(Minghui.org) In this report, we present a selection of the 24 greetings sent from Falun Dafa practitioners in the following cities of Zhejiang Province, China:

Lishui, Jinyun, Wenzhou, Jinhua, Taizhou, Jiaxing, Hangzhou, Huzhou, Shaoxing, and Ningbo.

Falun Dafa Practitioners from Zhejiang Province Wish Revered Master a Happy Chinese New Year!