(Minghui.org) In this report, we present a selection of the 23 greetings sent from Falun Dafa practitioners in the following cities of Guangdong Province, China:

Meizhou, Shantou, Jieyang, Shenzhen, Chaozhou, Foshan, Jiangmen, and Zhanjiang.

Falun Dafa Practitioners from Guangdong Province Wish Revered Master a Happy Chinese New Year!