(Clearwisdom.net)

Miao Qun, female, 28, was a resident in Beimen Town of Qu County. In order to resist the evil persecution of Dafa, she went to Beijing to appeal. As a result, she was arrested. In January 2000, she was tortured to death.

Wang Yongru, male, around 60, was a resident in Chengnan Township of Qu County. In January 2000, he went to Beijing to appeal and was later taken back to Qu County Police Department where he died of brutal torture on the same night he was brought back.

Responsible parties and their phone numbers:

Qu County Party Committee: 86-818-732-2826

Secretary: Tang Tianren

Qu County Head: Li Feng

Qu County Police Department: 86-818-732-2858, 732-2100

Section I of Qu County Police Department: (in charge of persecuting Falun Gong):

86-818- 721-2519

Dazhou City Judiciary Bureau: 86-818-212-3051

Location: Wenhua Street 62, Dazhou City

Dazhou Police Department: 86-818-212-2209

Location: Wenhua Street, Dazhou City

Dazhou City Party Committee

Secretary: Li Longchun

Deputy Secretaries: Xie Tiangang, Zhang Gemin, Liu Weide, Chen Sihua

Committee Members: Hu Wenlong, Yang Qingyong, Zhang Shuizhan, Yao Qinglin, Zhang Jialin, Deng Hongzhi, Deng Guangde

Dazhou City Government

Mayor: Xie Tiangang

Deputy Mayors: Yang Qingyong, Yang Fan, Kang Lianying, Li Zhicheng, Jiang Shike, Zhang Zhike

Dazhou City People's Congress

Director: Lai Yisheng

Deputy Directors: Zhang Yijun, Deng Shicai, Zhang Qiqian, Yin Zhefu, She Hongguo, Cao Zuguo, Xiao Dingchun, Li Zhengyu, Feng Quanli, Yin Daxin, Ma Zhifang

Dazhou City Political Consulting Committee

Chairman: Chen Zhiming

Deputy Chairmen: Xu Kaiji, Chen Zhiquan, Li Zhixing, Li Liangsu, Li Guoyou, Zheng Duoqiang, Chen Shanzhi, Pang Youzhu