(Clearwisdom.net)

In this report, Falun Dafa practitioners from Northwest in China respectfully wish great revered Master a Happy New Year. We list some of their greetings here:

Falun Dafa Practitioners from Xi’an, Xianyang, Baoji, and Weinan City, Shaanxi Province, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Jinchang, Gansu Province, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Keshi, Xinjiang Province, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Longnan and Tianshan, Gansu, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Xianyang, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Xinjiang Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Lanzhou, Gansu, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Jinchang, Gansu, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Hanzhong, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Shaanxi Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Caijiapo, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Dunhuang, Gansu, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Lanzhou, Gansu, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Lanzhou, Gansu, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Keshi, Xinjiang Province, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Pingliang, Gansu, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Hanying County, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Zhangye, Gansu, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Xinjiang Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Weinan, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Ningxia County, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Jingchuan, Gansu, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Fuping County, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Yongdeng County, Gansu, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Huanren, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Jinchang, Gansu, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Sanyuan County, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Baoji and Xianyang, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Ge’ermu, Qinghai, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Jiuquan, Gansu, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Zhangye, Gansu, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Xunyang County, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Jinchang, Gansu, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Xi’an Jiaotong University, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Yan’an, Yulin and Tongchuan City, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Xi’an, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Ziyang County, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Xining Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Yulin, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Wuwei, Gansu, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Baihe County, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Guyuan, Yuanzhou, Xiji, Longde, and Pengyang County in Ningxia Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Yinchuan, Ningxia, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Xianyang, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Xi’an, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Shaanxi Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Xi’an, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Zhouzhi County, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Xi’an, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Xingping City, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from the Yangling District, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Wugong, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Xi’an, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Xianyang, Qindu, Weicheng, Xingping, Sanyuan, Jingyang, Qianxian, Liquan, Yongshou, Chenxian, Changwu, Xunyi, Chunhua and Wugong County, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Jinchang, Gansu, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Xi’an, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Xi’an, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Shaanxi Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Baoji, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Yinchuan, Ningxia, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Xi’an, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Yongdeng County, Lanzhou, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Yuzhou, Gansu, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Qingyang, Gansu, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Hanzhong, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Xi’an, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Ankang City, Shaanxi Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Ankang City, Hanyin, Shiquan, Xunyang, Ziyang, Ningxia, Langao, Pingli, Baihe, and Zhenping County, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from the Hanbing District, Ankang City, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Ankang City, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Hanyin and Shiquan County, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Tianshui, Gansu, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Xianyang, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Xinjiang Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Jingning County, Gansu, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Lanzhou, Gansu, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Yongdeng County, Gansu, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Hetian Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Jinchang City, Gansu, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Qingyang City, Huanxian, Ningxian, Zhenyuan, Heshui, Qingcheng County, and the Xifeng District, Gansu, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Tianshui, Gansu, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Yinchuan, Ningxia, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Qingyang, Gansu, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Zhenyuan County, Gansu, Shaanxi, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Lanzhou Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Yuzhong, Gansu, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Shaanxi Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Xinjiang Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Ku’erle, Xinjiang, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!

Falun Dafa Practitioners from Keshi, Xinjiang, Respectfully Wish Revered Master a Happy New Year!