(Clearwisdom.net) Since July 1999, all male Falun Dafa practitioners with prison sentences have been detained in the Region No. 5 Prison. Currently there are 31 practitioners still imprisoned there. They are: Mr. Zhao Aijun, Mr. Chen Yujiang, Mr. Wang Lifeng, Mr. Zhang Shunxin, Mr. Fan Yonglin, Mr. Geng Zhenjie, Mr. Mi Yongxin, Mr. Zhu Fusheng, Mr. Yan Weihong, Mr. Zhang Kejiang, Mr. Mi Jinsong, Mr. Bao Wenjun, Mr. Lu Ming, Mr. Zhou Genzheng, Mr. Wang Linjiang, Mr. Yan Yingquan, Mr. Wang Jianghong, Mr. Wang Xinmin, Mr. Cai Wenxu, Mr. Wang Jianping, Mr. Kuang Xinming, Mr. Zhang Zhimin, Mr. Zhang Zhixin, Mr. Gu Jun, Mr. Xia Zhengguo, Mr. Yu Yuanji, Mr. Xie Zhenggong, Mr. Zhou Jianjun, Mr. Gao Yanhai, Mr. Ma Tongshun, and Mr. Liu Haibin.

Guards have tried to brainwash practitioners by limiting their personal freedom, depriving them of sleep, forcing them to stand for a long time, closely monitoring them, and force-feeding them. The prison's 610 Office head, Zhang Yongjun, has actively participated in the persecution and has received awards from the regional 610 Office multiple times. A partial list of guards doing the brainwashing includes Guo Junhong, Dong Feng, Shi Qian, Li Weijun, Meng Yong, Sun Chaohua, Ye Jianping, Li Hailong, Zhou Zhiwei, Guan Hongwei, Sun Ying, Aikebair, Adili, Ding Haizhong, Xiao Jie, Yang Tao, and Chen Xiaolin.