Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org PRINT

Partial List of Dafa Practitioners Illegally Detained in Deyang Prison in Sichuan Province

December 04, 2003 |  

(Clearwisdom.net)

Zeng Shihua, 35, Miyi County, Panzhihua City
Luo Jiangping, 41, Miyi County, Panzhihua City
Zhang Guichao, 39, Yakou Town, Miyi County, Panzhihua City
Liao Yuanfu, 37, Miyi County, Panzhihua City
Fan Yaohai, 36, Miyi County, Panzhihua City
Li Yinqi, Miyi County, Panzhihua City
Wang Yuanpin, 56, Miyi County, Panzhihua City
Zhuang Delin, 62, Miyi County, Panzhihua City
Wu Mingshan, Pangang Energy Plant in Panzhihua City
Hu Gang, 21, Panzhihua City Steel Group
Luo Xinggui, Panzhihua City
Liao Jianfu, 54, Panzhihua City
Chen Bing, Linshui County
Zhong Qiru, 34, Linshui County
Gao Hai, 30, Linshui County
Cao Jiguang, 33, Linshui County
Cao Ping (Brother of Cao Jiguang), 40, Linshui County
Xu Changzheng, Jianyang City
Tao Changquan, 42, Jianyang City
Zou Bitian, 61, Dazhu County
Xu Renwu, 73, Guangan City
Song Jinyin, 29, Guangan City
Yang Shaoguang, 29, Guangan City
Hu Hua, Guangan City
Chen Xiandong, 34, Hechang Town, Lezhi County
Zhong Taixin, 66, Jianyang City
Deng Xiaoming, 37, Huayang Middle School in Shuangliu County
Jiang Hong, 35, Shuangliu County
Sun Chunfan, 52, Shuangliu County
Zhou Zuqing, Shuangliu County
Liu Tao, Sichuan University
Luo Minfu, Chengdu City
Zhang Zhigang, 32, Jinjiang District, Chengdu City
Luo Xiangdong, 34, Dayi County, Chengdu City
Xu Yukai, 52, Gulin County, Luzhou City
Zuo Shengwen, 60, Gulin County, Luzhou City
Xiong Xiuyou, 57, Gulin County, Luzhou City
Huang Daiyou, 54, Guanghan City
Xiao Hongmo, 40, Guanghan City
Chen Jianhua, 53, Guanghan City
Liu Kejin, 55, Guanghan City

Zou Xingwen, 54, Jianwei County, Leshan City
Liang Junhua, 32, Leshan City
Chen Guojian, 40, Pengshan County, Meishan City
Lu Bingxin, 60, Qingshen County, Meishan City
Liu Yongcai, 52, Dazu County
Wu Pochen, 49, Pingchang County, Bazhong City
Yi Guoting, 60, Pingchang County, Bazhong City
Zhang Zongshan, 54, Pingchang County, Bazhong City
Peng Yueheng, 35, Wangcang County
Liu Shuming, 37, Weiyuan County
Huang Yunzhou, 29, Weiyuan County
Liu Wangquan, Weiyuan County
Gao Dong, Dazhou City
Chen Kaixiang, Dazhou City
Chen Chuanbo, 35, Dazhou City
Pan Fu, 33, Nanjiang County
Li Zhengfu, 48, Pengzhou City
Wang Lin, 32, Jiange County
Zhong Mingwei, 30, Neijiang City
Zhao Honglin, 32, Abazhou
Yang Hailong, 33, Mao County
Chen Mingyong, 32, Xuanhan County
Wang Haixia
Zhuang Jian
Lan Yucheng
Yang Lianwu
Ciu Yonglin
Yang Shaoguang
Lin Kui