Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org PRINT

Current List of Practitioners Detained in Jiamusi City Forced Labor Camp

May 17, 2005 |  

(Clearwisdom.net) As of April, 2005, these are the practitioners detained at Jiamusi City Forced Labor Camp in Heilongjiang Province:

Name Age/Yr born Home Address

Male practitioners:

Zhang Guohai over 30 Vehicular matter section, Jiamusi Railway Station
Guo Shude near 50 Paper mill in Jiamusi City
Fu Yu over 30 Jiamusi City
Liu Xiaobin 51 Paper mill in Jiamusi City
Ju Zaibin about 30 Power plant in Jiamusi City
Liu Xinyu over 20 Jiamusi City
Li Changhua over 30 Jiamusi City
Wu Chunli 43 Jiangchuan Farm, Huachuan County, Jiamusi
Ning Xiwen about 50 Tangyuan County, Jiamusi
Li Yanchang 41 Tongjiang City that belongs to Jiamusi City

Female practitioners (48 in total):

No.8 group (21):

Wang Yuhong 1969 Qianjin District, 26 committee, No.8, Jiamusi
Zhang Lingde 1938 Suburb in Jiamusi
Zhang Xiaogeng April, 1966 Suger Mill, Jiamusi
Zhang Yufang November 1953 Aoqi Town, Jiamusi suburb
Su Yanhua February 1950 Jiangkou office, Jiamusi suburb (86-454-8813952)
Tong Li June, 1960 Xiangyang District 2-4, Jiamusi
Gao Chennv 1977 Muofan Village, Songjiang Town, Jiamusi suburb
Li Guiqin October, 1956 Meat products factory
Lv Zhongfeng March, 1960 Xiangyang District, Jiamusi
Xie Xuepu 1948 Xian Town, Fujing City that belongs to Jiamusi
Cao Xiuxia 1961 Qianjin District, 13 committee
Yan Xihua 1951 Jianshan District 85-10, Shuanyashan City
Fei Jinrong September 1950 Audit bureau family member building, Shuangyashan City (86-469-4232091)
Meng Xianjie 1948 Qianjing Farm, Jianshanjiang
Zhao Xiuyun 1963 Xiangyang District, Hegang City
Song Huilan April 1952 Xinhua Farm, Hegang City
Li Sumei November 1970 Nanshan District, Hegang City
Gao Cuilan 1965 Dongshang District, 44 committee, Hegang
Zhang Chunzhi 1966 Xinhua Town 1 committee No.1, Hegang City
Deng Chunxia 1969 No.13 group, Jiangbin Farm
Xu Xianghua 1972 Nancha District, Yichun City

No. 7 group (27)

Jiamusi City (9): Zheng Guangzhen, Qi Xiulan, Zhao Lixia, Chen Xiuling, Wang Shurong, Li Xiuyun, Ma Xiaohua, Meng Fangli
Shangyashan City (11): Li Chunqing, Wang Xiuyun, Liu Hong, Chen Ping, Zhang Liyan, Wang He, Yang Lihua, Zhang Wenying, Zhang Li, Sun Shuzhi
Hegang City (4): Han Hong, Han Guixia, Fan Xiaohua, Liu Fengqin
Lv Demei (Tangyuan County, Jiamusi City), Lv Yali (Jiangkuo, suburb of Jiamusi City), Zhao Yuhua (Administration Bureau, Jiansanjiang)

Names and phone numbers of police officers stationed at Jiamusi:

Men:Big group leader Yang Chunlong 86-13845472600 (cell)
Deputy group leader Zhang Hailing 86-13945469596 (cell)
Diao Yukun 86-13945463012 (cell)
Han Wei 86-13945456334 (cell)
Li XX 86-13846169023 (cell)
Tang Tieming 13704861770 (cell)
Xu Xingyue 86-454-8404128
Guo Gang
Yang Chunming

Women:

Big group leader: Wang Xin (Male) 86-454-8891638 (office)
Deputy group leader: Zhang Xiaodan, Mu Zhenjuan
Instructor: Yu Wenbin (female), Wang Xiurong
Group No. 7 leader: Hong Wei
Deputy group No. 7 leader: Sun Limin, Gao Xiaohua, Li Xiujin, Zhang Yan
Group No. 8 leader: Liu Yadong (female)
Deputy group leader: Guo Qinhui (female), Qiang Jianan, Zhou Jiahui, Gao Jie

Labor camp warden: Jiang Zuoqi 86-454-8891998 (Office) 86-454-8247690 (Home)

Labor camp assistant warden's office: 86-454-8891890
Office: 86-454-8891939