County in Sichuan Province.

Wang Yuru, a sixty-year-old farmer from the south side of Qu County in Sichuan Province, was sent back to the Qu county detention center in late January of this year because she went to Beijing to appeal to the Chinese government. 

On February 4, the police tried to force her to write a promise stating that she would never practice Falun Gong. She firmly refused this request.  As a result, the police beat her badly, trying to force her to write the promise.  Faced with such evil despotic power, Wang endured the enormous pain and told them that she would still practice Falun Gong even if she were beaten to death.  Later, Wang really was beaten to death.

After examining Wang's body, the legal medical expert ascertained that the death was due to injury to her heart caused by beating. 

Two other practitioners were also persecuted to death at the Qu county detention center.  Before Wang's death, farmer Miu Qun suffocated to death because the police inserted the pipe into her trachea instead of her throat when force-feeding her.

Liu Xianzhu, a farmer of over 50 years old also from the south side of Qu county, went together with Wang Yuru to appeal. He was beaten so cruelly that his entire lower body was disabled and he lost the ability to control his bladder and to take care of himself.

The government officials of Sichuan Province did not even pay any attention to these crimes.
 

62.  Huang Xinjin, female, over 40 years of age, a teacher at the Xiyang Elementary School in Wuwei County, Gansu Province.
 

In the first month of the Chinese lunar calendar this year, Huang Xinjin visited a fellow practitioner's home and ran into the police who had come to arrest the practitioner.  The practitioner was taken to the police vehicle.  Huang said, "I am also a Falun Gong practitioner."  Since then, police have often paid her visits at home, trying to force her to write a pledge to renounce Falun Gong.  She said she would rather die than write the pledge.  Through the local education commission, police applied pressure on her.  She was dismissed from her teaching post and stopped getting her salary. Her husband also abused and beat her.  Later, police sent her to a mental hospital where she was tortured ruthlessly for more than 20 days.  Upon returning home, she was put under house arrest and forbidden to contact anyone.  A couple of weeks later, her family claimed that she jumped out of the building.  Her husband reported the incident to the Public Security Bureau.  Videos were made and broadcast on television reports that claimed that she had become mentally ill because of practicing Falun Gong and died when she jumped off the building.  She was cremated without an autopsy from legal medical experts.

She left a will, at the end of which she wrote Master's words, "No pursuit when living, and upon death no regret for leaving.  By clearing up all delusions, to cultivate a Buddha is not hard."  It could be seen her mind was still clear, and there was no mental illness.  Huang Xinjin's death was caused entirely by the overwhelming persecution she suffered from the police.

Also, practitioners who go to Beijing to safeguard the Fa are put in custody and fined by the police in Wuwei County.  The lesser fine is a few thousand RMB yuan (several months worth of income in cities with a much higher average income than in Wuwei County), but it could be anywhere up to ten thousand RMB yuan.  If not paid, homes are ransacked for valuables.  The persecution of Dafa practitioners has turned out to be a great opportunity for the police to get rich quick.
 

61. Yan Huiqin, female, age unknown, Xi'an City, Shanxi Province.

Falun Gong practitioner Yan Huiqin from Xi'an City, Shanxi Province was sentenced to labor education for over one year and was deprived of her life while in jail.  Even sadder is that her family members and her friends know nothing about the details of her death.
 

60. Zheng Junshu, female, 24, Jilin City, Jilin Province.

Zheng Junshu was a 24-year-old female student of Yanbian University.  She was originally from Erdaogang Village, Jilin City, Jilin Province.  She went to Beijing to appeal in August 1999. Later the Security Department of her university decided to take her back to school.  Zheng did not want to be taken away and wanted to stay in Beijing to keep appealing and telling the facts pertaining to Dafa. She jumped out of the train on the way back to her school but, unfortunately lost her life.  The local police station cremated her body and stole all of the money (over 3,000 Yuan, prepared by practitioners for their stay and appeal in Beijing) in her pocket.
 

59. Wang Bin, male, about 47 years old, Daqing City, Heilongjiang Province.

Wang Bin, male, about 47 years old, was a computer engineer at the Design Institute of the Daqing Oil Management Bureau. He was once awarded the second prize of the National Science and Technology Award. Last December, he took the initiative, along with more than 200 Dafa practitioners in Daqing city, Heilongjiang Province, to sign their names on the "Falun Dafa is Good" banner. When he took this banner and a petition letter to appeal to the National People's Congress, he was detained for more than one hundred days. This April, he was arrested by the overly nervous police for 45 days and charged with "contact with other practitioners" simply because he had a meal with nine practitioners. After his release, he went to Beijing at the end of May to appeal and was sentenced to a labor camp. On September 24, he firmly refused to write the guarantee letter at Dongfeng Xingchun Labor Camp in Daqing city and was severely beaten many times.

Wang Bin was severely beaten up by 4 or 5 prisoners on the night of September 27, 2000. The beating was instigated by Feng Xi, the director of the Second Team of the labor camp. Feng Xi said to the principal offender, "You can beat him to death if he doesn't write the guarantee letter." The torture caused the artery in his neck and major blood vessels to break. His tonsils were injured, his lymph nodes crushed (they had their circulation cut off), and several bones fractured. He had cigarette burns on the back of his hands and inside his nostrils. There were also many bruises all over his body. It was too horrible to see his condition, and his life was in danger at that time. On that night, he was tortured until he fainted. Someone reported his condition to the prison guard and asked him to take Wang Bin to the hospital. The guard rejected the request, saying that it was no problem, and that Wang Bin would wake up in a while. Wang Bin remained unconscious through to the next day. When he was finally taken to the hospital, the doctor said it was too late to rescue him. On the night of October 4, he died of severe injuries, including ruptured blood vessels and heart failure. This is one more Dafa practitioner who lost his life for validating Dafa, for telling people the truth and for steadfastly cultivating in Falun Dafa. We appeal to all the kind-hearted people to voice your concern about this matter, to help those illegally detained and arrested practitioners in China, and to stop the evil deeds of Jiang Zemin (the Chinese president) and his gang. The Second Team of the labor camp was dismissed due to this matter, the principal offender and his gang were taken away, and their whereabouts are unknown.

Phone number for Wang Bin's home: 459-639-0184

Phone number for Tenth Ward of Daqing People's Hospital: 459-629-3795

Phone number for the director of the hospital: 459-629-3777

The previous phone number of the labor camp where Wang Bin stayed: 459-466-4859

Phone number for the director of the labor camp: 459-466-1764 or 466-1192

(Translated on October 11, 2000 from: http://minghui.cc/gb/0001/Oct/11/news_china_100700.html)
 

58. Liu Jiankun, male, 31, Liaoyuan City, Jilin Province.

Liu Jiankun, male, 31 years old, was from City of Liaoyuan, Jilin Province. He obtained Falun Dafa in the second half of 1998. He was sentenced to one year of forced labor in February 2000 and was sent to Baiquan Labor Camp.

In the labor camp, Liu Jiankun acted the same way as he did in his job at "Sanliangong," willing to work hard and to treat others politely. However, because he continued doing Falun Gong exercises in prison, wardens instigated the regular prisoners, jailed in the same cell, to beat him viciously again and again. May 2000, Liu Jiankun started to suffer pain in his chest and by July 2 he was not able to eat. On July 5, the labor camp notified his family that he was ill and allowed him to go home for medical treatment. When he returned home, he did not have the strength to wring dry a towel. Yet until his release, labor camp wardens forced him to engage in heavy labor. He was later examined by the City Hospital of Liaoyuan, Longshan District Hospital and a hospital in the City of Changchun. It was confirmed that one of Liu Jiankun’s ribs were fractured and fluid had dangerously accumulated in his chest. His whole body was so swollen that he could not even put on pants. On August 27, Liu Jiankun died in the Second Hospital of Liaoyuan City. The details of how he was beaten are not known at present. Currently, his family members, out of concern for their own safety, are unwilling to provide photos of Liu Jiankun when he was alive.

(Translated on October 11, 2000 from http://minghui.cc/gb/0001/Oct/10/news_china_101000.html)
 

57. Cui Xiaojuan, female, 40, Daqing City, Heilongjiang Province.

Cui Xiaojuan, 40, was a lecturer at the Daqing City Police Academy. On July 22, 1999, she joined other practitioners to hold a group appeal for Falun Gong in front of the Helongjiang Province Administration Building in Harbin (the capital of the province). From there, she then directly went to Beijing to appeal for Dafa and was arrested in Tiananmen Square. Because she refused to give the police her name and address, she was detained at the Beijing Changpin Detention Center as "Unknown #1." The police physically abused her numerous times.

After she conducted a ten-day hunger strike, they even forced her to stand outside under the scorching sun at the height of the summer for three days. After she was detained there for about a month, the police from her hometown of Daqing recognized her, brought her back, and threw her into the local detention center for 15 days. After her release, because she refused to promise to give up Falun Gong, she was detained at her workplace, where she was allowed no outside contact. Her employer returned her to the detention center for another 15 days, as she still refused to give up Falun Gong. They tried to send her to the labor camp but did not get the permission to do so, so they continued to hold her illegally at her workplace. On December 30, 1999, because her father signed her name for her on a huge flag that reads "Falun Dafa is good," (which was then sent to the People's Congress to appeal for Dafa), she was sent back to the detention center again. On the way to the detention center, she was allowed to go home to pick up some clothes under police escort. She jumped from the balcony of her home on the fifth floor. She chose to give her life to protest her illegal detainment and to defend Dafa.

That was the first time that she had been allowed to go home during the past six months. Her husband (a fellow practitioner), wearing handcuffs and ankle shackles, was escorted from the local detention center to attend her funeral. According to her husband, the last time he saw Xiaojuan, her face looked so peaceful and serene. She went to a better world with a smile on her face.

(Translated on Oct. 7, 2000 from an edited version of http://minghui.cc/gb/0001/Oct/07/news_china_100700.html)
 

56. Shi Bei, female, 49, Fuyang City, Zhejiang Province.

On September 10, 2000, my Mom was killed in the Seventh Hospital of Hangzhou City (a psychiatric hospital), simply because she was a Falun Gong practitioner.

I had just arrived in Canada when I learned of this tragedy. I was overwhelmed by great sorrow.

My Mom’s name was Shi Bei. She was born in Lanxi of Zhejiang Province in 1951. My father’s name is Xu Xianghu, and he was born in Xuzhou of Jiangsu Province in 1949. My mother was a worker in Fuyang City of Zhejiang Province. Before she practiced Falun Gong, she suffered from a serious protrusion of the lumbar as well as from heart disease. Every winter, she had to go to the Department of Orthopedics of the First People’s Hospital two or three times for massage therapy. This long-term condition often left her depressed. In September 1995, she began to practice Falun Dafa, and her physical and mental health started improving. In the past, she often needed the support of the wall while walking, but after practicing Falun Gong, she could do housework all by herself, and she could help carry the gas tank together with me from the ground floor up to our home. Under her influence, my father and I also took up the cultivation practice.

In August 1996, Mom became the contact person of the practice site of Falun Dafa in Fuyang City. She took her responsibility to introduce Falun Dafa to people in Fuyang as well as the villages and towns nearby. On six separate occasions, she used her own money to rent auditoriums and classrooms to hold introductory sessions on Falun Dafa. er efforts made more people able to learn and study Falun Dafa.

In March 1998, one practitioner confessed to Mom that he was really a secret agent from the State Security Bureau, and he was responsible for collecting information on the local Falun Gong "organization". His experience of interacting with fellow practitioners over the preceding few months convinced him that Falun Gong would not inflict any harm to the state or society. Instead, it is a good practice that can make people healthy, enhance their wisdom, and upgrade the moral standards of society in general.

In May of 1998, several plainclothes policemen took Mom away from our home, and did not release her until midnight. I asked Mom afterwards why they did that. Mom said the police demanded that she submit a list of all the local Falun Gong practitioners. Mom patiently introduced them to the teachings of Falun Dafa. Mom also told me that the practitioner from the Security Bureau had told her beforehand that she should stay together with other practitioners and not go home that day. But Mom took this opportunity to share Falun Dafa with the police officers.

In July 1999, Jiang Zemin and his followers in the Chinese Government denounced Falun Gong as an "illegal organization". After that, Mom and Dad were forced to report to the local police station about their "thoughts" every month. They took this as a good opportunity to let the policemen gain a better understanding of Falun Dafa. After a period of time, even the policemen said to Mom: "Why don’t you just say something bad against your conscience, so that we can report positively to our supervisors." But Mom had been determined about her faith, and never agreed to recant.

In May 2000, the Police Department of Fuyang City forcefully "committed" Mom to the Seventh Hospital of Hangzhou City. This hospital is a psychiatric hospital for mental patients, although there was nothing wrong with her. In mid June, I went to the hospital to visit her. I could not believe what I saw. The "ward" should really be called a jail cell. There was only a "bed" made of pieces of wood, covered with straw. There were not even the basic necessities for living and sanitation. But Mom was still very optimistic and talkative, introducing Falun Dafa to people she met. The staff members of the hospital, under pressure from the police, gave Mom forced injections of sedatives using a large syringe. When I left the hospital, I had the ominous feeling that it might be the last time I saw my Mom.

My Dad was also detained. I dared not to go home. I could only live at the office of my school. I had hoped that my parents would be released, but my Dad was later sent to Laodongyue Jail.

In the end, my Mom was starved to death by the police. They did not allow her any food for a whole week, in order to prevent her from speaking on behalf of her faith.

I have lost my Mom. I don’t know the condition of my Dad who is currently detained in Laodongyue Jail of Hangzhou City. This family tragedy made it very difficult for me to continue my studies in Canada. But I cannot go back to China. Otherwise, my entire family might perish under this ongoing persecution.

I will learn from Mom to be determined in my faith. No matter where I am, I will uphold my belief in Falun Dafa.

A Practitioner in Canada.
 

55. Tao Hongsheng, male, 46, Hebei Province.

Falun Dafa practitioner Tao Hongsheng, male, 46, worked in the Security Department of Hebei Province. In 1994, he was transferred from the air force to work in the Security Department of Heibei Province. Home address: No. 2 Dormitory Building, Apartment 2-501, Security Department, Hebei Province, Tel: 0311-3618132.

On December 26th 1999, Tao Hongsheng opened up a "Falun Dafa" banner at Tiananmen Square . Consequently, he was deprived of employment and membership in the Communist Party, and was sentenced to labor camp for three years. He was detained in No. 2 Team, No. 201 Group of the detention center of Shijiazhuang City (Capital of Hebei Province).

When July 20th 2000, the sensitive date of Jiang Zeming's Government suppression of  Falun Gong, drew near, the detention center  further persecuted the so-called "important person" and "backbone" of Dafa practitioners . They were locked in a "small cell" where they were absolutely deprived of all freedom and free space. Tao Hongsheng, Wu Bing (a teacher from No. 18 Middle School of Shijiazhuang city), Wang Jin (from Advanced Education area of Shijiazhuang City), and another practitioner from Xinji county were detained in the "small cell" for about 2 months.

 The situation of the "small cell" detention was terrible. Basic food and drink sanitation could not be guaranteed at all. Vegetables were not clean. Food went moldy. Sometimes, there were even 1-inch long worms in the food or vegetables. In late August, most practitioners began to have diarrhea. This situation has continued for one month. Tao Hongsheng had diarrhea almost everyday and then he had bloody stool. He was in bed and unable to eat for nearly 20 days, breathing with difficulty, suffering from diarrhea and severe edema.

During this period, Tao Hongsheng's health condition deteriorated. The diarrhea and edema worsened. His eye could only slightly open due to severe edema and he often had blood in his urine and stool. In order not to let others know about the persecution, the detention center rejected all visits, even from his wife Yu Fengyun. In the meantime, the detention center lied that Tao Hongsheng just had slight diarrhea and was recovering. 

However, in the face of Tao's deteriorating health and increasing blood in his urine and stool, they knew their offence was big . On September 13th, they deceived Tao into thinking that someone wanted to visit him. Tao Hongsheng believed it and tried his best, with great willpower, to support himself and walked trembling down the stairs. Then he was handcuffed and forcefully sent to Urology Department of No. 2 Hospital of Hebei Province.

When his wife was informed by the detention center to go to the hospital, Tao was no longer the healthy person he was before detention. He was too weak to speak and on the verge of death. Intravenous injection and oxygen supply could not relieve his symptoms. He excreted bloody urine or stool every 20 minutes; the food was all drained out of his body. 

During his hospitalization, two directors from the Security Department carried nutriments to visit him. However, all information about Mr. Tao was blocked. 

In order to escape from the responsibility, the detention center and the Security Department negotiated and quickly permitted Tao's outside-detention hospitalization for half a year from September 18, 2000 to March 16, 2001. (The period of hospitalization was not counted in the three-year detention.)  However, it was too late for Tao to receive the necessary treatment.

On September 17, Tao Hongsheng was send back home. In this way the detention center shirked the responsibility to his family members. At 1:10pm on September 20th, Tao Hongsheng closed his eyes forever and left his wife and two daughters.

That day, it was raining all over Shijiazhuang city. The sky was filled with righteous indignation.

After his death, the Security Department of Hebei province undertook  all the funeral arrangements. Still, during this period of time, they tried to further block the news.  An officer called to put pressure on Tao's family: "Don't tell others about his death." 

Now there are still three Dafa practitioners suffering from severe diarrhea. Their living condition is extremely bad. They have started a hunger strike to protest.

Falun Dafa Practitioner From Mainland China
September 24, 2000

See an earlier report "An Official of Department of Security of Hebei Province Jailed for Appealing for Falun Dafa " on http://www.clearwisdom.net/eng/china/official_jailed.html
 

54. Cui Jianguo, male, 36, Jilin City, Jilin Province.

Cui Jianguo, male, 36 years old, was a resident of Yongqiang Sub-district, Changba District in Jilin City, Jilin Province.  On July 5, 2000, he went to Beijing to appeal for the right to practice Falun Dafa. He was taken away and sent to the Miyun town on the night of July 7. Earlier that day, he had displayed a banner at Tiananmen Square.  At around 10 AM on July 11, he was transferred to Jilin Detention Center and locked on the 8th floor.  At 11AM, he was sent back after being taken away for interrogation. He told other practitioners about how police abusively interrogated him and his fellow practitioners. The police wanted him to swear at Teacher and Dafa, otherwise they would beat him in various ways.  He said, "How can a practitioner rebuke the Teacher, rebuke Dafa?" At around 1 PM, he was taken away for interrogation a second time. The other practitioners returned only to discover Cui's pair of shoes and insoles thrown within a meter from the door entrance; he never returned since. The police came later and asked Cui's family to collect his body, informing them that Cui had jumped out of the window and committed suicide. 

Practitioner Cui is now gone -- gone in such a hurry because of maltreatment and injustice while in police custody. His jobless wife and little daughter are now left on their own.
 

53.   Tian Xiangcui, female, 61, Qujiagou, Fengyi Town, Longkou City, Shandong Province. 

Tian was a Falun Gong practitioner and detained at the Fengyi town government facilities on July 12th or 13th, 2000, for going to Beijing to appeal for Falun Gong. Lead by Cao Chengxu, the staff at Fengyi town government persecuted 17 Falun Gong practitioners, including Tian Xiangcui. On the first day, a strong male practitioner was beaten up so badly that he had to be carried by two staff members to use the bathroom, as he couldn't go on his own. The practitioners were forced to stand still for the whole day under the burning sun, facing east in the morning and west in the afternoon. The staff also beat the practitioners twice a day, once in the morning and again in the afternoon. Oftentimes, four or five people surrounded and beat one practitioner.

Because Tian Xiangcui had a Falun Dafa banner in her bag, she was beaten the most. The staff beat her at noon when it was the hottest time during the summer months. They not only beat her with their hands and feet, but also with an electric baton. Due to the heat in the summer and the severe beating, Tian was not able to eat anything and coughed badly while she was detained in the town government. Her phlegm also smelled badly. On July 17th, Tian and other practitioners were jailed in the Zhangjia Gou detention center. Tian went into a coma. Three days later, on July 20th, Tian's family members were told to take her home. Tian remained in a coma after returning home. On July 22nd, Tian was sent to the hospital. She never regained consciousness and passed away.

Tian's daughter said that Tian didn't say a word after being taken home. Her body was covered with wounds. The hospital was not able provide medical report.

Practitioners from Mainland China

August 15, 2000

Return Justice to Tian Xiangcui, Who Was Tortured to Death by the Fengyi Town Government (Longkou City, Shandong Province) (01/18/01)

 

52. Ge Xiulan, female, 51, Huaian City, Jiangsu Province.

Since the persecution of Falun Gong by the Chinese government last July, Ge Xiulan went to various levels of local governments, several times, to tell the truth about Falun Gong. As a consequence, she was persecuted to death. Policemen and people from the neighborhood watch moved into her home, watching her 24 hours a day. They followed her closely even when she went to use the bathroom. In early March 2000, she committed suicide with poison due to the unbearable persecution.

Since Ge Xiulan practiced Falun Dafa, the pain caused by ligation of her oviducts for many years disappeared and she became very energetic. Though Ge was not formally well educated, she was a kind-hearted, honest person, and always willing to help people. She attained Dafa books from other areas and took them home devoutly. She asked Teacher to help her understand the books. A miracle happened -- she was able to quickly read through Zhuan Falun.
 

51. Gao Hua, female, 31, Baiquan County, Heilongjiang Province

Gao Hua, female, 31, is a Falun Dafa practitioner in Baiquan County, Heilongjiang Province. She had always been very healthy since she started practicing Falun Dafa in 1996. She went to the Appeals Bureau in Beijing to appeal and present the truth about Falun Dafa to the government on February 7, 2000. Five days later, she was escorted back to Heilongjiang by police and was directly put into the No. 1 Detention Center of Baiquan County together with other criminals. Because of the poor conditions in the detention center, she couldn’t eat and sleep well and started having unhealthy physical symptoms such as vomiting and diarrhea.

A month later, the detention center discovered that Gao Hua was on the verge of death. They thus asked the Gao family to pay RMB5,000 (about US$625, 10-month wage of an average worker in China) in order to release Gao Hua on bail. A few days after Gao got out of the jail, the provincial hospital in Harbin was unable to save her, and she thus left this world.

It had only been 100 days from the time Gao was detained in Baiquan County Detention Center to the time she was persecuted to death. Within this short period of 100 days, a Dafa practitioner with a healthy mind and body was tortured to death by the authorities in the Baiquan County Detention Center. Is this how the people’s government of China treat the Dafa practitioners who are among the kindest and who show the best behavior of all the citizens under all circumstances?

We Falun Dafa practitioners in Mainland China hereby call upon all kindhearted people in the world to pay close attention to what is happening to Falun Gong in China. We hope the international community and human rights organizations will urge the Chinese government to obey the universal Declaration of Human Rights, respect its own Constitution, immediately stop its inhumane persecution of Falun Dafa practitioners, and immediately release all jailed practitioners.
 

50. Lin Limei, female, Qitaihe City, Heilongjiang Province

Falun Dafa practitioner Lin Limei and her younger sister Lin Lifen (other name Liu Lihua) of Qitaihe City of Heilongjiang Province, went to Beijing to appeal in the middle of this May. They were detained at the Qitaihe Liason Office in Beijing. A few days later, Qitaihe city police took Li Lifen and some other practitioners back to their hometown. At the time, Qitaihe police said that Lin Limei belonged to the Forestry Bureau of Bolie County which was not under the jurisdiction of Qitaihe City. They left Lin Limei at the Liason Office in Beijing. Because of this, the people in the Liason Office were furious towards Lin Limei and they later notified the Police Department of Forestry Bureau of Bolie County to send somebody to Beijing to take Lin Limei back. However, after those people who were from Police Department of Forestry Bureau of Bolie County arrived at Beijing, they went sight-seeing in Beijing. By the time they finished their sight-seeing tour in Beijing and got to the Liason Office, Lin Limei was already dead. They informed Lin’s family about her death and told them that Lin had died by jumping out of the building. However, Lin Limei died with her hands hand-cuffed behind her back. Her body was facing up and impaled on top of an iron fence. Her death scene was too horrible to look at. Based on an experts’ opinion, a death like this is definitely not a suicide. They suspected that somebody murdered her. After her younger sister was brought back to Qitaihe City, her detention was extended for another 30 days when her original 15 days detention had ended. When she asked about the situation of her elder sister, she was told by the head of the detention center that her elder sister was being treated in the hospital. They thus extended the detention of the younger sister for no reason in order to cover up the truth of the incident.
 

49.    Zhang Tieyan, Female, 29, Daqing City, Heilongjiang Province

Zhang Tieyan, female, 29, graduate of a vocational school, worked at a Heilongjiang petroleum oil factory (Daqing City’s Lama Dianhua Factory). Because Zhang Tieyan did not sign a guarantee saying she would give up Falun Dafa, on April 19, 2000, her office placed her under house arrest for 3 days. On April 21, she was sent to the Ranghu Street Detention Center for 15 days. On May 5, she was taken to the Saertu District Detention Center until 5:30 am on August 11. At that time her screams of pain could be heard; she felt like she was chocking, her four limbs were convulsing, her face turned green, her eyes turned white, and she had no pulse. The guards carried her away to the emergency room at Xincun People’s Hospital at 5:50 am. The cardiograph showed a straight line, and she was determined to be without a pulse. In order to hide what was going to happen, the police took the other Falun Dafa practitioners that went to the hospital back to the detention center. It was later known that Zhang Tieyan passed away that night. Zhang Tieyan’s husband, Yang Qing, is also a Falun Dafa practitioner detained at the same time. Her family’s phone number is 86-459-6724361.

Just because of this Falun Dafa Practitioner’s faith, she was detained for 4 months. When detained, all she ate was sorghum with salt water; this caused her body to become very weak. Adding on the sweltering heat of the summer, being in a room that was just over 10 square meters large holding 14 to 15 people, and the lack of fresh air causing breathing difficulties, she finally died. Everyday in the detention centers people get dizzy, nauseated, confused, and lose strength in their limbs because of lack of oxygen. Sometimes people faint and have to be carried away.

Falun Dafa practitioners in Daqing City are frequently arrested at will, and intentionally detained for long periods of time. Those with power relentlessly trample the Chinese constitution, law, and the will of the heavens; they do not know or believe in the consequences of doing good or evil.

We hope that the good people of the world can unselfishly show solicitude for and offer moral support to the Falun Dafa practitioners in Mainland China.
 

48 & 47.    Zhou Chunmei and her daughter Sun Xiaobo, were forced to defend their belief in Falun Gong with their own lives

Zhou Chunmei, female, 62, was a teacher of the "special provincial classification." She lived in Building #4, Shihuyuan Xiaoqu, Weicheng District, Weifang City, Shandong Province. She began practicing Falun Gong in 1995.

Her daughter Sun Xiaobo, female, 36, was an elementary school teacher. She lived in Weicheng Chengguan, Weifang City, Shandong Province. She began practicing Falun Gong in 1999.

Both of them were constantly followed and watched by their work units after going to Beijing to appeal in June 1999. On July 20, 1999, on her way to Beijing to appeal, Zhou Chunmei was intercepted and forcefully dragged onto a police van, which bruised both of her arms. After July 22, 1999, her home was ransacked. At the time, there was a big crowd around watching. In order to protect Falun Dafa books, Zhou Chunmei was dragged into the yard and fell, but she took this opportunity to tell the truth of Falun Dafa to the people around.

Thereafter, every day the education committee and work unit of both Zhou Chunmei and her daughter would send someone over to force them into giving up practicing Falun Gong. They threatened both women that if they did not give up by certain deadline, they would be detained and punished. Facing tremendous pressure, neither Zhou Chunmei nor her daughter, Sun Xiaobo, gave in; they openly stated their determination to continue practicing Falun Gong.

On July 27, 1999, Zhou Chunmei and her daughter Sun Xiaobo, were forced to defend their belief in Falun Gong with their own lives.
 

46.      The Death of Falun Gong Practitioner, Yang Weidong

Yang Weidong, male, 54, was formerly of the regiment cadre as well as director of the Yaosai Hygiene Clinic in Changsha City, Hunan Province. In 1990, after he transferred to civilian work, he became a medical inspector at the Weifang City Medical Inspection Center, which is located in the Weicheng district, and is under the jurisdiction of the city’s Public Health Bureau. When Yang Weidong was at work, he was awarded the title of "model party member" on several occasions, and consecutively held the post of "Party Representative" for his work unit. Yang Weidong was a studious, responsible and honest worker. He treated people with respect, and took pleasure in helping others; he was renowned in his field as a good person.

Health and Peace of Mind Gained Through the Fa (teachings of Falun Dafa)

Before Yang Weidong began practicing Falun Gong, he was unhealthy and weak. He had a serious heart condition, severe tracheitis, gallbladder problems, and other life threatening diseases. It was extremely difficult for him to lie down to sleep, because lying down made it too difficult for him to breathe. He could only sit down to sleep, or walk around a bit in his room. After practicing Falun Gong, all his former diseases were cured without any medical treatment. Yang Weidong often talked about this with his family and other practitioners. Each time he mentioned it, he would sincerely say, with the utmost gratitude and reverence: "If I didn’t practice Falun Gong, my life would have been over a long time ago. It was Falun Gong that extended my life, and it has lead my life onto a truly bright path."

A Cold Prison Cell Without Sunlight 

On November 19, Yang Weidong went to Beijing to appeal the government's decision to ban Falun Dafa (Falun Gong) and label it an "illegal organization." On the morning of November 23, officers of the Nanguan police substation, in the Weicheng district, of Weifang City brought him back. He was then detained in a "room" at the Nanguan police substation. This room was actually a damp and dark prison cell located in a narrow hallway. It had a window (1 meter high, 1.5 meters wide), with no glass to keep out the cold wind. No sunlight could be seen in this cell year round. At the time of his detention, it was lightly raining, and the temperature outside was 7-8 oC below zero (around 20o F), however, the temperature inside this cell was even lower than outside. The officers at the Nanguan police substation detained the men and women together and didn’t allow them to leave the "room" to eat or use the restroom. Therefore, it was extremely awkward when one of them needed to go to the bathroom. Inside the cell, the cold wind blew in through the open window, and the police did not provide them with any quilt. Under these harsh conditions, Yang Weidong began to lose his health. It was so bitterly cold that he could not sleep, and had trouble breathing. His voice was weak and he could only speak in short segments. He hardly ate anything and was coughing all day long. However, the police turned a blind eye to his poor physical condition. After being detained for two days and one night, he was sent to the Weicheng detention center by his work unit (the Public Health Bureau) on the evening of November 24, and was sentenced to administrative detention.

Seriously Ill While in Detention

Since he came to the detention center, Yang Weidong’s health deteriorated even faster, he could barely walk and could not sleep through the night. He could not eat much and only drank gruel on a few occasions. He was coughing violently everyday and could not breath whenever he lay down. Once the detention center required that each individual be photographed, but by that time Yang Weidong could no longer get up from bed, so they had to take a picture of him in his sickbed. Seeing his poor health, the guard only asked him a few questions, but didn’t take any further action to help him.

Through an amazingly display of willpower, Yang Weidong finished his 15-day administrative detention. However on December 8, his work unit sent him to the male ward of the psychiatric department in Kangfu hospital, against his will. After Yang Weidong was released from the detention center, he refused to be committed to the Kangfu hospital, however his work unit simply ignored him and forcefully committed him against his wishes. In addition, they sent a guard to watch over him, prohibit him from studying the Fa (teachings of Falun Dafa) or practice the exercises. Once detained in a ward for psychiatric patients, his health deteriorated even further.

By then, Yang Weidong had already developed liver edema, and his lower limbs were swollen. Even the doctor in Kangfu Hospital was frightened upon seeing his condition. He told the guard, who watched Yang Weidong: "He is in a state of physical collapse, how come you do not send him home? His illness is already incurable…" Yang Weidong’s son was working in the psychiatric department of the same hospital, and his office happened to be right across from the ward where Weidong was being held. Because of this, Weidong’s son was ridiculed in his workplace, and his fiancée left him.

After November, the hospital realized that Yang Weidong was dying, so they asked his family to take him home. After five or six days, on the evening of December 25, Yang Weidong passed away.

After this, the Nanguan Police Substation immediately declared that Yang Weidong’s death was caused by his practice of Falun Gong and used this lie to frame Falun Gong.

August 2000, practitioners from Mainland China

Dafa Practitioner Yang Weidong Persecuted to Death in Mental Hospital (03/30/01) 

45.     Falun Gong Practitioner, Li Faming, From Gansu Province, Died After Falling From a Building While Being Persecuted by the Police

Li Faming, male, 52, was formerly from Longxi County, Gansu Province. He was a worker in the North West Aluminum Processing Factory (State Operated Factory 113), a communist party member, and an ex-soldier. He started practicing Falun Gong in May 1998. From then on, he became a healthy person, a good worker who worked hard without complaint, and a good communist party member.

On February 12, 2000, the police illegally entered and searched his home, confiscated his color TV and detained him for 31 days. According to his own account, he was beaten when the police ransacked his home.

At around 4:40 pm on August 10, 2000, three police officers took Li Faming home from his job. At 5:30 pm, he fell from his own apartment on the forth floor. He died fifteen minutes after arriving at a hospital. When he fell from the building, all three police officers were present at the scene. At the time, someone from outside his apartment overheard the three police officers yelling loudly and abusively at Li Faming. In reply, Li Faming spoke only one sentence: "I am a Falun Gong practitioner." These were his last words.

The exact circumstances of his death cannot be verified, but the three police officers present at the scene clearly knew what really happened.

According to an insider, the police suspected that Li Faming was connected to the distribution of Falun Gong materials.

After the death of Li Faming, the officials from his factory and the police department held an emergency meeting. They mad a strong statement that his death was due to "committing suicide to escape punishment." They forbade Falun Gong practitioners to hold any memorial service. Within 24 hours, his body was secretly cremated.

We hope that all people, around the world, who support justice will investigate the human rights conditions in Long Xi County, Gansu Province, China, and the incident of Falun Gong practitioner Li Faming being persecuted to death for practicing Falun Gong.

Telephone number for the North West Aluminum Processing Factory : (09421)662-8912
Telephone number for the Public Security Bureau of Longxi County: (09421)662-2128

August 19, 2000, practitioners from Mainland China
 

44.     Falun Gong Practitioner, Wang Xuezhi, of Chengdu City, was killed at a Labor Camp

Wang Xuezhi, male, 30, was a driver for the bottled water company in Chengdu City. After he learned Falun Gong in 1998, he treasured it (Dafa) as much as his own life. When Falun Gong was under vicious persecution in China, and genuine practitioners were stepping forward bravely to safeguard the Fa, getting arrested, and receiving heavy jail terms, Wang Xuezhi also stepped forward. He publicly practiced the exercises outside by himself last October and was detained for fifteen days. In early December, Wang Xuezhi was again detained in the Chengdu office in Beijing for coming to appeal, and then dispatched back to the Jiuru Village Detention Center in Chengdu. Later, like many other practitioners, he was secretly sentenced to a year and half of hard labor without a trial. He was then sent to the Ziyang Dayan labor camp in mid-January 2000.

In order to safeguard the principles of Falun Dafa, while being detained, Wang Xuezhi went on a hunger strike for over 150 days. He was telling the government the truth of Falun Gong with his own life, but the government refused to listen. What is even more outrageous is that as hinted by some police in the labor camp, over 200 convicted inmates once surrounded Wang Xuezhi and beat him for an entire day. When he was on a hunger strike, he was even force-fed with urine and feces. Due to the adverse effects of such long-term and inhumane torture, Wang Xuezhi became extremely weak. In order to shirk the responsibility for their crimes, the labor camp released Wang Xuezhi to "seek medical treatment outside of police custody." Soon after, on the evening of August 5, 2000, Wang Xuezhi passed away.

At work, to his boss and co-workers’ mind, Wang Xuezhi was a great person of few words and an excellent worker. At home, he was the only child of his family.
 

43. Liu Yufeng, male, 64, Wendeng City, Shandong Province

[Shandong Province] Falun Dafa practitioner Liu Yufeng was beaten to death by police, Wendeng City, Shandong Province

Liu Yufeng, male, 64, Han nationality, retired worker, party member, a villager from the Xiaozetou Village of Songcun Town, Wendeng City, Shandong Province.

Liu Yufeng was an honest and upright man. He was openhearted and publicly recognized as a good person. After practicing Falun Dafa, his diseased body regained health.

On the morning of July 18, 2000, Liu was arrested and detained in the Wendeng Detention Center because he took part in the group practice at Huilong Mountain. On July 19, the detention center called Liu's daughter telling her to bring 200-300 Yuan for her father's medical treatment. On July 22, the Wendeng Detention Center called his daughter again, and told her to take Liu home. When Liu was carried out by his son-in-law, he could neither move nor speak. He was in a coma. Around 10:00 am of July 22, Liu was taken home; at 7:00 am on July 23, he died.

Autopsy by legal medical experts showed that, extravagated blood was discovered in his right eye-rim. There were cuts and bruises on his face, and black and blue marks left by electric shocks on his throat, chest, and legs. The skin had begun to separate from the body, and the soft tissue below the skin was damaged. It was discovered that the second, third, and forth ribs on both the right and left sides were fractured. The upper one-third of the sternum was broken. His whole body was covered with bruises and injuries; it was too horrible to look at! This once high-spirited elderly gentleman unclearly died from torture.

 

Photo Evidences Showing Practitioner Liu Yufeng Beaten to Death

42.     Li Baoshui, male, 39, Daqing City, Heilongjiang Province

Li Baoshui was a human resources manager at the Bureau of Labor in the City of Daqing, Heilongjiang Province, a party member, and a model worker for many years. Whether at home, in society, or among friends, he was known as a good person.

Li Baoshui learned Falun Dafa in 1994 at the Guangzhou Falun Dafa Seminars taught by Mr. Li Hongzhi. He naturally became the one of the contact persons of Falun Dafa practice in Daqing City. He was a deeply trusted director of Falun Dafa assistance center.

Without a warrant or any other documents and under no lawful procedures, Li Baoshui was arrested and held in the Daqing Detention Center on July 22, 1999. He was separated for so called "formal investigation".

On the morning of July 26, 1999, the authorities said that Li Baoshui had asked his family to bring some water. Li Baoshui’s wife saw that her husband had become thin and pallid from the mistreatment, and he could hardly open his eyes. But before Li Baoshui’s wife could calm down after she went home, the police nervously called and told her to quickly come back. By then, young 39-year-old Li Baoshui was already dead on the cold cement floor in the police station.

Mr. Li Baoshui had left us for over a year now. His family could not find anywhere to inquire about his death. No one will see or answer them.
 

41.  Shao Shisheng, male, 56, Zhuanghe City, Liaoning Province

Shao Shisheng was a Falun Dafa practitioner in Zhuanghe City of Liaoning Province. He was beaten to death in late July of this year.
 

40.   Xiao Yanglong, male, 32, Pingtan County, Fujian Province

In Prison, Dafa Practitioner Xiao Yanglong Was Persecuted to Death

Mr. Xiao Yanglong, a former teacher of the Dongxiang Town Middle School, Pingtan County, Fujian Province, had been persisting in practicing Falun Dafa. He also taught more than 10 of his students to learn Falun Gong and passed on Dafa books and materials to other students in the school. He wrote letters to government leaders to explain the real situation of Falun Gong and demanded fair treatment of those who practice Falun Gong and are true practitioners. He firmly believed in Dafa and was preparing to go to Beijing to validate Dafa. Enforcers from the local police station and People's Court detained him and sentenced him to 4 years in prison. After July 2000, Xiao Yanglong went on a hunger strike to protest his treatment. On July 22, 2000, this strong-willed man died, due to exhaustion and weakness. He was only 32 years old.
 

39.   Liu Fengchun, female, 56, Nanchang City, Jiangxi Province

On July 28, 2000, a Falun Dafa practitioner died at the Third Detention Center of Nanchang City. Her name was Liu Fengchun, and she was 56 years old. When some of her friends went to figure out how she died, they met with terror and threats, and were detained for seven hours. People would like to ask the authorities, "What have they done wrong? Is it illegal to ask about our friend’s death? Aren’t you intentionally breaking the law?"

No matter how much the police lie, cover up, pressure, or block the news, the truth cannot be concealed. Below is the truth about Liu Fengchun’s 7 days in jail.

At 9:00 PM on July 21, police from the Zigu Street Police Station all of a sudden burst into Liu Fengchun’s home. After ransacking her house, Liu Fengchun was taken away without reason. Before she even knew why she was arrested, she was taken to Nanchang City’s Third Detention Center, and then rushed to the Number Eighteen Prison for Women.

Because she was not able to appeal, Liu Fengchun began a hunger strike the second day. Due to high temperatures at the prison (37-38° C or over 100° F), she was showing signs of great pain after 3 days of not eating or drinking. Her inmates immediately reported her situation to the commissar and a doctor. The two of them stood at a window watching, and when the others in the cell said Liu Fengchun needed an infusion, they began to curse them. They cursed the inmates for a half an hour until their throats were dry and faces were covered with sweat, they then just walked away.

On the three days from July 25 to 27, though Liu Fengchun’s situation was getting worse, out of fright of the commissar, the inmates dared not to bring up her situation.

At 3:00 AM on July 28, Liu Fengchun’s face turned white and her breathing became very shallow. The inmates were so scared they were not concerned with the consequences and yelled, "Get a cadre." After a long time an overweight guard came over. The inmates told him that Liu Fengchun’s situation was serious and she needs immediate help. This guard walked off with impatience and paying no attention.

At 4:00 AM, the inmates banged on the cell door. That guard yelled, "Quit making a racket, she won’t die, wait till it’s light out!"

This attitude angered everyone there. They began to bang even harder on the cell door breaking the silence of the night. Finally three cadres came, they did not enter the cell but stood far away saying that only the commissar can take care of this. Only after the commissar awoke was a call made for emergency help.

At 4:30 AM, an ambulance came. When Liu Fengchun was being taken away, she had already stopped breathing.

Liu Fengchun was a retired teacher at a traffic school. She was a kind-hearted person, and just because she practiced Falun Dafa, she was trampled on in this way. When her friends inquired about her death, they were detained for 7 hours as well. Where’s the justice in this?

If these people had even the slightest bit of goodness in their hearts, Liu Fengchun would not have died. Why would a cadre of the government go so far as to see life as a game and not help those who are dieing?

Our government is not only indifferent to all of this, but they want to cover up the facts. Aren't there enough atrocities like this all over China. We call on the government to sternly punish the evil, release all imprisoned Falun Dafa practitioners, and give Falun Dafa practitioners their just and lawful rights.

Zigu Street Police Station: (+86 791) 6702829
Nanchang City’s Chief of Police: (+86 791) 6813363
Nanchang City’s Police Switchboard: (+86 791) 6772115
Jinxian Town's Police Switchboard: (+86 791) 5664385 / 5664383 / 5664336
Jinxian Town's Chief of Police: (+86 791) 5651251
Jinxian Town's Detention Center: (+86 791) 5666142
Unlisted #s can be found at: http://www.chinayellowpages.com.cn
Or inquire local 411
 

38.      Liu Zengqiang, male, 22, Shouguang City, Shandong Province

Liu Zengqiang was born on July 8, 1978, in East Zhanguan Village, Liulu Town, Shouguang City. He was a freshman in the Chinese Literature Department of Weifang Teacher Training College in Weifang City. On the afternoon of July 14 (during summer break), he went to Beijing to disclose the truth of Falun Gong. He was arrested by police near the Beijing Summer Palace, and sent to the Weifang Representative Agency in Beijing. He was beaten until his face, neck, and head were raw and bleeding; he had difficulty walking.

On July 18, he was escorted to his college’s security department, where he was unlawfully detained. His college then demanded that his family pay the school 500 Yuan to cover the travel expenses of the police who retrieved Liu from Beijing. In addition, the school claimed that if Liu continued to practice Falun Gong, he would be expelled. During this time, the local police constantly harassed Liu to sign a statement refuting Falun Gong. By doing so, he could reduce the severity of his punishment. If he continued to practice, they threatened to detain him for an additional 15 days before sending him to jail to await trial. He went to appeal because of his personal beliefs, but was arrested before he even had a chance to appeal. He was beaten without mercy, and threatened with expulsion. He suffered intense physical and emotional damage. Finally, at 2:00 am on July 22, outside one of his college buildings, Liu Zengqiang, a young, honest person committed suicide to protest the persecution he suffered because of his beliefs.Before his suicide, he bit his fingers, and with his own blood, wrote, "Falun Dafa is good" on his white shirt.

Liu wrote three suicide notes: one addressed to his parents, one to both the president of his college and the head of his department, and one to Master Li. In all three, he detailed the course of his beatings and arrest. School authorities have confiscated these notes.

Since childhood, Liu had always been compassionate and honest. His father, 55 year-old Liu Xinran, is a simple and honest farmer. After his death his entire family went through severe agony and heartache.

This is the first case of a college student who practiced Falun Gong being forced to commit suicide. The authorities of Weifang City and Weifang College bear an inescapable responsibility in Liu’s death.
 

37.   The mother of Fu Xiaojuan, 56, Gaoan City, Jiangxi Province

On September 14, 1999, Fu Xiaojuan’s mother went to Beijing on vacation. She was arrested while staying at a hotel on Xida Street, and then detained at the Jiangxi Yichun Representative Agency in Beijing. In order to avoid persecution, she attempted to escape out of a sixth story window around three o’clock in the morning on September 16. Tragically, she fell to her death.
 

36.Yu Xiangmei, female, around 35, Changshou County, Chongqing City, Sichuan Province

In the beginning of November 1999, Yu Xiangmei went to Beijing to appeal. She was arrested and detained in the Chongqing Representative Agency in Beijing; she waited there to be sent back to Chongqing. To continue her appeal, along with fellow practitioner Xia Wei, she had no choice but to escape by jumping from a sixth story window. Tragically, she died.

       News from China [August 3, 2000]
 

35.    Xia Wei, female, 43, Guanyin Qiao, Jiangbei District, Chongqing City, Sichuan Province

Xia Wei went to Beijing to appeal in September of 1999. She was arrested and detained in the Chongqing Representative Agency in Beijing in early November; she waited there to be sent back to Chongqing. To continue her appeal, she was attempted to escape by jumping from a sixth story window. Tragically, she also died. The Public Security Bureau ordered her husband to not let the news of her death be released.

       News from China [August 2, 2000]
 

34.   Li Guihua, female, 47, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing City, Sichuan Province

In early October 1999, Li Guihua went to Beijing to appeal for Falun Gong. In late October, she was arrested. While waiting to be sent back to Chongqing, she died in the custody of the Chongqing Representative Agency in Beijing. After her husband was called to Beijing to identify her body, it was then cremated. In memory of Li Guihua, her husband had his picture taken in front of Tiananmen Square while holding her ashes. The Public Security Bureau threatened her husband, and ordered him to keep quiet about her death. Therefore, her cause of death is still unknown.

       News from China [August 2, 2000]
 

33.   Gong Baohua, female, 35, Liudian Village, Pinggu County, Beijing

On June 17, 2000, she went to Beijing to appeal for Falun Gong and was intercepted by police at the Dongzhimen Bus Station, along with seven other Falun Gong practitioners. After taken back to the local police station, six of them were brutally beaten by police. Among them, Gong suffered the most. Medical examination in the Yukou Clinic afterwards showed that the bridge of her nose was broken. Gong's family members and local villagers requested the police to allow her to go home for recovery. In order to cover up the brutality, the police sent Gong and the other practitioners to the county detention center instead. To defend their rights, Gong and other practitioners went on a hunger strike, which were the only means available.

Around 8pm of June 25, 2000, the guards force-fed Gong through the nose, despite the fact that her nose was injured. After coming back to the cell, Gong's face looked pale. She said repeatedly that her chest felt numb and she suspected that the guards might have falsely inserted the feeding tube into her trachea during the force-feeding. About 10 minutes later, she suddenly lost consciousness. Her inmates then called the guards, but nobody answered. After a while when Gong regained her consciousness, the guards finally came over and moved Gong out of the cell for emergency treatment. She was sent back on the morning of June 26, 2000. Because her health condition looked very bad, her inmates asked the guards many times to give her a medical examination. She was then called out, and came back in the afternoon. But there was no sign of improvement in her health that night. On the morning of June 27, 2000, the inmates urged the guards to give her another medical checkup, because her health kept deteriorating. Around 10am, the detention center clinicians agreed to send Gong to the hospital. Around 9pm that evening, Gong Baohua was announced dead in the hospital.

        AP: Media Report on the Death of Gong Baohua (Excerpt) [7/27/00]

          News from China [June 25, 2000]

          An Open Letter to Municipal Leaders Regarding the Death of Gong Baohua (7/2/00)
 

32.   Zhang Yuzhen, female, 46, Hegang City, Heilongjiang Province

At the beginning of February, the local police detained her in Lulinshan Detention Center of Hegang City, in order to prevent her from going to Beijing to appeal for Falun Gong. In April, she was transferred to the First Detention Center of Hegang City. Zheng once got on a hunger strike for five days, and she was beaten many times while in custody. She was released at the beginning of May. Because she suffered bad health due to long-term mistreatment in detention centers, she had to stay in bed after she was released. She died on June 20, 2000.
 

      News from China [July 28, 2000]

        Chapter 2 Detention and Abuse in Mental Hospitals
 

31.  Sun Shuqin, female, 58, Hegang City, Heilongjiang Province

In January, she and another practitioner whose surname was Shang went to the Beijing Public Security Ministry to appeal for Falun Gong. On January 24, 2000, she was sent to the Hegang Detention Center. On February 14, 2000, she was transferred to the Yingbei County Jail. She went on a hunger strike for four days in April. She died suddenly in the Yingbei County Jail on April 27, 2000.

      News from China [July 28, 2000]
 

30.  An Xiukun, female, 49, Henghui City, Hebei Province

An was a teacher in the Zhongxin Street Elementary School of Hengshui City. An was removed from her post, and fined 2,800 Yuan for practicing Falun Gong. Because of the unfair treatments against her, An went to the Beijing Public Security Ministry to appeal on May 21, 2000. She was escorted back and detained in the Education Committee Guest House. On May 24, An was given 15 days of administrative detention. An refused to sign the paperwork for her detention, and declared that she would reserve her right to appeal. Afterwards, she was sent to the Lubei Administrative Detention Center. On May 25, the second day of her detention, An was cuffed with a special type of handcuff nicknamed "bull's nose," for refusing to copy the rules of the detention center. To protest the ill treatments against her, An began a hunger strike. On June 6, 2000, An lost consciousness. She was unable to get up, and she suffered incontinence of feces and urine. The detention center gave her an emergency infusion, which had no effect. At 10pm, An was sent to the County Hospital. At 7:30am of June 11, 2000, An left this world.

       BBC: More Media Reports on the Death of An Xiukun (Excerpts) [7/27/00]

          News from China [July 27, 2000]

          CHINA CRISIS NEWS BULLETIN #52 [7/27/00]

          AP: Media Report on the Death of Gong Baohua (Excerpt) [7/27/00]
 

29.   Wang Peisheng, male, 68, Weifang City, Shandong Province

Wang was a retired official of Weifang Hardware Store. Wang started to practice Falun Gong in 1995, and was a former contact person of the Falun Gong assistance center in Weifang. He had been under surveillance since July 20, 1999. In March 2000, he was detained for writing to the National People's Congress about Falun Gong issues. While in custody, he was detained in the hot and humid cell 24 hours a day, and sometimes, he was forced to do hard labor. At 2am on July 12, 2000, he left this world. His wife did not receive the notice of his death until 1pm that afternoon. More surprisingly, in order to cover up the truth, the police forced his family to have his body cremated before the cause of his death was identified.

 

         Washington Post (EDITORIAL): China's Falun Gong Obsession (8/1/00)

       CHINA CRISIS NEWS BULLETIN #51 [7/20/00]
 

28.    Li Zaiji, male, 44, Chuanying District, Jilin City

Li was sentenced to one year of forced labor in October of 1999 for appealing for Falun Gong. On July 7, 2000, the police department of Jilin City told Li's family members to go to the hospital to take care of him. When Li's mother got to the hospital, Li was already dead. Li's body was full of wounds, with one eye open and one closed. At 9am on July 14, Li's body was cremated under the close monitoring of more than 200 police officers.

       Washington Post (EDITORIAL): China's Falun Gong Obsession [8/1/00]

       CHINA CRISIS NEWS BULLETIN #51 [7/20/00]
 

27.    Li Jianbin, male, 23, Shanghai

He was illegally detained for his practice of Falun Gong, and was forced to attend the "transformation class" held in East China University of Science and Technology. On May 13, 2000, when trying to escape from the persecution of the police and to participate in the activities of celebrating "World Falun Dafa Day", he died from falling out of a fifth story window.
 

26.   Wang Xingtian, male, 44, Dayang Village, Ningjin County, Hebei Province

He was beaten to death by the county government of Dayang Village on March 25, 2000, for refusing to recant his belief in Falun Gong.

On February 21, 2000, the Dayang Village government illegally detained Wang Xingtian and 11 other Falun Gong practitioners in the "Law Education Center," in order to prevent them from going to Beijing to appeal. After 33 days of detention, they were transferred to the Beiquanli Village government, where they were not allowed food or water.

While in custody, each practitioner was demanded to pay a deposit of 1000 Yuan plus a fine of 1000 Yuan. The practitioners were also required to write a pledge to recant. Wang firmly refused to do this.

On the noon of March 25, Wang's friends came to visit him and suggested he write the pledge and pay the money. But Wang refused to do that. Around 2-3 o'clock that day, the village government ordered some thugs to beat Wang using electric batons, police batons, etc., which left many wounds on Wang's body. A fatal wound was a hole on the back of his head. Only after Wang's family members wrote the pledge for him and paid the money, were they allowed to take Wang home. At that time, Wang already lost his consciousness, and he died at 5pm.
 

Death of Wang Xintai

Because Wang Xintian insisted on practicing Falun Dafa and refused to give a written promise to renounce his practice, on March 25, 2000, Li Xichun and Zhao Zhiqi from the Office of the Township conducted inhumane torture against him. They pressed a 3-inch wide wooden board against Wang's calves, applying so much pressure the board broke against his legs. They then hit him with an iron rod, including his head. They also used the iron rod to poke his chest and back. His body was soaked with blood, and was too horrible to look at. In the end, he died.

Afterwards, the chief of the Township of Dayang Zhuang, Tie Jinbo, used 150,000 yuan (about US$18,000) of public funds and "took care of the matter in private." However, Wang Xintian's family only received 75,000 yuan. No one knows where the other half of the money went.

The Chief of Dayang Zhuang

Tie Jinbo 0319-5678029

Director of Dayang Zhuang

Li Minghua 0319-5660062

Families are not allowed visit practitioners detained at the district detention center of Ningjin County. Whoever wants to visit his loved ones has to pay 2,000 yuan (Chinese dollars, the monthly salary of an averaged worker in cities of China is about 500 yuan); if you don't have money, you don't see your family. After 40 days, one will have to pay 3,000 yuan, 4,000 yuan or perhaps even 5,000 yuan in order to have them released. The longest time a practitioner has been detained there is 7 months.

At present, there are still 8 practitioners being held at the detention center, 6 of whom are not able to return to the families they have waiting for them. We are appealing to every conscientious person for attention and support. We hope you can help uphold justice and stop the evil.
 

Practitioners in China

December 6, 2000

 

(Translated on December 12, 2000 from an edited version http://minghui.cc/gb/0001/Dec/08/Heibei_Jinning_120800_shishi.html)
 

 

25.   Miu Qun, female, age unknown, Qu County, Dazhou City, Sichuan Province

Miu went to Beijing to appeal for Falun Gong this January. She was taken back by local police and detained in the local detention center. While in custody, she went on a hunger strike to defend her right to practice Falun Gong. The police force-fed her through the nose with a plastic tube. During the process of force-feeding, the police inserted the tube into her lung by mistake. She died shortly after.
 

24.   Su Gang, male, 32, Zibo City of Shangdong Province

Su was a software engineer of Qilu Petrochemical Company. On May 23, 2000, the security officers in his workplace sent him to the Changle Mental Hospital without notifying his family members. Su was detained in the mental hospital for nine days, and was overdosed with forced injections everyday. Upon learning that Mr. Su was locked in a mental hospital, Su's uncle went on a hunger strike, and as a result, Mr. Su was released on May 31, 2000. When Mr. Su got home, he looked slow, stiff, and extremely weak. He died on the morning of June 10, 2000.

The Open Letter from Mr. Su Gang's Family Members to the Authority

The Truth behind the Death of Mr. Su Gang

Injections killed Falun Gong follower (6/19/00)

Falun Dafa- Peaceful Journey of Truthfulness-Compassion-Tolerance

News from China [July 5, 2000]

News from China [July 2, 2000]

Brighton-Pittsford Post: A Tale of Heroism, Sacrifice and Pain [07/19/00]

CHINA CRISIS NEWS BULLETIN #47 [6/22/00]

Summary of Data - The Reckless Violation of the Human Rights of Falun Gong Practitioners

AFP: PLA officer drugged in mental hospital for Falungong beliefs (Excerpt) [06/28/00]

Washington Post Editorial: Bad Medicine in China [6/23/00]

Human rights group warns of rising death toll from sect crackdown (6/22/00)

FALUN DAFA A Journal of Falun Dafa Around the World QUARTERLY (Page 21)


23.   Tian Shiqiang, male, age unknown, Lanjiang Town, Suining City, Sichuan Province

Tian went to Beijing to appeal for Falun Gong on June 5, 2000, carrying with him his 2-year-old child. On June 7, his family members got a notice from Beijing that Mr. Tian Shiqiang had died. The police had his body cremated immediately after his death.

News from China [June 23, 2000]

China Crisis News Bulletin #46 [6/15/00]

News from China [June 12, 2000]

Summary of Data - The Reckless Violation of the Human Rights of Falun Gong Practitioners

AP: Members of Banned Sect Die [6/16/00]


22.   Yin Shuyun, female, 46, Changchun City, Jilin Province

During the annual session of National People's Congress, Yin went to Beijing to petition to the government to stop the persecution against Falun Gong. After she was taken back from Beijing, one side of her face was black and blue due to severe beating. She died in the Heizuizi Labor Camp where she was detained.

Summary of Data- The Reckless Violation of the Human Rights of Falun Gong Practitioners

China Crisis News Bulletin #45 [6/8/00]

News from China [June 3, 2000]


21.   Yao Baorong, female, 52, Anning District, Lanzhou City, Gansu Province

Yao was arrested on May 17, 2000, while reading Falun Gong books at home. Yao died on the afternoon of May 19, 2000. The cause of her death was unclear. It was said she died after falling from the fifth floor of a local police station building. Around 2:50am of May 23, the police had Yao's body cremated secretly. To block the news, the police arrested 20 practitioners who knew about Yao's death.

CHINA CRISIS NEWS BULLETIN #43 [5/25/00]

AP: Falun Gong activist jumps to death. [5/23/00]

AFP: Hunger-Striking Falungong Member Killed by Force-feeding [5/26/00]

CHINA CRISIS NEWS BULLETIN #44 [6/1/00]

News from China [May 25, 2000]

News from China [May 24, 2000]

News from China [May 23, 2000]


20.   Mei Yulan, female, 44, Chaoyang District, Beijing

On May 13, 2000, Mei was arrested while practicing Falun Gong exercises outside her house. She went on a hunger strike to defend her rights. On May 17, 2000, three days into her hunger strike, she was force-fed by an inmate who had no medical skills at all. Her screaming during the force-feeding suggested that she was in extreme pain. After she returned to the cell, she had a headache, and started to vomit blood that night. The guard whose surname was Sun refused to send her for emergency treatment, and said, "Never mind, she won't die. I will take the responsibility if anything happens."She died on May 23, 2000. Five practitioners who knew about her death were sent to the detention center on May 26.

AFP: Hunger-Striking Falungong Member Killed by Force-feeding [5/26/00]

A letter from witnesses to the death of Mei Yulan to the officials in Beijing

Salute to Those Fellow Practitioners Marching in the Front

Law Enforcers Violate the Law Deliberately

CHINA CRISIS NEWS BULLETIN #44 [6/1/2000]

News from China [May 31, 2000]

News from China [May 28, 2000]

News from China [May 25, 2000]

News from China [June 14, 2000]

News from China [June 12, 2000]

Taking Human Life For Granted, Unacceptable by Heavenly Principles


19.   Wang Xiuying, female, 45, Harbin City, Heilongjiang Province

On May 13, 2000, Wang was arrested when practicing Falun Gong on Tiananmen Square.She was detained in the Jiaomen Detention Center of Chongwen District.After 3 days of hunger strike, four men pushed her to the ground and brutally force-fed her through the nose.She was force-fed with high-density salt water five times within nine days.On May 22, 2000, she lost consciousness and died at 7pm that day.

 

News from China [June 15, 2000]

Chapter 3 Mass Arrest and Police Brutality

Summary of Data - The Reckless Violation of the Human Rights of Falun Gong Practitioners

AP: Members of Banned Sect Die [6/16/00]

News from China [June 12, 2000]


18. Zhou Zhichang, male, 45, Shuangcheng City, Heilongjiang Province

In September 1999, Zhou went to Beijing to appeal for Falun Gong.During the eight months in the detention center, he was shackled most of the time.On the morning of May 6, 2000, the ninth day of his hunger strike, he was taken to the Shuangcheng Hospital by the guards.The examination showed him in good health.On the same afternoon when he was again sent to the hospital, his pupils were dilated and he passed away.

Obviously, Zhou did not die of natural causes. His face indicated extreme pain. His eyes were wide open, so was his mouth. There were many wounds on his body and head. His fingers and toes were black. The skin on his head was red, and separable from the skull. The local communist government forced his family members to sign an agreement that Zhou died of a heart attack, which his family members refused.

Zhou was a well-known good person and official in the local area. His death shocked many people.

 

AP: Falun Gong Man Dies in Custody [5/19/00]

CHINA CRISIS NEWS BULLETIN #43  [5/25/00]

Taking Human Life For Granted, Unacceptable by Heavenly Principles

An Elite of Falun Dafa and Model of Xinxing Cultivation

AFP: Falungong Follower's Death in Detention Raises Rights Group Concern [5/22/00]

Summary of Data - The Reckless Violation of the Human Rights of Falun Gong Practitioners


17. Sun Xiuqing, female, in her 50s, Hegang City, Heilongjiang Province

Sun was detained in the Luobei Detention Center before the Chinese New Year (February 4, 2000). She died suddenly at the end of April 2000. The police cremated her body immediately without informing her family members. They also attempted to block the news.
 

16. Guan Chaosheng, male, age unknown, Qidong City, Hunan Province

Associated Press reported on April 20, 2000, that Guan went to Beijing to appeal for Falun Gong. He was beaten to death at a detention center in Beijing. The authorities gave his relatives a 10,000-Yuan compensation.

AP: 3 more Falun Gong members die in police custody [4/20/00]

Taking Human Life For Granted, Unacceptable by Heavenly Principles


15. Li Huixi, male, 40, Shouguang County, Weifang City, Shandong Province

He went to Beijing to appeal for Falun Gong and was escorted back to the local police station of Hou Town on April 21, 2000. He was beaten to death on that night. On April 22, 2000, the police informed his family that he was dead and cremated his body in a hurry. The police warned his family members not to disclose the news and gave them 45,000 Yuan.

Latest Report On Persecutions Against Falun Gong Practitioners # 4

Some Thoughts upon Learning That Li Huixi was Beaten to Death

AP: Chinese Police Violence on 4.25 Anniversary [4/25/00]

AFP: Another Falungong member beaten to death by Chinese police [4/25/00]

Taking Human Life For Granted, Unacceptable by Heavenly Principles

CHINA CRISIS NEWS BULLETIN #40 5/4/2000


14. Li Yanhua, female, 45, Nanchang City, Jiangxi Province

In October 1999, she was arrested twice for appealing in Beijing for Falun Gong.On January 7, 2000, she was sentenced to two years of forced labor without any legal procedure.

When she was detained in the Women's Drug Rehabilitation Center in Nanchang City, her hunger strike caused atrophy of her internal organs.On April 13, the detention center was afraid to take responsibility for this, and informed her relatives to bail her out to receive medical treatment.She died within two hours after she was taken home.

Urgent- Ms. Li Yan-hua Persecuted to Death; The Lives of Another 60 Practitioners Detained in Nan-chang Labor Camp Are in Danger

AFP: Another Falungong member beaten to death by Chinese police [4/25/00]

AP: 3 more Falun Gong members die in police custody [4/20/00]

AFP: Three more Falungong followers die in police custody [4/20/00]

Taking Human Life For Granted, Unacceptable by Heavenly Principles


13. Zhang Zhenggang, male, 36, Huaian City, Jiangsu Province

On March 2, 2000, Zhang was taken into custody in Huaian police station. On March 25, he was brutally beaten, which left fatal injuries to his brain. Later, he was sent to the First Hospital of Huaian City for emergency treatment, and fell into a coma. On March 30, the medical examination showed that Zhang still had weak heartbeats and breaths. Then about 50 police officers appeared, and they imposed a curfew at the hospital. Then a few officers pushed Zhang's family members and other patients around, and took Zhang, who still had heartbeats and breaths, to the crematorium. Zhang's body was cremated without the consent of his family members.

Mr. Zhang Zheng-gang Was Murdered by Chinese Police

Chinese Government's Severe Violations Of Falun Gong Practitioners' Human Rights

Cultivate The Great Law By Submerging Oneself Into The Whole, Rectify The Big Environment, And Smoothen The Path For Others To Obtain Falun Dafa (5/5/00)

News from China [12/1/99]

CHINA CRISIS NEWS BULLETIN #40 [5/4/2000]


12.Yang Xueqin, male, 36, Shanghai City

Yang was arrested in July 1999 while appealing for Falun Gong, and was sent to a mental hospital afterwards. At the beginning of this year, he was arrested again for appealing in Beijing. On February 18, 2000, Yang's head was injured after "jumping out" of a building. He died nine days after being sent to a hospital.

Taking Human Life For Granted, Unacceptable by Heavenly Principles

Summary of Data - The Reckless Violation of the Human Rights of Falun Gong Practitioners


11. Chen Zixiu, female, 59, Weicheng District, Weifang City, Shandong Province

On February 16, 2000, she was thrown into the so-called "Falun Gong Transformation and Detention Center" held by the Chengguan Street Office. The communist officials beat her using plastic sticks and electric batons. Other detained practitioners could hear her painful screams. The communist officials demanded her to recant her belief while beating her madly, but she firmly refused. On the morning of February 20, 2000, Chen, who was half-dead, was forced to crawl barefooted in the snow. Two days of torture left severe injuries in her legs. Chen vomited and fainted. She never regained her consciousness.

 

Amnesty International's Speech at Ottawa Press Conference (7/20/00)

Dear Mom! Where can I find you now? ......  --- Daughter of Ms. Chen Zi-Xiu who was tortured to death by Chinese government

News from China [April 6, 2000]

News from China [March 12, 2000]

Cultivate The Great Law By Submerging Oneself Into The Whole, Rectify The Big Environment, And Smoothen The Path For Others To Obtain Falun Dafa (5/5/00)

Chapter 1 Death and Torture in Custody

Reader's Letter Regarding Ms. Chen Zi-xiu's Death

My experience in the "transformation" class where Ms. Chen Zi-xiu was tortured to death

Appeal to All Kind-hearted People Worldwide

Summary of Data - The Reckless Violation of the Human Rights of Falun Gong Practitioners

Brighton-Pittsford Post: A Tale of Heroism, Sacrifice and Pain [07/19/00]

The Boston Globe: Nothing Normal About China [5/22/00]

A Brief Report on the Press Conference Held in Toronto, Canada

Please Help to Rescue US Falun Gong Practitioners Arrested by China

Chinese Government's Severe Violations Of Falun Gong Practitioners' Human Rights

Ms. Chen Zixiu Died from Torture --- Testimony by a Falun Gong Practitioner from Weifang City

Falun Dafa- Peaceful Journey of Truthfulness-Compassion-Tolerance

A Practitioner's Letter to New York Times (4/25/00)

Some Thoughts upon Learning That Li Huixi was Beaten to Death

Conclusion

The Great and Everlasting April 25 (4/20/00)

Starting from the small things - brief notes on spreading the Law in Chicago (7/8/00)

Summary of Media Report: Falun Gong Member Dies in Custody after China beatings (2/29/00)

Amnesty Decries Chinese Crackdown On Spiritual Movement

Visit of Vice-Premier Mr. Li Lanqing highlights China's hypocrisy and contempt for Human Rights and the International Community 

Practicing Falun Gong Was a Right, Ms. Chen Said, up to Her Last Day

AWSJ: China Detains Daughter Of Dead Falun Gong Follower [4/23/00]

The Wall Street Journal: Falun Dafa Heroes [4/26/00]

Alabama Live: China's government still brutalizes its own people [4/26/00]

Testimony of Erping Zhang Spokesperson of Falun Gong U.S. Commission on International Religious Freedom (March 16, 2000)

CHINA CRISIS NEWS BULLETIN #38 [4/20/2000]

CHINA CRISIS NEWS BULLETIN #31 [3/1/2000 ]

My experience in the "transformation" class where Ms. Chen Zi-xiu was tortured to death

Introduce Dafa to the World Comprehensively

Tell the Truth to All People (4/29/00)

Taking Human Life For Granted, Unacceptable by Heavenly Principles

Breaking Through Thought Borders of the Individual's Cultivation (4/5/00)

The Wall Street Journal: China Tells U.N. It Did No Wrong in Death of Falun Gong Member [5/8/00]

10. Liu Xuguo, male, 29, Zoucheng City, Shandong Province

In October 1999, Liu, an engineer of the Factory of Fertilizer, went to Beijing to appeal for Falun Gong. As a result, he was detained in the police station of Zoucheng City and was sentenced to three years of forced labor. To defend his rights, he went on a hunger strike. On the sixth day of his hunger strike, he was force-fed through the nose, and the feeding tube caused severe injuries to his respiratory system, which seriously infected his lungs.He died in the hospital on February 11, 2000.

Practitioner, Liu Xu-guo, Was Persecuted to Death

Poem: The Death of Liu Xuguo

Another Practitioner Died from Police Brutality; More Persecutions in Ji-ning

Taking Human Life For Granted, Unacceptable by Heavenly Principles

Chapter 1 Death and Torture in Custody


9. Gao Xianmin, male, 41, Guangzhou City, Guangdong Province

On December 31, 1999, Gao was arrested in the Tianhe Park of Guangzhou City while having a picnic. The police claimed that he lost consciousness on January 7, 2000, during the hunger strike, and died in the hospital. It was suspected that he was suffocated to death when force-fed with high-density salt water.

AP: Reports say two Falun Gong members died in Chinese custody [1/26/00]

AP: Detained Falun Gong Man Dies [1/26/00]

Chapter 1 Death and Torture in Custody

Chapter 3 Mass Arrest and Police Brutality

1 Death and Torture in Custody

News From China (1/27/00)

Taking Human Life For Granted, Unacceptable by Heavenly Principles

Summary of Data - The Reckless Violation of the Human Rights of Falun Gong Practitioners

CHINA CRISIS NEWS BULLETIN #27 [2/3/2000 ]

A Former Victim Testifies that Mr. Gao Xian-min Might Die of Suffocation When Being Forced-fed with High-Density Salt Water


8. Liu Zhilan, female, 40, Fangshan District, Beijing

On January 10, 2000, she was arrested when appealing in Beijing for Falun Gong.The Zhoukoudian police station forced her to do janitorial work everyday. On January 14, after having a meal in the boiler room, she died of gas poisoning.

AP: Reports say two Falun Gong members died in Chinese custody [1/26/00]

AP: Detained Falun Gong Man Dies [1/26/00]

Taking Human Life For Granted, Unacceptable by Heavenly Principles

Summary of Data - The Reckless Violation of the Human Rights of Falun Gong Practitioners

Chapter 1 Death and Torture in Custody

Chapter 8 Women, Children, and the Elderly


7. Zhang Shuqi, female, 52, Xicheng District, Beijing

On December 26, 1999, Zhang was arrested when attempting to audit the trial of the four contact people of the former Research Society of Falun Gong. On the afternoon of January 14, 2000, the police station suddenly informed her family members to pick her up.After going back home, Zhang fainted, vomited and lost consciousness, and died on January 15. Zhang had been force-fed through the nose during her hunger strike in the detention center.

Ms. Zhang Shu-qi, a Falun Gong Practitioner in Beijing, Died Right after Her Release from Police Custody

Taking Human Life For Granted, Unacceptable by Heavenly Principles

Summary of Data - The Reckless Violation of the Human Rights of Falun Gong Practitioners


6. Zhu Shaolan, female, 50, Jinzhou City, Liaoning Province

She was detained for participating in signing an appeal letter for Falun Gong. After four days of hunger strike, she was sent to the hospital for emergency treatment on October 5, 1999, and died on October 7, 1999.

Zhu Shaolan died during hunger strike for freedom of practicing Falun Gong

Amnesty International's Press Releas: CHINA: SLAP IN THE FACE FOR BRITISH AND CHINESE PEOPLE

Amnesty International- Reports of Torture and Ill-Treatment of Followers of  the Falun Gong

CHINA CRISIS NEWS BULLETIN #11 [10/15/99]

Chapter 1 Death and Torture in Custody

Chapter 8 Women, Children, and the Elderly

1 Death and Torture in Custody

8 Women, Children, and the Elderly

Taking Human Life For Granted, Unacceptable by Heavenly Principles

Summary of Data - The Reckless Violation of the Human Rights of Falun Gong Practitioners


5. Zhao Jinhua, female, 42, Zhangxing Town, Zhaoyuan City, Shandong Province

On September 29, 1999, Zhao was taken away by the police while working in the field. The police tortured her by beating her with rubber clubs, shocking her with electrical circuits, depriving her of sleep, and so on.On October 7, she was tortured to death.

Editorial Remark on October 15, 1999

The Great and Everlasting April 25 (4/20/00)

Courageous Falun Gong Practitioners Held Press Conference in Beijing

Cultivate The Great Law By Submerging Oneself Into The Whole, Rectify The Big Environment, And Smoothen The Path For Others To Obtain Falun Dafa (5/5/00)

US State Department Released Country Reports on Human Rights Practices for 1999 (2/25/00)

Testimony of Erping Zhang Spokesperson of Falun Gong U.S. Commission on International Religious Freedom (March 16, 2000)

Tell the Truth to All People (4/29/00)

Falun Gong's speech at U.N. Human Rights Commission (4/6/00)

Ms. Zhao Jinhua Of Shandong Province Was Tortured To Death For Practicing Falun Gong

Local authorities of Zhaoyuan City, where Ms. Zhao Jinhua was tortured to death, continued to persecute other Falun Gong practitioners relentlessly

AFP: Three more Falungong followers die in police custody [4/20/00]

AFP: Another Falungong member beaten to death by Chinese police [04/25/00]

AP: China Ignoring Jail Torture [5/3/00]

Will Beijing's Crackdown on Falun Gong Be Successful

We Appeal To The World For Your Support

Summary of Inhuman Treatment and Brutal Persecution

Four Falun Gong Practitioners Facing Heavy Sentences for Exposing a Practitioner's Death from Police Torture

Amnesty International's Speech at Ottawa Press Conference (7/20/00)

Amnesty International's Press Releas: CHINA: SLAP IN THE FACE FOR BRITISH AND CHINESE PEOPLE

Amnesty International- Reports of Torture and Ill-Treatment of Followers of the Falun Gong

Statement by Freedom House: Violence against Women in China's Crackdown on Falun Gong Practitioners (In 56th Session of the U.N. Commission on Human Rights)

Breaking Through Thought Borders of the Individual’s Cultivation (4/5/00)

M2 Presswire: Torture In China Under UN Spotlight [5/5/00]

Six Latest Reports on Persecutions in Zhao-yuan City, Where Ms. Zhao Jinhua Was Tortured to Death in October 1999

An Incomplete list of Falun Gong Practitioners in Zhaoyuan City of Shandong Province who have suffered inhumane tortures

Practitioners disclosing Ms. Zhao's death were sent to labor camps; police officer who tortured Zhao to death died suddenly

Brief Summary of inhuman treatment Falun Dafa (Falun Gong) practitioners received in China

News from China (12/03/99)

News from China (10/30/99)

CHINA CRISIS NEWS BULLETIN #20 [12/17/99]

Candle Light Vigils

Candlelight Vigil For Falun Gong Practitioner Who Died For Her Beliefs

A letter to the President of South Africa

FALUN DAFA Presentation at Parliament Hill

AP: China Sends Falun Gong Members To Labor Camps [12/29/99]

Open Letter to the President of the P R China from Falun Gong practitioners in the U.K

Press Statement from Canada

Chinese Government's Severe Violations Of Falun Gong Practitioners' Human Rights

Chapter 1. Death and Torture in Custody

Chapter 3 Mass Arrest and Police Brutality

Chapter 3 Mass Arrest and Police Brutality

Chapter 4 Social and Economic Coercion

Chapter 6 Procedure and Prosecution- Flying in the Face of ..Rule of Law..

Chapter 8 Women, Children, and the Elderly

1. Death and Torture in Custody

7. A Nation Misled

8. Women, Children, and the Elderly

Taking Human Life For Granted, Unacceptable by Heavenly Principles

Summary of Data - The Reckless Violation of the Human Rights of Falun Gong Practitioners


4. Dong Buyun, female, 36, Linyi City, Shandong Province

Dong, a teacher at the Xiyanchi Elementary School in Linyi City, went to Beijing to appeal for Falun Gong on July 20, 1999, and later she was detained in a room on the second floor of the school building. On September 11, 1999, the police claimed that she died at midnight from jumping out of the building. Her body was cremated in a rush by noon on the next day.

News From China [10/31/99]

Chapter 1 Death and Torture in Custody

Chapter 8 Women, Children, and the Elderly

Chapter 9 Schools Not Spared

1. Death and Torture in Custody

8. Women, Children, and the Elderly

9. Schools Not Spared

Taking Human Life For Granted, Unacceptable by Heavenly Principles

Summary of Data - The Reckless Violation of the Human Rights of Falun Gong Practitioners


3. Wang Guoping, male, 40, Shulan City, Jilin Province

Wang was arrested when appealing in Beijing. The police beat him with various torturing devices, poured cold water on him, and pushed his head into the toilet. The police claimed that he died on October 17, 1999, after jumping out of the eighth floor of the Jilin Liaison Office Building in Beijing.

News on Guo-ping wang's death

Chinese Government's Severe Violations Of Falun Gong Practitioners' Human Rights

Chapter 1 Death and Torture in Custody

1 Death and Torture in Custody

Taking Human Life For Granted, Unacceptable by Heavenly Principles

Summary of Data - The Reckless Violation of the Human Rights of Falun Gong Practitioners


2. Zhao Dong, male, 38, Jixi City, Heilongjiang Province

In September 1999, Zhao went to Beijing to appeal for Falun Gong and was arrested. When escorted back, he was beaten and threatened by the police. He jumped out of a moving train with handcuffs on, and died.

News from China [10/25/99]

US State Department Released Country Reports on Human Rights Practices for 1999 (2/25/00)

Chapter 1 Death and Torture in Custody

1 Death and Torture in Custody

Taking Human Life For Granted, Unacceptable by Heavenly Principles

Summary of Data - The Reckless Violation of the Human Rights of Falun Gong Practitioners


1. Chen Ying, female, 18, Jiamusi City, Heilongjiang Province

In August 1999, when escorted back after appealing for Falun Gong in Beijing, she was threatened, beaten, and verbally abused by the police. She died after jumping out of a moving train.

 

News from China [10/25/99]

Statements from Chen Ying's Mother

Testimony of the mother of Miss Chen Ying: I know better than anyone else about my daughter

US State Department Released Country Reports on Human Rights Practices for 1999 (2/25/00)

CHINA CRISIS NEWS BULLETIN #13 [10/29/99]

Chapter 1 Death and Torture in Custody

Chapter 8 Women, Children, and the Elderly

Chapter 9 Schools Not Spared

1 Death and Torture in Custody

8 Women, Children, and the Elderly

9 Schools Not Spared

Taking Human Life For Granted, Unacceptable by Heavenly Principles

Summary of Data - The Reckless Violation of the Human Rights of Falun Gong Practitioners