(Clearwisdom.net)

In order to "transform" Dafa practitioners, the Gongjiawan Brainwashing Center uses so-called "helpers" to carry out the persecution. For each practitioner, one or two "helpers" are assigned to live with and monitor him or her closely. To make sure there are enough "helpers," the brainwashing center asks each practitioner's work place to send in a person to monitor the practitioner. In addition, they also hired many thugs to work as "helpers."

List of practitioners with hired thugs as their "helpers" (whose names are in parentheses):

Ms. Fang Jianping (Zhu Yanling)
Ms. Dong Xiulan (Zhang Pingping)
Ms. Wei Xiuzhen (Zhao Lan)
Ms. Han Zhongcui (Li Xiumei)
Ms. Cao Dangui (Jin Wei)
Ms. Ma Jun (Zhu Liyan)
Mr. Fang Shuguang (Yang Bingzhu)
Ms. Ren Shuzhen (Wang Ying)
Ms. Wei zhouxiang (Li Fangmei)
Ms. Du Shuzhen (Qin Hongxia)
Ms. Dong Guohong (Li Qing)
Ms. Wang Yuqing (Zhang Xuewang)
Ms. Wang Guiqin (Yang Guixia)
Mr. Lin Runyu (Zou Zhimin)
Ms. Meng Lan (Wang Enjuan)
Mr. Bao Xinkang (Hao Yalin)
Ms. Zhang Hua (Kong Qingying)
Mr. Ren Zongshan (Yan Hanman)
Ms. Zhang Jin (Zhou Qin)
Ms. Wei Lanying (Yang Yongxia)
Mr. Xu Yonggui (Chang Lanfang)
Mr. Ding Tinglian (Du Lankui)
Mr. Yao Tianrong (Yang Chenglin)
Mr. Zhang Chuntai (Wang Weizhou)
Ms. Wang Guixiang (Chen Gailing)
Mr. Zhang Zhenmin (Bao Defu)
Ms. Wang Degui (Li Zhongli)
Ms. Wang Yuxiu (Wang Lanling, Wang Licai)
Mr. Liu Yong (Cheng Wuxian, Shao Xianming)

Name list of practitioners with their co-workers as their "helpers" (whose names are in parentheses):

Ms. Zhang Guiying (Zhou Yongmei)
Mr. Geng Ping (Li Xingju)
Ms. Tan Shurong (Yang Yuping)
Ms. Ding Yingqi (Shi Heping)
Ms. Liu Wanqiu (Han Zhenhua)
Ms. Mao Yaping (Tian Limin)
Ms. Xiao Hongmei (Li Xiufeng)
Ms. Wang Xiaojing (Huang Jingmin)
Ms. Hou Yanqing (Hao Lanru)
Ms. Wei Fangling (Chen Xiulian)
Ms. Li Jinping (Li Suqin)
Ms. Xue Huilan (Song Zhuanling)
Ms. Ma Chunyou (Wei Zhouying)
Ms. Zang Wenlan (Tao Huiyu)
Mr. Lu Yunfei (Li Fuyou, Jiang Xilin)