Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org PRINT

Partial Name List of Male Falun Dafa Practitioners Illegally Detained in the Chaoyanggou Forced Labor Camp of Changchun City

March 25, 2003 |  

(Clearwisdom.net)

Name Work unit or Address Job Title
Fu Yan

Zhang Wanwu

Cui Zhaoyou

Li Juncai

Dong Yongshen

Chen Liguo

Sun Zhongqi

Xu Yuguo

Ling Yucheng

Li Dayong

Wei Guoqi

Yang Zhongdong

Pan Yongjun

Cui Zhongwu

Wang Mingli

Chang Xianquan

Li Wei

Hao Anxiang

Mao Zengshun

Liu Yuzhong

Li Wanyun

Zou Xiangyang

Liu Wenfang

Wang Xue

Liu Boyang

Shi Yuhua

Li Hongjun

Gu Renguang

Gao Weixi

Feng Long

Li Weimin

Liu Yanlong

Sun Shibin

Yu Donghui

Xu Hongjun

Chen Yichun

Qin Weiqian

Wang Tianming

Jin Junjie

Zhang Yunfeng

Liu Fengwu

Wang Qiliang

Yao Xuegui

No. 1 Automotive Factory

General Motors Factory in Jilin Province

Liuhe County National Tax Department, Tonghua City

Dongfeng County, Liaoyuan City

Shuiwu Corporation of Changchun City

Nong'an County

Gongzhuling Environmental Protection Bureau

Erdao District in Changchun City

Ji'an in Tonghua City

Ji'an in Tonghua City

Yitong in Siping City

Tonghua iron and steel company

No.1 Automotive in Changchun

Changchun Tax Affairs Institute

Changchun City

Huairen, Benxi City

Bank

Changchun Telecommunication Bureau

Erdao District in Changchun

Jilin Engineering Institute

Prison guard

Jilin Engineering Institute

Jilin Pedagogical University

Jilin Electric Power Institute

Changchun Qianwei Hospital

Ji'an City Electrical Industries Bureau

Gongzhulin

Changchun No. 2 Aeronautic Institute

Ice hockey team in Changchun City

Changchun City

Changchun City Pacific Company

Teacher of Jiaohe City No. 1 High School

Middle school affiliated to Northeast Normal University

Party school of Liaoyuan City

Tonghua City School

Medicine Research Institute of Jilin Province

Jiefang Elementary School of Changchun City

Changchun Fuel and Gas Company

Jilin Province Education Committee

Qingzhu Resident Compound

A food factory in Huinan County

Jilin Province Art Academy graduate

Unknown

Technician

Senior Engineer

Official

Department Head

Director

Self-employed

Division Head

Self-employed

Farmer

Farmer

Self-employed

Unknown

Technician

Doctor

Unknown

Self-employed

Employee

Senior Engineer

Unknown

Graduate

Prison guard

Ph. D.

Professor

Professor

Doctor

Employee

Self-employed--clothing business

Employee

Coach

Self-employed

Manager

Teacher

Teacher

Unknown

Teacher

Unknown

Teacher

Unknown

Unknown

Unknown

Head of factory

Unknown